Přejít k obsahu


Statistic of Quasi–Periodical Signal with Random Period – First Application on Vocal Cords Oscillation

Citace:
KROUPA, L., VÁVRA, F., NOVÝ, P. Statistic of Quasi–Periodical Signal with Random Period – First Application on Vocal Cords Oscillation. In 16th CONFERENCE ON APPLIMAT MATHEMATICS APLIMAT 2017 PROCEEDINGS. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, Bratislava, 2017. s. 905-911. ISBN: 978-80-227-4650-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Statistic of Quasi–Periodical Signal with Random Period – First Application on Vocal Cords Oscillation
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavateľstvo Spektrum STU, Bratislava
Autoři: Ing. Lukáš Kroupa , Doc. Ing. František Vávra CSc. , Ing. Pavel Nový Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problémem aplikace statistických metod pro analýzu kvazi-periodického signálu při detekci patologických změn v chování hlasivek testováním zvukového záznamu fonace vokálu „a“. Je vytvořen pravděpodobnostní popis délky kmitu (periody) pomocí distribuční funkce a následně je vytvořen a distribuční funkcí popsán model okamžité frekvence. To je dále aplikováno na diagnostiku hlasivek pro odlišení kmitů (period), které jsou běžné a které odchýlené.
Abstrakt EN: This paper will introduce problem of statistics of quasi-periodic signal in relation to detection of the vocal cords pathology from audio recording. Distribution function of period lengths and its relation to distribution function of immediate frequencies is defined and application on vocal cord diagnostic by classification of periods and frequencies to common (normal) and anomalous is devised.
Klíčová slova

Zpět

Patička