Přejít k obsahu


Kérky za tabák - význam a symbolika vězeňských tetování v prostředí českých mužských věznic

Citace:
LOCHMANNOVÁ, A. Kérky za tabák - význam a symbolika vězeňských tetování v prostředí českých mužských věznic. Plzeň, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Alena Lochmannová
Abstrakt CZ: Touha po úpravě vlastního těla je lidskému druhu zcela přirozená. Zdobení těla dávalo vždy člověku pocit odlišnosti, moci nad vlastním tělem, osvobození od pout danosti vytvořených přírodou, a to již od nepaměti. Též zájem o vězeňské tetování je prastarý. Tentování je prvek, který je možno nalézt v každé věznici. Na jedné straně může být vnímáno jako dekorativní prvek zdokonalující těla odsouzených, neboť tělesnost je ve vězení jedním z podstatných aspektů, na straně druhé může být vnímáno jako "vzkaz" ostatním vězňům, nositel informací směřujících k těm, kteří jej umějí číst. Prezentovaný referát představuje dílčí výstupy etnografického výzkumu realizovaného v letech 2013 - 2016 v českých mužských věznicích.
Klíčová slova

Zpět

Patička