Přejít k obsahu


The Comparison of the Three State Model of Myosin II Motor in the Ensemble Theory and in the Focker-Planck Equation Framework

Citace:
KREJČOVÁ, M., HOLEČEK, M. The Comparison of the Three State Model of Myosin II Motor in the Ensemble Theory and in the Focker-Planck Equation Framework. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 53-56. ISBN: 978-80-87434-08-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Comparison of the Three State Model of Myosin II Motor in the Ensemble Theory and in the Focker-Planck Equation Framework
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Autoři: Ing. Milada Krejčová , Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Abstrakt CZ: Proteinový motor myosin II je zodpovědný za generování síly v kosterním svalstvu. Může být popsán přes soubor v klasické statistické teorii, nebo pomocí hustoty pravděpodobnosti určené Focker-Plankovou rovnicí. Třístavový model myosinu II byl původně představen jako paralelní klastrový model (PCM) v souborové teorii. Tyto stavy se nazývají jako nenavázaný, slabě navázaný a výkonový zdvih. Cílem této práce bylo porovnání dat z těchto přístupů a provedení simulací za pomoci WPE (Wang, Peskin, Elston) algoritmu.
Abstrakt EN: The myosin II motor protein is responsible for the force generation in a skeletal muscles. It can be described by the classical statistical theory via an ensemble, or through the probability density given by the Focker-Planck equation. The three state model of the myosin II was originally introduced as the parallel cluster model (PCM) in the ensemble theory. The states are called unbound, weakly bound and post-power stroke. The aim of this work is to take the data used for the PCM model and modify them to the Focker-Planck equation framework and compute a simulation with the WPE (Wang, Peskin, Elston) algorithm.
Klíčová slova

Zpět

Patička