Přejít k obsahu


The strong maximum principle in parabolic problems with the p-Laplacian in a domain

Citace:
BENEDIKT, J., GIRG, P., KOTRLA, L., TAKÁČ, P. The strong maximum principle in parabolic problems with the p-Laplacian in a domain. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2017, roč. 63, č. January 2017, s. 95-101. ISSN: 0893-9659
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The strong maximum principle in parabolic problems with the p-Laplacian in a domain
Rok vydání: 2017
Autoři: RNDr. Jiří Benedikt Ph.D. , Doc. Ing. Petr Girg Ph.D. , Ing. Lukáš Kotrla , Prof. Dr. Peter Takáč Ph.D.
Abstrakt CZ: Dokazujeme silný princip maxima pro nezáporné spojité řešení dvojitě nelineární parabolické úlohy na časoprostorovém válci s prostorovou oblastí a dostatečně krátkým časovým intervalem. Naše metoda využívá nezáporného dolního řešení odvozeného z rozpínající se sférické vlny.
Abstrakt EN: We establish a strong maximum principle for a nonnegative continuous solution of a doubly nonlinear parabolic problem in a space-time cylinder with a spatial domain and a sufficiently short time interval. Our method takes advantage of a nonnegative subsolution derived from an expanding spherical wave.
Klíčová slova

Zpět

Patička