Přejít k obsahu


Tisk tenkých stěn pomocí metody DMLS

Citace:
DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P. Tisk tenkých stěn pomocí metody DMLS. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Printing of thin walls using DMLS
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Ivana Zetková , Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na problematiku 3D tisku. Aditivní výroba (AM) v sobě skrývá mnoho různých způsobů výroby dílů. Mezi díly vyráběné pomocí AM se neřadí pouze prototypy, ale i například díly vyráběné ve větších sériích. Tato práce se omezuje pouze metodu DMLS (Direct Metal Laser Sintering), která patří do AM. Metoda je založena na spékání kovového prášku vrstvu po vrstvě. Tato tématika je v současné době velice populární a velice obsáhlá, proto se práce omezuje pouze na tisk tenkých stěn. Materiálem použitým pro experiment byla zvolena vysokopevnostní ocel 1.2709 s obchodním označením MS1. Tato ocel dosahuje vynikajících mechanických vlastností již po vytištění a dokonce se mechanické vlastnosti dají zlepšit tepelným zpracováním. Výrobním zařízením byla tiskárna od firmy EOS M290. Procesní parametry byly použity přednastavené výrobcem. Hlavním cílem bylo zjištění minimální velikosti vytisknutelné tenké stěny. Dále byla hodnocena přesnost vytištěných stěn a byl zkoumán vliv orientace vzorku vůči nanášecímu pravítku. V neposlední řadě byl hodnocen vliv podpěrných struktur na přesnost vzorků. Vlivy a limity tisku tenkých stěn byly vyšetřeny. Pro hodnocení přesnosti tenkých stěn byl použit optický mikroskop Blickle Multichceck PC500.
Abstrakt EN: This work deals with the problematics of 3D printing. Additive manufacturing (AM) covers a lot of principles of producing products and prototypes, for example, Direct Metal Laser Sintering (DMLS). This principle is based on sintering metal powder in thin layers, layer by layer. This theme is very extensive and a very popular research area. The paper is focused on printing thin walls. The material for printing was Maraging Steel MS1. This material achieves great mechanical properties like as high strength and high hardness. The tensile strength can be up to 2000 MPa after age hardening. The printer used was an EOS M290. The effects of different part position on safety of printing are compared. Also, the effect of support structures on accuracy was investigated. The main part of the paper is focused on an experiment where thin walls are printed and subsequently evaluated. The influences and limitations were investigated. The measurements were carried out on a Blickle Multicheck PC500 microscope.
Klíčová slova

Zpět

Patička