Přejít k obsahu


Ověření vlivu příčného vyklonění při vlečení na stabilitu řezného procesu

Citace:
FRKOVÁ, P., VYŠATA, J. Ověření vlivu příčného vyklonění při vlečení na stabilitu řezného procesu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verification of the effect of tool inclination during tool towing on cutting process stability
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Petra Frková , Ing. Jiří Vyšata Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je nalezení závislosti mezi příčným vykloněním vlečené kulové frézy a stabilitou řezu. Pomocí experimentu je zkoumána hypotéza, že při určitém příčném vyklonění vlečené frézy by mohlo dojít ke stabilitě řezu a zlepšení řezných podmínek. Experiment spočívá v obrábění rovných drážek při různých úhlech příčného vyklonění a za různých řezných a posuvových rychlostech. Úhly jsou zkoumány v rozmezí -45° až +45° s krokem 5°. Hodnotícími faktory jsou řezné síly, analýza zvukových emisí a drsnost povrchu u jednotlivých drážek.
Abstrakt EN: The aim of study is to find and describe a relationship between transverse inclination during tool towing and cutting process stability. An experiment is performed to verify hypothesis that in certain specific transverse inclinations towed tool could have a better stability and cutting parameters. Experiment is performed as a groove milling with different angles of transverse inclination and with different cutting speeds and feed rates. The angles are analyzed in range from -45° to +45° in increments of 5°. The outputs for evaluation are the cutting forces, sound emission analysis, and the surface roughness for each groove.
Klíčová slova

Zpět

Patička