Přejít k obsahu


Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ

Citace:
BENEDIKTOVÁ, L. Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Application of Tablets from Primary Teachers Perspective
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Lenka Benediktová ,
Abstrakt CZ: Výuka podporovaná moderními technologiemi je dnes velmi diskutovaným tématem. Zejména v posledních letech se o své místo ve výuce často hlásí mobilní zařízení, především tablety. Předkládaná výzkumná studie se zabývá názory učitelů na zapojení těchto dotykových zařízení do výuky. Po vypracování rešerše byl sestaven dotazník pro učitele 2. stupně základních škol s různými aprobacemi. Jednotlivé části dotazníku se týkaly nejen zjištění, zda respondent tablet ve své výuce používá, ale také jakým způsobem, jak často apod., případně proč se jeho využití brání. Z výsledků šetření vyplývá, že ve školách na jedné straně můžeme vidět učitele, kteří se snaží dotyková zařízení ve své výuce používat, neboť vidí jejich pozitiva. Proti nim však stojí pedagogové, kteří se tabletů stále obávají.
Abstrakt EN: Lessons which are supported by modern technologies is a topic very much discussed these days. Mainly in recent years mobile devices desire to have their place in lessons, especially tablets. Presented research study deals with teacher's opinions on involving these devices in lessons. After finisihing the research, a questionnaire for primary school teachers with different approbations was set up. Individual parts of the questionnaire mainly dealt with whether the respondent even uses tablets in his or hers lessons, alternatively how often etc. The results tell us, that on one hand we can see teachers who are trying to use touch devices in lessons because they see all the positives. But against this group stand the teachers who are still afraid of tablets.
Klíčová slova

Zpět

Patička