Přejít k obsahu


Komerční komunikace

Citace:
EGER, L., PRANTL, D., PTÁČKOVÁ, K. Komerční komunikace. 2. vyd. 2017, 146 s. ISBN: 978-80-261-0689-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Ing. David Prantl , Ing. Karolína Ptáčková
Abstrakt CZ: Předložený studijní text je určen pro předmět Komerční komunikace (KMO/KK), který je na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni součástí studia na navazujícím magisterském stupni v oboru Podniková ekonomika a management. Autoři textu vycházejí z holistického marketingového přístupu (Kotler, Keller, 2007, 2013) a problematiku komerční komunikace provazují na integrovanou marketingovou komunikaci. Účelem je tedy nejenom předat informace z oblasti reklamy a mediálního plánování, ale propojit téma s marketingovou komunikací společností, zejména v návaznosti na direct marketing a public relations. Určitým logickým specifikem je významné věnování pozornosti novým trendům a marketingu na internetu.
Klíčová slova

Zpět

Patička