Přejít k obsahu


Konstrukční návrh a realizace diagnostické jednotky pro sledování rozložení prostorového náboje v dielektrických materiálech

Citace:
HORNAK, J., TRNKA, P. Konstrukční návrh a realizace diagnostické jednotky pro sledování rozložení prostorového náboje v dielektrických materiálech. Electroscope, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-4564
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design and realization of diagnostic unit for space charge monitoring in dielectric materials
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Jaroslav Hornak , Doc. Ing. Pavel Trnka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na problematiku výskytu prostorového náboje v dielektrických materiálech, konkrétně na návrh základních prvků diagnostické jednotky pro jeho měření. Metoda, založená na principu elektro-akustického pulzu (PEA), která je v současné době nejpoužívanější, je detailně popsána v úvodu tohoto článku. Značná pozornost je dále věnována výpočtu hodnot jednotlivých komponent, jako jsou vazební kondenzátor, vysokonapěťový rezistor, tloušťka piezoelektrického převodníku PVDF a rozlišení měřicího systému. Tento článek dále popisuje stavbu jednotlivých částí diagnostické jednotky – vysokonapěťovou elektrodu, zemnicí elektrodu a detekční část.
Abstrakt EN: This paper deals with the space charge phenomenon and its diagnosis in dielectric materials, especially with the development of diagnostic unit for its measurement. Commonly used method based on electro-acoustic pulse (PEA) principle is described in this paper. Considerable attention is devoted to calculations of values of key elements, which are coupling capacitor, high voltage resistor, thickness of piezoelectric transducer and resolution of measuring system. This paper also describes individual parts of diagnostic unit – high voltage electrode, ground electrode and detector.
Klíčová slova

Zpět

Patička