Přejít k obsahu


Event-related potential data from a guess the number brain-computer interface experiment on school children

Citace:
MOUČEK, R., VAŘEKA, L., PROKOP, T., ŠTĚBETÁK, J., BRŮHA, P. Event-related potential data from a guess the number brain-computer interface experiment on school children. Scientific Data, 2017, roč. 4, č. March 2017, s. 1-11. ISSN: 2052-4463
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Event-related potential data from a guess the number brain-computer interface experiment on school children
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Roman Mouček Ph.D. , Ing. Lukáš Vařeka , Ing. Tomáš Prokop , Ing. Jan Štěbeták , Ing. Petr Brůha ,
Abstrakt CZ: Uhodni číslo je jednoduchý experiment využívající rozhraní člověk-počítač založený na vlně P300. Jeho cílem je požádat měřeného účastníka, aby si vybral číslo mezi 1 a 9. Potom je tento účastník vystaven odpovídajícím vizuálním podnětům a experimentátoři se pokusí uhádnout číslo, na které myslí, zatímco pozorují on-line vlny evokovaných potenciálů. Experimentů, které se uskutečnily na základních a středních školách v České republice, se zúčastnilo 250 dětí ve školním věku. Byla ukládána elektroencefalografická data ze tří kanálů EEG (Fz, Cz, Pz) a stimulační markery. Byla shromažďována další metadata o účastnících (pohlaví, věk, lateralita, číslo, které si účastník myslel, odhad experimentátorů a různé zajímavé dodatečné informace). Pro vědeckou komunitu v oblastech neurověd a rozhraní mozek-počítač tak nabízíme největší veřejně dostupnou sbírku datových záznamů založených na odd-ball paradigmatu.
Abstrakt EN: Guess the number is a simple P300-based brain-computer interface experiment. Its aim is to ask the measured participant to pick a number between 1 and 9. Then, he or she is exposed to corresponding visual stimuli and experimenters try to guess the number thought while they are observing event-related potential waveforms on-line. 250 school-age children participated in the experiments that were carried out in elementary and secondary schools in the Czech Republic. Electroencephalographic data from three EEG channels (Fz, Cz, Pz) and stimuli markers were stored. Additional metadata about the participants were collected (gender, age, laterality, the number thought by the participant, the guess of the experimenters, and various interesting additional information). Consequently, we offer the largest publicly available odd-ball paradigm collection of datasets to neuroscientific and brain-computer interface community.
Klíčová slova

Zpět

Patička