Přejít k obsahu


O kvalifikovaném společníkovi kapitálové obchodní korporace po rekodifikaci českého obchodního práva

Citace:
DVOŘÁK, T. O kvalifikovaném společníkovi kapitálové obchodní korporace po rekodifikaci českého obchodního práva. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 73-91. ISBN: 978-80-7552-555-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: About the qualified shareholder of the capital business corporation after the recodification of Czech commercial law
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kapitola pojednává o právní úpravě práv kvalifikovaného společníka ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti po vydání zákona o obchodních korporacích, jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Zvláštní pozornost je věnována dílčím změnám, které nová obchodněprávní úprava obsahuje.
Abstrakt EN: This chapter analyses the legal regulation of rights of qualified shareholders in the limited liability company and in joint-stock company after the promulgation of Business Corporations Act, which came into effect on January 1, 2014. Special attention is paid to partial changes that the new commercial legislation contains.
Klíčová slova

Zpět

Patička