Přejít k obsahu


Úskalí spolkového práva

Citace:
KINDL, M., ERTL, Z., FORMANOVÁ, N., KINDL, T., ŠÍMA, A. Úskalí spolkového práva. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 395 s. ISBN: 978-80-7380-642-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pitfalls of law of associations
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: doc. JUDr. Milan Kindl CSc. , Mgr. Ing. Zdeněk Ertl , Mgr. Nikola Formanová , JUDr. Tomáš Kindl , JUDr. Alexander Šíma
Abstrakt CZ: Monografie se týká právní úpravy spolků podle části první, hlavy II, dílu 3, oddílu 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně právního režimu dřívějších občanských sdružení nyní za spolky prohlášených. Soustřeďuje svoji pozornost na výkladové problémy i aplikační obtíže, které nová, sice velmi obsáhlá, ale v míře diskontinuity s předcházející úpravou nikterak významná úprava, přináší. Značnou pozornost věnuje poměrně početné judikatuře reflektující předcházející právní úpravu a její aktuální použitelnost. Publikace je určena zejména právní praxi, jako doplněk ke komentářové literatuře.
Abstrakt EN: The publication deals with legal regulation of associations according to part I, subpart II, section 2 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, including the rules governing civil societies now declared as associations. It concentrates primarily on interpretation difficulties but covers also problems relating to application of the new rules that are caused by substantial discontinuity with the former legislation despite its comprehensive and complex character. The author also devotes a great deal of attention to case law on former legislation that can be applied also under current rules. The publication can be useful for practicing lawyers as additional source of information in addition to legal commentaries.
Klíčová slova

Zpět

Patička