Přejít k obsahu


Výzkum kinematiky nástroje při broušení šnekových odvalovacích fréz

Citace:
MILSIMEROVÁ, A. Výzkum kinematiky nástroje při broušení šnekových odvalovacích fréz. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kinematics tool research during the hobing worm grinding process
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Vlivem kombinace vstupních parametrů do brusného procesu dochází k podřezávání šroubové drážky tvořené plochou čel jednotlivých zubů těchto speciálních nástrojů. K podříznutí šroubové plochy však nedochází v místě tečného kontaktu brusného nástroje s plochou čel zubů, ale v místech křivky záběru brusného nástroje do této plochy. Tvar křivky záběru a hodnota podřezání je ovlivněna tvarem broušené šroubové plochy, tvarem a velikostí brusného kotouče a jeho postavením ve drážce. Tyto faktory ovlivňují jak přístup k řešení této problematiky, tak i předpokládaný výsledek. Využitím dat grafického vyšetření výchozího povrchu brusného nástroje a jejich aplikací je sestavován matematický popis této problematiky, který je použit jako základ k vytvoření programu pro konstrukci a výpočet tvaru křivky brusného nástroje vyhovujícího vstupním parametrům daného ozubení. Je předpokladem, že matematický tvar křivky bude tyto parametry zahrnovat. Aktuální řešení je zaměřeno na typ šroubovice, která je tvořena přímkovými elementy.
Abstrakt EN: The combination of input parameters into the grinding process causes the undercut of the helix groove shaped by the teeth surface. The undercut effect occurs at the involute curve points where the grinding tool inserts into this surface, not during the tangent contact of the grinding wheel and teeth surface. The involute curve shape and the undercut value are affected by the ground groove, the shape and the grinding wheel size and it’s positioning in the groove. The approach to the solution and an assumed result of this issue is affected right by these factors. The mathematical description of this issue is created by using the graphical data obtained by initial investigation the tool surface. This model is used as a basic for the creation of the programme for construction and calculation the grinding wheel curve corresponding to the gear input parameters. There is an assumption that the mathematical curve shape description would involve these parameters. Current solution is focused on the helix formed with rectilinear elements.
Klíčová slova

Zpět

Patička