Přejít k obsahu


Noise Covariance Matrices Estimation for Systems with Time-Varying Availability of Sensors

Citace:
KOST, O., DUNÍK, J., STRAKA, O. Noise Covariance Matrices Estimation for Systems with Time-Varying Availability of Sensors. In Journal of Physics: Conference Series 783 (2017) 012059. neuvedeno: IOP Publishing Ltd., 2017. s. 1-12. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6588
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Noise Covariance Matrices Estimation for Systems with Time-Varying Availability of Sensors
Rok vydání: 2017
Místo konání: neuvedeno
Název zdroje: IOP Publishing Ltd.
Autoři: Ing. Oliver Kost , Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek je věnován odhadu kovariančních matic poruch lineárního a nelineárního stochastického dynamického systému proměnného v čase. Důraz je kladen na systémy s časově proměnnou množinou sensorů. V článku je navržena nová metoda umožňující odhad kovariančních matic poruch pro uvažovanou třídu modelů. Vlastnosti metody jsou důkladně diskutovány a ilustrovány v numerickém příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with the estimation of the noise covariance matrices of a time-varying system described by a state-space model with a time-varying set of sensors. In particular, the measurement difference autocovariance method, is proposed. The method is based on a statistical analysis of linearity transformed measurements leading to a system of linear matrix equations. The theoretical results are discussed and illustrated using a numerical study.
Klíčová slova

Zpět

Patička