Přejít k obsahu


GMM-based speaker age and gender classification in Czech and Slovak

Citace:
PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. GMM-based speaker age and gender classification in Czech and Slovak. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, roč. 68, č. 1, s. 3-12. ISSN: 1335-3632
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: GMM-based speaker age and gender classification in Czech and Slovak
Rok vydání: 2017
Autoři: Dr. Ing. Jiří Přibil , Anna Přibilová , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje experiment s použitím modelů gaussových směsí (GMM) pro automatickou klasifikaci věku a pohlaví mluvčích. Analyzuje a porovnává vliv různého počtu směsí a různých typů řečových příznaků používaných pro klasifikaci pohlaví/věku v rámci GMM. Je také analyzována závislost výpočetní složitosti na počtu použitých směsí. Přesnost klasifikace GMM je dále porovnána s výsledky konvenčních poslechových testů. Výsledky těchto objektivních a subjektivních hodnocení jsou v souladu.
Abstrakt EN: The paper describes an experiment with using the Gaussian mixture models (GMM) for automatic classification of the speaker age and gender. It analyses and compares the influence of different number of mixtures and different types of speech features used for GMM gender/age classification. Dependence of the computational complexity on the number of used mixtures is also analysed. Finally, the GMM classification accuracy is compared with the output of the conventional listening tests. The results of these objective and subjective evaluations are in correspondence.
Klíčová slova

Zpět

Patička