Přejít k obsahu


Real-Time Data Harvesting Method for Czech Twitter

Citace:
KRÁL, P., RAJTMAJER, V. Real-Time Data Harvesting Method for Czech Twitter. In Proceedings of the 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2017). Setúbal: SciTePress, 2017. s. 259-265. ISBN: 978-989-758-220-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Real-Time Data Harvesting Method for Czech Twitter
Rok vydání: 2017
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Doc. Ing. Pavel Král Ph.D. , Ing. Václav Rajtmajer
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá automatickou analýzou českých sociálních médií. Hlavním cílem je navrhnout přístup ukládání zajímavých zpráv z Twitteru v českém jazyce s vysokou rychlostí stahování. Tato metoda používá seznamy uživatelů k nalezení potenciálně zajímavých tweetů ke stažení. Experimentální výsledky ukazují, že navrhovaná metoda je velmi účinná, protože ukládá asi 6 krát více dat než ostatní přístupy. Tento přístup by měl být integrován do experimentálního systému pro Českou tiskovou kancelář, který bude sledovat aktuální tok dat na Twitteru, ukládat zprávy v reálném čase, analyzovat je a vybírat relevantní události.
Abstrakt EN: This paper deals with automatic analysis of Czech social media. The main goal is to propose an approach to harvest interesting messages from Twitter in Czech language with high download speed. This method uses user lists to discover potentially interesting tweets to download. The experimental results show that the proposed method is very efficient because it harvests about 6 times more data than the other approaches. This approach should be integrated into an experimental system for the Czech News Agency to monitor the current data-flow on Twitter, download messages in real-time, analyze them and extract relevant events.
Klíčová slova

Zpět

Patička