Přejít k obsahu


Vliv používání interaktivních učebnic na výuku

Citace:
SIMBARTL, P. Vliv používání interaktivních učebnic na výuku. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 134-140. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effects of the use of interactive textbooks on education
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Petr Simbartl Ph.D.
Abstrakt CZ: Digitální knihy jsou dnes rozšířenější. Protože mohou tyto učebnice lépe zprostředkovat informace, dalo by se předpokládat, že by děti mohly mít lepší studijní výsledky. Na základě našeho pedagogického experimentu jsme tuto myšlenku ověřili. Pedagogický experiment probíhal celkem na dvou základních školách. V první škole byla jedna třída experimentální (využívala se interaktivní učebnice) a dvě kontrolní (používaly se pouze papírové učebnice). Pozitivní vliv byl prokázán pouze částečně. Po prozkoumání všech vzorků testů z obou škol (celkem 134) a zohlednění ovlivňujících faktorů jsme odmítli hlavní hypotézu: „Skupina vyučovaná za pomocí interaktivní učebnice dosáhne lepších studijních výsledků z didaktických testů na znalosti a myšlenkové operace se znalostmi než skupina vyučovaná pouze pomocí papírových učebnic.“
Abstrakt EN: Digital books are used more often nowadays. As these textbooks areable to better mediate some information, it may be assumed that children improve their study results. Based on the pedagogical experiment, the goal is to verify this idea. The pedagogical experiment was carried on two primary schools. The first of the schools joined with one experimental class (where an interactive textbook was used) and two control classes (where the usual paper textbooks were used). The positive effect was proved only partially. Having examined all samples from both of the schools (134 tests in total) and considering influencing factors, the main hypothesis has not been proven: “The group taught by means of interactive textbooks achieves better study results in testing the knowledge and thinking operations with the knowledge than the group taught by means of paper textbooks only.”
Klíčová slova

Zpět

Patička