Přejít k obsahu


Methodology of Digital Firearm Ergonomic Design

Citace:
BUREŠ, M., GÖRNER, T., MILLER, A., KÁBA, M. Methodology of Digital Firearm Ergonomic Design. In Advances in Intelligent Systems and Computing. neuveden: Springer International Publishing, 2017. s. 221-230. ISBN: 978-3-319-41684-7 , ISSN: 2194-5357
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methodology of Digital Firearm Ergonomic Design
Rok vydání: 2017
Místo konání: neuveden
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Tomáš Görner Ph.D. , Ing. Antonín Miller Ph.D. , Ing. Martin Kába
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje metodický, uživatelsky orientovaný přístup během návrhu krátké střelné zbraně. Pro vyhodnocení dosahových vzdáleností k ovládacím prvkům pistole (spoušť, záchyt závěru, záchyt zásobníku) byl využit digitální model člověka a ergonomický software. S pomocí těchto digitálních modelů člověka byly navrženy rozličné minimální, maximální a průměrná dosahové vzdálenosti pro Američany, Evropany a Asiaty. Vzdálenosti pro americkou a evropskou populaci byly použity pro vytvoření funkčního vzorku pistole. Testovací střelby provedené s tímto funkčním vzorkem byly vyhodnoceny pomocí dotazníku, který byl vyplněn 18 mužskými příslušníky ozbrojených složek. Tyto odpovědi zhodnotily vhodnost funkčního vzorku a identifikovali konkrétní parametry pro budoucí vylepšení.
Abstrakt EN: This paper describes a methodological human centered approach during handgun design. For evaluation of reach distances to handgun controls (trigger, slide stop, magazine catch) a digital human models and ergonomic software were used. With these digital human models a variety of minimal, maximal and average reach distance for Americans, Europeans and Asians were proposed. Distances for American and European population were used for creation of a handgun functional sample. Test shooting performed with this functional sample was evaluated by a questionnaire which was filled by 18 male members of armed forces. These responses evaluated the suitability of functional sample and identified specific parameters for future improvement.
Klíčová slova

Zpět

Patička