Přejít k obsahu


Surrogacy case law

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy case law. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 92-100. ISSN: 1339-3995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surrogacy case law
Rok vydání: 2017
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Fenoménem současného rodinného života, který je stále častější, je náhradní (surogátní) mateřství. Společnost nemá vytvořené jednotné hledisko na důsledky náhradního mateřství. Natož legislativa mnoha zemí. Česká republika a Slovensko se řadí mezi země, které setrvávají na tradiční legislativě týkající se mateřství. Ve skutečnosti to znamená neexistenci pravidel pro náhradní mateřství. V důsledku to však může přinášet složité situace, proto tento příspěvek přináší jinou perspektivu. Taktéž velmi tradiční legislativa Velké Británie totiž s náhradním mateřstvím pracuje již desítky let. A stále čelí novým výzvám tak, jak se společnost a rodinný život mění. Tento článek přináší nové výzvy a jejich řešení v rámci stávajícího legálního rámce ve Velké Británii. Jeho smyslem je stát se odrazovým můstkem odborné diskuse na téma náhradního mateřství v České republice a na Slovensku.
Abstrakt EN: The phenomenon of the present family life that is becoming more and more often is surrogacy motherhood. The society does not follow the same opinion about the consequences of surrogacy. Nor the law in many countries. Czech Republic and Slovakia belong to those countries whose hold on traditional motherhood legislature. In fact that means no special rules for surrogacy. As it may cause complicated situations, this article brings a different point of view on the topic. Also very traditional, British legislature deals with surrogacy for couple decades. And still faces new challenges as the society is changing and the family life as well. What are some of the new challenges and what are the legal bounds on surrogacy in United Kingdom brings this article. Its meaning is to initiate the scholarly discussion on the surrogacy in Czech Republic and Slovakia.
Klíčová slova

Zpět

Patička