Přejít k obsahu


Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm–Liouville problem

Citace:
DRÁBEK, P., KULIEV, K., MARLETTA, M. Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm–Liouville problem. NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2017, roč. 24, č. issue 2, article 11, s. 1-39. ISSN: 1021-9722
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm–Liouville problem
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , RNDr. Komil Kuliev PhD , Prof. Marco Marletta PhD
Abstrakt CZ: Jsou dokázány nutné a postačující podmínky pro diskrétnost množiny vlastních čísel pololineární úlohy s lokálně integrovatelnými váhami. Nalezené podmínky jsoy ekvivalentní podmínkám pro kompaktnost vnoření mezi váhovými Sobolevovými a Lebesgueovými prostory.
Abstrakt EN: We prove a necessary and sufficient conditions for discreteness of the set of all eigenvalues of half–linear eigenvalue problem with locally integrable weights. Our conditions appear to be equivalent to the compact embedding of certain weighted Sobolev and Lebesgue spaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička