Přejít k obsahu


Cutting tool life when tapping nickel based super alloy

Citace:
DAŇA, M., ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Cutting tool life when tapping nickel based super alloy. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 18-23. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cutting tool life when tapping nickel based super alloy
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Václav Schorník
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou závitování Inconelu 718 pomocí závitníků. Inconel 718 je známý především díky svým unikátním vlastnostem, jako jsou například odolnost proti korozi, vysoko a nízkoteplotní pevnost, vysoká tvrdost a nízká tepelná vodivost. Obrobitelnost je poměrně obtížná kvůli výše zmiňovaným vlastnostem tohoto materiálu, což má za následek nadměrné opotřebení nástrojů. Článek se věnuje výrobě vnitřních závitů pomocí monolitních závitníků, které jsou vytvořeny práškovou metalurgií. Nástroje byly opatřeny vrstvou. Správná příprava otvoru pro vnitřní závit má obrovský dopad na trvanlivost nástrojů. Jestliže je díra pro závit vytvořena nesprávným způsobem, dochází u tohoto materiálu ke zpevňování, což způsobuje potíže při následném řezání závitu. Během testování závitníků bylo sledováno opotřebení nástrojů, které je v poslední části tohoto článku hodnoceno.
Abstrakt EN: This work deals with the issue of tapping Inconel 718 alloy. This material is known for its unique properties of high strength at high temperatures, corrosion resistance, high hardness, work hardening and low thermal conductivity. The machinability of Inconel 718 is very hard and cutting tool wear is high.This paper deals with creating internal threads by using monoliths taps. The taps are made of powder metallurgy high speed steel.The taps were provided with coating. Preparation of the hole for the thread has a huge impact on the cutting tool life. If the preparation is poor the inner face of the hole will be work hardened. This makes the cutting tool life far shorter. For the test, taps with different threads per chamfer were used. The second part of the paper is focused on the experiment where cutting tool life was monitored.
Klíčová slova

Zpět

Patička