Přejít k obsahu


Příběh katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu třiadvaceti let

Citace:
KNOLL, V., KNOLLOVÁ, M. Příběh katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu třiadvaceti let. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law - Evropská společnost pro právní dějiny, 2017. s. 250-258. ISBN: 978-80-87475-51-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Story of the Department of History of Law, Faculty of Law, University of West Bohemia in the Course of Twenty-three years
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: The European Society for History of Law - Evropská společnost pro právní dějiny
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Michaela Knollová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text stručně mapuje historii katedry právních dějin na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni od jejích počátků do současnosti. Pozornost je věnována jak pedagogickému, tak i vědeckému vývoji pracoviště.
Abstrakt EN: The work briefly presents the history of the Department of History of Law of the Faculty of Law of the University of West Bohemia, from its beginnings until today. The focus is given to pedagogical as well as scientific development of the institution.
Klíčová slova

Zpět

Patička