Přejít k obsahu

Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 68
KABELA, A., KAISER, T. 10-tough chordal graphs are Hamiltonian. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2017, roč. 122, č. 1, s. 417-427. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
DEVOS, M., ROLLOVÁ, E., ŠÁMAL, R. A new proof of Seymour's 6-flow theorem. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 2017, roč. 122, č. ?Neuveden?, s. 187-195. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
HOLATA, L., PREUSZ, M. Abandoned Rural Settlements and Landscape Transformations in the Early Modern and Modern Period: Innovative Methodological Approaches of Historical Archaeology within a Central European Context. Forth Worth, Texas, USA, 2017.
  Detail publikace
ZEMAN, P., ZÍTEK, M., ZUZJAKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R. Amorphous Zr-Cu thin-film alloys with metallic glass behavior. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2017, roč. 696, č. 5 March 2017, s. 1298-1306. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
ZEMČÍK, R., SRBOVÁ, H., EKŠTEIN, K., PIRNER, I., MEDLÍN, R. Analysis of the fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses. Materiali in Tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 59-64. ISSN: 1580-2949
  Detail publikace
KOČANDRLE, R. Anaximander?s Innumerable Worlds. London, 2017.
  Detail publikace
KOČANDRLE, R., COUPRIE, D.L. Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing, 2017, 112 s. ISBN: 978-3-319-49753-2
  Detail publikace
SEIFERT, Z., FRIEDL, L., CHAUMOITRE, K., BRŮŽEK, J. Applicability and limitations of sex assessment based on foramen magnum. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2017, roč. 271, č. February, s. 126.e1-126.e9. ISSN: 0379-0738
  Detail publikace
SOSNA, D. Archaeologies of waste: encounters with the unwanted. Oxford, 2017., ISBN: 978-1-78570-327-0,
  Detail publikace
TOUŠEK, L., PLACHÝ, O., WALACH, V., KUPKA, P., TVRDÁ, K., LUPTÁK, Ľ. Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Prezentace vybraných výsledků viktimizačního šetření. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Bytové družstevnictví. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2017, 280 s. ISBN: 978-80-7400-643-2
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., PROSR, P., VIK, R., MORAVCOVÁ, D., PIHERA, J. Comparison of the mineral oil lifetime estimates obtained by differential scanning calorimetry, infrared spectroscopy, and dielectric dissipation factor measurements. Thermochimica Acta, 2017, roč. 647, č. January 2017, s. 86-93. ISSN: 0040-6031
  Detail publikace
JANEČKA, K., VÁŠA, L. Compression of 3D Geographical Objects at Various Level of Detail. In The Rise of Big Spatial Data. Cham: Springer, 2017. s. 359-372. ISBN: 978-3-319-45122-0
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Das Objektivitätsproblem in der Philosophie und Wissenschaft. Universität Regensburg, 2017.
  Detail publikace
NAXERA, V. Democracy, corruption and (in)security: a theoretical interpretation and several observations from the Czech environment. Banská Bystrica, 2017.
  Detail publikace
TOUŠEK, L., PLACHÝ, O., KUPKA, P., WALACH, V., TVRDÁ, K., LUPTÁK, Ľ. Design a metodologie ve výzkumu viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
MENTLÍK, V., ULRYCH, J. Elektroizolační biologicky odbouratelná kapalina. Praha, 2017.
  Detail publikace
BENTOUAF, A., HASSAN, F. H., AL-JAARY, A. H. R., A?SSA, B. First-Principles Study on the Structural, Electronic, Magnetic and Thermodynamic Properties of Full Heusler Alloys Co2VZ (Z = Al, Ga). JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2017, roč. 46, č. 1, s. 1-13. ISSN: 0361-5235
  Detail publikace
SOSNA, D. Heterotopias behind the Fence: Landfills as Relational Emplacements. In Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted. Oxford : Oxbow Books, 2017, s. 162-178. ISBN: 978-1-78570-327-0
  Detail publikace
NOVÁK, P., ŠPRLÁK, M., TENZER, R., PITOŇÁK, M. Integral formulas for transformation of potential field parameters in geosciences. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2017, roč. 164, č. 1, s. 208?231. ISSN: 0012-8252
  Detail publikace
PRUTKIN, I., VAJDA, P., JAHR, T., BLEIBENHAUS, F., NOVÁK, P., TENZER, R. Interpretation of gravity and magnetic data with geological constraints for 3D structure of the Thuringian Basin, Germany. JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, 2017, roč. 136, č. 1, s. 35-41. ISSN: 0926-9851
  Detail publikace
SOSNA, D., BRUNCLÍKOVÁ, L. Introduction. In Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted. Oxford : Oxbow Books, 2017, s. 1-13. ISBN: 978-1-78570-327-0
  Detail publikace
HRUBÁ, H., MENŠÍK, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 1. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
HRUBÁ, H., MENŠÍK, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 2. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 3. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
KRÁL, V., MENŠÍK, P. Katovice "Kněží hora". Nová zjištění v roce 2016. Prachatice, 2017.
