Přejít k obsahu


Systém filtrace drsnosti povrchu

Citace:
KUBÁTOVÁ, D. Systém filtrace drsnosti povrchu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Filtration system of roughness
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Dana Kubátová
Abstrakt CZ: Úkolem článku je seznámit čtenáře se systémem snímání a hodnocení drsnosti povrchu. Úvodní část článku je zaměřena na popis současného stavu vývoje v oblasti měření drsnosti povrchu. Na tento úvod je navázáno popisem jednotlivých složek drsnosti povrchu a to včetně popisu hardwarového filtru použitého pro filtraci příslušné složky drsnosti povrchu. Na oblast hardwarové filtrace dat v článku navazuje softwarová část filtrace dat. Ve které jsou nastíněny systémy výpočtu a omezujících podmínek pro tři základní typy softwarových filtrů.V závěru článku je pak v krátkosti poukázáno na důležitost softwarových filtrů.
Abstrakt EN: The task of article is to introduce a system of recording and evaluation of roughness. The introduction focuses on describing the state of the art of surface roughness measurement. It is followed by description of the individual components of roughness, including the description of a hardware filter used for filtering relevant components of surface roughness. Then, software filtering of data is discussed and calculation systems and limiting conditions for three basic types of software filters are given. The conclusion briefly highlights the importance of software filters.
Klíčová slova

Zpět

Patička