Přejít k obsahu


Bytové družstevnictví

Citace:
DVOŘÁK, T. Bytové družstevnictví. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2017, 280 s. ISBN: 978-80-7400-643-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Housing cooperatives
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace obsahuje podrobný rozbor právní úpravy bytového družstevnictví podle platného právního řádu České republiky tak, jak jej přinesla s účinností od 1. 1. 2014 proběhlá rekodifikace soukromého práva [zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)].
Abstrakt EN: The presented work contains a detailed analysis of legal regulations concerning housing cooperatives as under the current legislation of the Czech Republic, after the recodification of the civil law, as effective from 1. 1. 2014 [especially the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and the Act No. 90/2012 Coll., the Act on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act)].
Klíčová slova

Zpět

Patička