Přejít k obsahu


Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů a bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva - základní otázky

Citace:
DVOŘÁK, T. Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů a bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva - základní otázky. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 77-90. ISSN: 1339-3995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ownership of units under the Act on ownership of flats and flat-coownership under the Cvil code in Czech republic after the recodification of privat law - basic questions
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať se zabývá dvěma právními režimy vlastnictví bytů v České republice po rekodifikaci soukromého práva (jež nabyla účinnosti dne 1. ledna 2014). Prvý, historicky starší režim je vlastnictví jednotek podle (dnes zrušeného) zákona o vlastnictví bytů. Druhý, nový režim, který byl zaveden v rámci rekodifikace, je režim bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Tato stať pojednává o koncepčních a teoretických rozdílech mezi oběma těmito instituty, které jsou i přes zdánlivou podobnost těchto institutů značné.
Abstrakt EN: This essay discusses two legal regimes of ownership of flats in the Czech Republic after the recodification of private law (which came into force on 1 January 2014). The first, historically older regime is the ownership of units under (now repealed) Act on the ownership of flats. The second, the new regime which was newly enacted in the recodification, is the coownership of flats under the Civil Code. This essay analyses the conceptual and theoretical differences between the two institutes that are, despite the apparent similarity of these institutes considerable.
Klíčová slova

Zpět

Patička