Přejít k obsahu


Anisotropic semipositone quasilinear problems

Citace:
AGUDELO RICO, O. I., DRÁBEK, P. Anisotropic semipositone quasilinear problems. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2017, roč. 452, č. 2, s. 1145-1167. ISSN: 0022-247X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Anisotropic semipositone quasilinear problems
Rok vydání: 2017
Autoři: Oscar Iván Agudelo Rico Ph.D. , Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. ,
Abstrakt CZ: Dokazujeme existenci kladného řešení pro degenerovanou (nebo singulární) kvazilineární rovnici v kouli nebo v celém prostoru. Naším operátorem je p-laplacián s váhou, která splňuje obecné integrační podmínky u hranice koule nebo v nekonečnu. Naše hlavní výsledky jsou aplikovány ne nelinearitu se sublineárním růstem v nekonečnu a singularitou typu semipozitone v počátku.
Abstrakt EN: We present the existence of positive solutions for a degenerate (or singular) quasilinear equation in a ball or in the entire space. As differential operator we consider a weighted p-Laplacian with a continuous cofficient satisfying a mild integrability condition towards the boundary of the ball or at infinity. Our main result applies when the nonlinearities have sublinear growth at infinity and singular semipositone structure at the origin.
Klíčová slova

Zpět

Patička