Přejít k obsahu


Design a metodologie ve výzkumu viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách

Citace:
TOUŠEK, L., PLACHÝ, O., KUPKA, P., WALACH, V., TVRDÁ, K., LUPTÁK, Ľ. Design a metodologie ve výzkumu viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Plzeň, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D. , Mgr. Ondřej Plachý , Mgr. Petr Kupka , Mgr. Václav Walach , Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá , Mgr. Ľubomír Lupták Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou představeny metodologické výzvy, jimž čelí zkoumání kriminality a bezpečnosti ve spojitosti se sociálním vyloučením. Především je zde čerpáno ze zkušeností učiněných v rámci realizace vlastního viktimizačního šetření v sociálně vyloučených lokalitách. Spolu s tím byly reflektovány zahraničních výzkumů. Za tímto účelem je podrobněji představen design šetření, identifikovány problémy konceptualizace základních pojmů (vymezení kategorií viktimizace, sociálně vyloučené lokality aj.) a stejně tak jsou diskutovány otázky spojené s výběrem respondentů.
Klíčová slova

Zpět

Patička