Přejít k obsahu


Publication Boost in Web of Science Journals and Its Effect on Citation Distributions

Citace:
ŠUBELJ, L., FIALA, D. Publication Boost in Web of Science Journals and Its Effect on Citation Distributions. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, roč. 68, č. 4, s. 1018-1023. ISSN: 2330-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Publication Boost in Web of Science Journals and Its Effect on Citation Distributions
Rok vydání: 2017
Autoři: Lovro Šubelj , Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku ukazujeme, že mimořádný nárůst počtu odborných článků indexovaných databází Web of Science má dopad na běžně sledovaná rozložení citací v těchto publikacích. Nejprve uvádíme důkaz, že v posledních letech vzrůstající počet publikací v oboru fyziky je způsoben větším objemem stávajících časopisů uveřejňujících stále více příspěvků, na rozdíl od počítačových věd, kde je zvyšující se počet článků zapříčiněn nově vznikajícími časopisy. Potom dokládáme, že i když reference z novějších článků obecně pokrývají větší časové rozpětí, novější publikace se citují častěji než ty starší, pokud se zanedbá vliv nestejnoměrného nárůstu počtu příspěvků. Nicméně se nezdá, že by se i přes tuto změnu v rozložení citací citační chování vědců změnilo.
Abstrakt EN: In this article, we show that the dramatic increase in the number of research articles indexed in the Web of Science database impacts the commonly observed distributions of citations within these articles. First, we document that the growing number of physics articles in recent years is attributed to existing journals publishing more and more articles rather than more new journals coming into being as it happens in computer science. Second, even though the references from the more recent articles generally cover a longer time span, the newer articles are cited more frequently than the older ones if the uneven article growth is not corrected for. Nevertheless, despite this change in the distribution of citations, the citation behavior of scientists does not seem to have changed.
Klíčová slova

Zpět

Patička