Přejít k obsahu


Zbraně pro Nebeskou říši. Firma Fried. Krupp na čínském trhu v letech 1885–1914

Citace:
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Zbraně pro Nebeskou říši. Firma Fried. Krupp na čínském trhu v letech 1885–1914. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 1/2, s. 15-23. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Weapons for the Middle Kingdom. The Company Fried. Krupp at the China Market, 1885–1914
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Prof. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D.
Abstrakt CZ: Slavná německá firma vyrábějící zbraně, firma Fried. Krupp z Essenu, získala v 80. a 90. letech 19. století významnou pozici při vývozu zbraní do Číny. Němečtí odborníci sloužili jako poradci u mnoha čínských jednotek. V důsledku své porážky ve válce s Japonskem (1894–1895) musela Čína zaplatit velké odškodnění, proto Peking nemohl realizovat své zbrojní obchody s evropskými státy. Dovoz firmy Krupp tak po roce 1897 dramaticky poklesl. Další ranou pro aktivity německé firmy znamenalo Boxerské povstání (1899–1900), kdy po porážce tohoto povstání nastalo embargo na dovoz zbraní do Číny. Nová vlna zbrojních obchodů začala až v roce 1906 (idea velkého zbrojního arsenálu), ale vypuknutí první světové války veškeré aktivity firmy Krupp v Číně ukončilo.
Abstrakt EN: The famous German arms producing firm, Fried. Krupp from Essen, gained in the 1880’s and 1890’s unequivocal predominance as for the import of guns to China. Krupp imported the cannos for the Beiyang fleet, for the mighty fortresses on the Chinese Coast (Port Arthur, Weihaiwei) and for modernised Chinese army. The German experts acted as advisers at many Chiese troops. China in consequence of defeat in the war with Japan (1894–1895) had to pay huge indem­nity to Japan. Therefore Peking could not realize ano­ther purchase of modern weapons from Europe. The import of Krupp’s guns sank dramatically in 1897. Another blow to the guns­import meant the Boxer uprising (1899–1900), after defeating of this uprising followed embargo on the import of arms to China. The new development of the activities of the firm Krupp began in the year 1906. The Chinese Government pre­sented the unrealized project of the gigantic arsenal for the whole China built by Krupp. Nevertheless the outbreak of the World War I terminated al activities of the firma Fried. Krupp in China.
Klíčová slova

Zpět

Patička