Přejít k obsahu


Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti

Citace:
VACÍK, A. Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti. Praktický lékař, 2017, roč. 97, č. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Duties of attending physician in assessing the health status for the purposes of disability, social security benefits and employment
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Antonín Vacík
Abstrakt CZ: Zákony o důchodovém pojištění a sociální péči a také zákon o zaměstnanosti přinášejí celou řadu povinností pro praktického lékaře v oblasti invalidních důchodů, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením i při posuzování vhodnosti zaměstnání. Přestože tyto povinnosti jsou dobře známé, dochází k častým novelám zákonů upravující sociální oblast, a tak ošetřující lékaři někdy váhají, jaký zvolit správný postup. Účelem tohoto článku je seznámit odbornou veřejnost s aktuální odpovědností ošetřujících lékařů v této oblasti.
Abstrakt EN: Pension insurance Act, the Social Welfare Act and Employment Act also introduce a number of obligations for the attending practitioner (GP) in the field of disability pensions, benefits to persons with disabilities, and when assessing the suitability of employment. Although these obligations are well known, there were frequent amendments to laws governing the social area, so doctors sometimes hesitate how to select the correct procedure. The purpose of this article is to familiarize professionals with current responsibilities of physicians in this area.
Klíčová slova

Zpět

Patička