Přejít k obsahu


Vliv broušení na kvalitu břit frézovacích nástrojů ze slinutého karbidu

Citace:
BAKŠA, T., HRONEK, O., FARSKÝ, J., ZETEK, M. Vliv broušení na kvalitu břit frézovacích nástrojů ze slinutého karbidu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of grinding on the quality of the cutting edge of carbide end-mills
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Bakša , Bc. Ondřej Hronek , Jindřich Farský , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Proces broušení je základním procesem tvorby geometrie řezného nástroje a do velké míry ovlivňuje jeho výsledné řezné vlastnosti. Tato publikace se zabývá experimentálním broušením nástrojů ze slinutého karbidu za různých brusných podmínek a strategie broušení. Hlavním cílem je zjistit vliv těchto podmínek a strategie na výslednou mikro-geometrii řezného břitu. Výsledná řezná hrana byla analyzována pomocí opticko-skenovacího zařízení a elektronového mikroskopu. V průběhu broušení byl zaznamenáván vliv podmínek broušení na velikost zátěže. Některé nástroje byly podrobeny řeznému testu do materiálu Inconel 718, kdy byl sledován vliv řezné hrany na velikost řezné síly a trvanlivost. Výsledky této práce budou použity v dalším výzkumu v oblasti řezných nástrojů.
Abstrakt EN: The grinding process is the basic process of creating geometry of the cutting tool which significantly affects the cutting performances. This article deals with experimental grinding of carbide cutting tools under the different grinding conditions and strategy. The main aim is to determine the influence of these conditions and strategy on the resulting micro-geometry of the cutting edge. The cutting edges were analyzed using optical-scanning device and electron microscope. The influence of the grinding conditions on the spindle load was monitored during grinding. Several cutting tools were used for cutting experiment where the effects of cutting edge on the cutting force and durability was investigated. The results of this work will be used in further research in the area of cutting tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička