Přejít k obsahu


The effect of easter customs on the development of creative abilities to children

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. The effect of easter customs on the development of creative abilities to children. European Journal of Science and Theology, 2017, roč. 13, č. 2, s. 191-201. ISSN: 1841-0464
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effect of easter customs on the development of creative abilities to children
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem současné společnosti je mít k dispozici moudré a kreativní jedince. Člověk se stává kreativním tehdy, tvoří-li s radostí. Lidé od pradávna vytvářeli s radostí zvykoslovné předměty k náboženským svátkům, ať to byly vánoční ozdoby, nebo velikonoční vajíčka. K tomu, aby člověk dokázal vytvářet společensky hodnotné produkty, potřeboval být manuálně zručný a umět přistupovat k různým činnostem tvůrčím způsobem. Jednou z možností, jak uvedeného stavu dosáhnout, je začít tímto směrem rozvíjet již děti na základní škole, a to prostřednictvím různorodých pracovních činností. Pracovní činnosti jsou pro rozvoj tvořivosti žáků velmi dobrým prostorem, neboť děti tak přirozenou cestou získávají nejen praktické dovednosti, ale i teoretické vědomosti, které později uplatní v běžném životě a potažmo také v budoucím povolání. V článku se zaměříme na rozvoj tvořivých schopností dětí pomocí velikonočních zvyků.
Abstrakt EN: The aim of the present-day society is to have wise and creative individuals available. One only becomes creative when working with joy. Since immemorial times, people have always been producing customary objects for their religious feasts, whether Christmas decorations or Easter eggs, with pleasure. In order to be able to create valuable products for the society, one needs to be skilful in handicraft and to know how to approach various activities in a creative manner. One of the ways of how to achieve this is to start developing children in this direction through diverse work activities as soon as when they attend elementary schools. To develop creativity in children, work activities offer a very good opportunity as children gain, in a natural way, not only practical skills but also theoretical knowledge they will apply later in their lives and future occupations. The article is focused on the effect of Easter on the development of creative abilities in children.
Klíčová slova

Zpět

Patička