Přejít k obsahu


Za horama Pyrenejskýma: Obraz španělské vědy v díle českých cestovatelů sklonku 19. a počátku 20. století / Tras los Montes de Pirineos: Imagen de la ciencia espanola en los libros de viajeros checos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX

Citace:
ČERNÁ, J. Za horama Pyrenejskýma: Obraz španělské vědy v díle českých cestovatelů sklonku 19. a počátku 20. století / Tras los Montes de Pirineos: Imagen de la ciencia espanola en los libros de viajeros checos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Instituto Cervantes de Praga, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představil obraz španělské vědy a vzdělanosti v dílech českých cestovatelů sklonku devatenáctého a počátku dvacátého století (především Oty Pinkase, Jaroslava Gutha, Václava Kybala, Josefa Müldnera, Jana Rambouska, Karla Čapka a dalších).
Klíčová slova

Zpět

Patička