Přejít k obsahu


On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk

Citace:
BOBKOV, V., DRÁBEK, P. On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk. JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2017, roč. 263, č. 3, s. 1755-1772. ISSN: 0022-0396
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk
Rok vydání: 2017
Autoři: Vladimír Bobkov , Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. ,
Abstrakt CZ: Studujeme některé vlastnosti vlastních čísel a vlastních funkcí p-laplaciánu s homogenní Dirichletovou okrajovou podmínkou na kruhu a na kouli. Mimo jiné, na kruhu dokazujeme existenci neradiální vlastní funkce, která odpovídé radiálnímu vlastnímu číslu.
Abstrakt EN: We discuss several properties of eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian on a ball subject to zero Dirichlet boundary conditions. Among main results, in two dimensions, we show the existence of nonradial eigenfunctions which correspond to the radial eigenvalues.
Klíčová slova

Zpět

Patička