  Detail publikace
SOSNA, D. Každodenní etika v časech nejistoty: klopýtání transakční logiky v neformální ekonomice odpadu. Etnologický ústav, Praha, 2017.
  Detail publikace
OČENÁŠEK, J., NOVÁK, P., PRUŠÁKOVÁ, L. Kinetics of the laser-induced solid phase crystallization of amorphoussilicon ?Time-resolved Raman spectroscopy and computersimulations. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2017, roč. 392, č. 15 January 2017, s. 867-871. ISSN: 0169-4332
  Detail publikace
EGER, L., PRANTL, D., PTÁČKOVÁ, K. Komerční komunikace. 2. vyd. 2017, 146 s. ISBN: 978-80-261-0689-0
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Kérky za tabák - význam a symbolika vězeňských tetování v prostředí českých mužských věznic. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., PERKTOLD, J., KUBÍKOVÁ, T., DEMJEN, E., LIŠKA, V., KRÁLÍČKOVÁ, M., WITTER, K. Links between the Orientation of Vascular Smooth Muscle and Microscopical Composition of Aortic Segments. Solid State Phenomena, 2017, roč. 258, č. 1, s. 329-332. ISSN: 1662-9779
  Detail publikace
FENCLOVÁ, M., HOROVÁ, H. L?expression de la politesse et de la modestie dans des textes des sciences humaines. X LINGUAE - Eurepean Scientific Language Journal, 2017, roč. 10, č. 1, s. 42-48. ISSN: 1337-8384
  Detail publikace
KOHOUT, J., RAUNER, K. Maximální rychlost podání v tenisu. Matematika - fyzika - informatika, 2017, roč. 26, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1210-1761
  Detail publikace
BUREŠ, M., GÖRNER, T., MILLER, A., KÁBA, M. Methodology of Digital Firearm Ergonomic Design. In Advances in Intelligent Systems and Computing. neuveden: Springer International Publishing, 2017. s. 221-230. ISBN: 978-3-319-41684-7 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
DIRGA, L. Metodologie vězeňského výzkumu: cesty poznání světa (nejen) za vězeňskými zdmi. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A. Migrant pregnant body - risk as the visible issue.. Refettorio Hall of the Chamber of Deputies Via del Seminario 76, Rome, Italy, 2017.
  Detail publikace
PETRUSEK, A., PEŠEK, P., LEŠTINA, D., MARTIN, P., FISCHER, D., KOZÁK, P., VLACH, P. Mitochondrial DNA provides evidence of a double origin for the stone crayfish Austropotamobius torrentium in the Elbe basin. Limnologica, 2017, roč. 62, č. leden 2017, s. 77-83. ISSN: 0075-9511
  Detail publikace
VÁŠA, L., KÜHNETT, T., BRUNNETT, G. Multivariate analysis of curvature estimators. Computer-aided design and applications, 2017, roč. 14, č. 1, s. 58-69. ISSN: 1686-4360
  Detail publikace
TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V., SOUKUPOVÁ, B., HOLÝ, J., JELÍNEK, T. Na počátku bylo slovo ? verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 215 s. ISBN: 978-80-261-0654-8
  Detail publikace
HIRMAN, M., STEINER, F. Optimization of solder paste quantity considering the properties of solder joints. Soldering & Surface Mount Technology, 2017, roč. 29, č. 1, s. 15-22. ISSN: 0954-0911
  Detail publikace
TVAROŽEK, V., SZABÓ, O., NOVOTNÝ, I., KOVÁČOVÁ, S., ŠKRINIAROVÁ, J., ŠUTTA, P. Plasmonic behaviour of sputtered Au nano island arrays. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2017, roč. 395, č. FEB 15 2017, s. 1-7. ISSN: 0169-4332
  Detail publikace
VACÍK, A. Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti. Praktický lékař, 2017, roč. 97, č. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739
  Detail publikace
KUPKA, P., TVRDÁ, K., WALACH, V., PLACHÝ, O., LUPTÁK, Ľ., TOUŠEK, L. Predátorské praktiky přispívající k reprodukci sociálního vyloučení. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Proměny náboženské paměti na Tachovsku. Praha, 2017.
