Přejít k obsahu


Exercise and Wellness Health Strategy Framework Software Prototype for Rapid Collection and Storage of Heterogeneous Health Related Data

Citace:
BRŮHA, P., MOUČEK, R., ŠNEJDAR, P., BOHMANN, D., KRAFT, V., ŘEHOŘ, P. Exercise and Wellness Health Strategy Framework Software Prototype for Rapid Collection and Storage of Heterogeneous Health Related Data. In Proceedings of BIOSTEC 2017 - Volume 5: HEALTHINF. Setúbal: SciTePreess, 2017. s. 477-483. ISBN: 978-989-758-213-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exercise and Wellness Health Strategy Framework Software Prototype for Rapid Collection and Storage of Heterogeneous Health Related Data
Rok vydání: 2017
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePreess
Autoři: Ing. Petr Brůha , Ing. Roman Mouček Ph.D. , Pavel Šnejdar , David Bohmann , Václav Kraft , Petr Řehoř
Abstrakt CZ: U mnohých lidí se vyskytuje neochota převzít odpovědnost za jejich zdravotní stav. To lze částečně napravit individuálním cvičením a wellness programem, který integruje základní vědomosti domén: životní styl, sportovní a fitness a výživě. Nicméně, sběr, správa a analýza dat a metadat týkajících se těchto domén je časově náročný úkol. Kromě toho je vhodné, anotovat hrubá data pro jejich další zpracování. K podpoře takového programu je nutná softwarová infrastruktura pro sběr, uchovávání, správu, analýzu a interpretaci dat a metadat týkajících se zdraví. Infrastruktura byla navržena a část této infrastruktury byla implementována a otestována mimo laboratorní podmínky. Tento software umožňuje experimentátorům sbírat různé heterogenní medicínská data vysoce organizovaným a efektivním způsobem. Data jsou nakonec vyhodnocena a uživatelé mohou zobrazit relevantní informace týkající se jejich zdraví a fyzické kondici.
Abstrakt EN: Unwillingness of many people to assume responsibilities for a personal health, fitness and wellness seems to be widespread. This can be partially remedied by individualized exercise and wellness program that integrates the basic knowledge domains: lifestyle, sports and fitness, and nutrition and personal/environmental health. However, collection, management and analysis of data and metadata related to these domains is demanding and time consuming task. Moreover, the appropriate annotation of raw data is crucial for their next processing. To promote such a program a software infrastructure for collection, storage, management, analysis and interpretation of health related data and metadata has been proposed and part of this infrastructure has been developed and tested outside laboratory conditions. This software prototype allows experimenters to collect various heterogeneous health related data in a highly organized and efficient way. Data are then evaluated and users can view relevant information related to their health and fitness.
Klíčová slova

Zpět

Patička