Přejít k obsahu


Klinická propedeutika v klinických a interních oborech

Citace:
HOLUBEC, L. Klinická propedeutika v klinických a interních oborech. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 62 s. ISBN: 978-80-261-0671-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec CSc.
Abstrakt CZ: Publikace podává studentům ucelené informace o zdravotním stavu pacienta a o moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny. Umožňuje získat manuální zručnost a techniku fyzikálního vyšetření, posoudit zdravotní stav jedince, ovlivnit postoje pacienta k vlastnímu zdraví. Umět monitorovat stav pacienta po diagnostických vyšetřeních a předvídat možné komplikace a poskytnout první pomoc při zhoršení jeho stavu.
Klíčová slova

Zpět

Patička