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Regional gravity field modelling from GOCE observables. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2017, roč. 59, č. 1, s. 114-127. ISSN: 0273-1177
  Detail publikace
STULÍK, O. Rámování bezpečnosti v analýze metafor: příklad politické strany Úsvit - Národní Koalice. Banská Bystrica, 2017.
  Detail publikace
DRÁBEK, P., KULIEV, K., MARLETTA, M. Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm?Liouville problem. NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2017, roč. 24, č. issue 2, article 11, s. 1-39. ISSN: 1021-9722
  Detail publikace
ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P. Spherical integral transforms of second-order gravitational tensor components onto third-order gravitational tensor components. JOURNAL OF GEODESY, 2017, roč. 91, č. 2, s. 167-194. ISSN: 0949-7714
  Detail publikace
QUINN, J.J. Stevens across the Iron Curtain. In Poetry and Poetics after Wallace Stevens. New York : Bloomsbury Academic, 2017, s. 89-102. ISBN: 978-1-5013-1348-6
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. Student cizího jazyka a/versus překladatel. UCJ PdF UP Olomouc, 2017.
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy legal issues in the UK and the Czech Republic. The Lawyer Quarterly, 2017, roč. 7, č. 1, s. 29-39. ISSN: 1805-8396
  Detail publikace
SVOBODA, M., BENEŠ, J., VOBECKÁ, L., SLOUKA, Z. Swelling induced structural changes of a heterogeneous cation-exchange membrane analyzed by micro-computed tomography. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2017, roč. 525, č. MAR 1 2017, s. 195-201. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
KRČÁL, P. The Enactment of Security: Dramaturgical Analysis of the Security Aspects of Public Ceremonies. Banská Bystrica, 2017.
  Detail publikace
BENEDIKT, J., GIRG, P., KOTRLA, L., TAKÁČ, P. The strong maximum principle in parabolic problems with the p-Laplacian in a domain. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2017, roč. 63, č. January 2017, s. 95?101. ISSN: 0893-9659
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Téma povinného očkování jako prostor pro artikulaci společenských obav a ustavování představ občanství. Praha, 2017.
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 6 - February 10, 2017. 2017.
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Uplatnění metodiky 3A při výzkumu edukačního procesu ve výuce. Olomouc, 2017.
  Detail publikace
Dirga, L., Rozum, J., Tomášek, J. V. Kriminologické dny. Plzeň, 30.01.2017 - 31.01.2017.
  Detail publikace
BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Various Strategies of Elastic Forces Evaluation in the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Advance in Mechanism Design II. Neuveden: Springer, 2017. s. 179-184. ISBN: 978-3-319-44086-6 , ISSN: 2211-0984
  Detail publikace
SIMBARTL, P. Vliv používání interaktivních učebnic na výuku. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 134-140. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
BENEDIKTOVÁ, L. Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
TOUŠEK, L. Vzestup a pád analýzy sociálních sítí. Praha, 2017.
  Detail publikace
VONDRÁŠEK, F., GLASBERGER, T., FOŘT, J., JÁRA, M., MICHALÍK, J. Výkonová elektronika. Sv. 3, Měniče s vlastní komutací a bez komutace. Část 2, Měniče kmitočtu a střídavého napětí. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 287 s. ISBN: 978-80-261-0688-3
  Detail publikace
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J. Všeobecná sestra nejenom jako součást nemocniční, ale i přednemocniční neodkladné péče. FN Plzeň, 2017.
  Detail publikace
Holub, P., Rollová, E., Mockovčiaková, M., Kabela, A., Soták, R. Workshop on Graph Colourings. Plzeň, 06.02.2017 - 10.02.2017.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Za horama Pyrenejskýma: Obraz španělské vědy v díle českých cestovatelů sklonku 19. a počátku 20. století / Tras los Montes de Pirineos: Imagen de la ciencia espanola en los libros de viajeros checos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Instituto Cervantes de Praga, 2017.
  Detail publikace
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Zbraně pro Nebeskou říši. Firma Fried. Krupp na čínském trhu v letech 1885?1914. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 1/2, s. 15-23. ISSN: 1210-6097
  Detail publikace
ŠVERDÍK, M., TARANT, Z. Židům nic. Prostějov zažívá kvůli hřbitovu nebývalou vlnu antisemitismu. 2017.
  Detail publikace

Patička