Přejít k obsahu

Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 62
NAXERA, V. "Islam or Russia?" The Czech President Miloš Zeman's Perception of Security Threats. Banská Bystrica, 2018.
  Detail publikace
VYORALOVÁ, T. 18th Century Bill of Exchage Legislation – Inspiration for or Roots of Czech Legal Provisions on Bills of Exchange?. The Lawyer Quarterly, 2018, roč. 8, č. 1, s. 51-63. ISSN: 1805-8396
  Detail publikace
CHOI, I., EKSTEIN, J., HOLUB, P., LIDICKÝ, B. 3-coloring triangle-free planar graphs with a precolored 9-cycle. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 2018, roč. 68, č. February, s. 38-65. ISSN: 0195-6698
  Detail publikace
DRÁBEK, P., ROBINSON, S. B. A new and extended variational characterization of the Fucik spectrum with application to nonresonance and resonance problems. CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2018, roč. 57, č. 1, s. 1-27. ISSN: 0944-2669
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Active photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Chalcogenide photocatalyst Ba2ZnSe3 under visible irradiation. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2018, roč. 221, č. FEB 2018, s. 17-26. ISSN: 0926-3373
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Algebra a aritmetika není jen matematika: Poznámka k dědictví středověké arabské/muslimské kultury. Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 2018.
  Detail publikace
SYKA, T., MATAS, R., KŇOUREK, J. Analýza chování směsi plynů v separačním zařízení 158. Škoda Jaderné strojírenství, a.s., 2018.
  Detail publikace
KARBAN, P., KROPÍK, P., KOTLAN, V., DOLEŽEL, I. Bayes approach to solving T.E.A.M. benchmark problems 22 and 25 and its comparison with other optimization techniques. Applied Mathematics and Computation, 2018, roč. 319, č. 15 February, s. 681-692. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Bollywood na Cestovatelském festivalu Letem světem. 2018.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., SIMBARTL, P. CHRISTMAS awareness of Czech Children. European Journal of Science and Theology, 2018, roč. 14, č. 1, s. 21-34. ISSN: 1841-0464
  Detail publikace
ADÁMEK, V. Comparison of 1D and 2D solutions for a beam under transverse impact. In MATEC Web of Conferences (Vol 148). United Kingdom: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
  Detail publikace
CIMRMAN, R., NOVÁK, M., KOLMAN, R., TŮMA, M., PLEŠEK, J., VACKÁŘ, J. Convergence study of isogeometric analysis based on Bézier extraction in electronic structure calculations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 138-152. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
BLAHAK, B. Deutsch und Jiddisch im Kontakt. Jüdische Sprachvarietäten im Umkreis Franz Kafkas im Spannungsfeld von Ethnolekt, Literatur- und Lernersprache. Erfurt, 2018.
  Detail publikace
ŠMÍDL, V., JANOUŠ, Š., ADAM, L., PEROUTKA, Z. Direct speed control of a PMSM drive using SDRE and convex constrained optimization. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, roč. 65, č. 1, s. 532-542. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability. In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
  Detail publikace
QUINN, J.J. Eavan Boland. In The Cambridge companion to Irish poets. Cambridge, Velká Británie : Cambridge University Press, 2018, s. 335-345. ISBN: 978-1-108-41419-7
  Detail publikace
KUČERA, M., NAVRÁTIL, J. Eigenvalues and bifurcation for problems with positively homogeneous operators and reaction-diffusion systems with unilateral terms. Nonlinear Analysis, 2018, roč. 166, č. January, s. 154-180. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
REZEK, J., VLČEK, J., HOUŠKA, J., ČAPEK, J., BAROCH, P. Enhancement of the deposition rate in reactive mid-frequency ac magnetron sputtering of hard and optically transparent ZrO2 films. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 336, č. FEB 25 2018, s. 54-60. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
VLAS, T. Funkční testy v průtokové cytometrii. Praha, 2018.
  Detail publikace
FRIESL, M. Hokejové góly. Rybník, 2018.
  Detail publikace
KRČÁL, P. Illiberal discourses of liberal regimes: CAQDAS of presidential and electoral discourse in Czech Republic. University of Greifswald, 2018.
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Indicko-nepálské odpoledne. 2018.
  Detail publikace
BASTL, B., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., TURNEROVÁ, E., MICHÁLKOVÁ, K. Isogeometric analysis for turbulent flow. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, roč. 145, č. březen 2018, s. 3-17. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
CIMRMAN, R., NOVÁK, M., KOLMAN, R., TŮMA, M., VACKÁŘ, J. Isogeometric analysis in electronic structure calculations. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, roč. 145, č. MAR 2018, s. 125-135. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Metafyzika a matematika. Praha, Filosofický ústav AV ČR, 2018.
  Detail publikace
HECZKO, J., KOTTNER, R. Modeling of material damage using finite elements and time homogenization in case of finite strain. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 264-273. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte z jiného úhlu. Nad kritikou nálezu Ústavního soudu ve věci uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 20-24. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Noninvasive assessment of carotid artery stenoses by the principle of multiscale modelling of non-Newtonian blood flow in patient-specific models. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 598-616. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
PÁNEK, D., KOTLAN, V., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Novel algorithm for modeling combined laser and induction welding respecting keyhole effect. Applied Mathematics and Computation, 2018, roč. 319, č. 15 February, s. 254-263. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
BURIAN, P., BROULÍM, P., GEORGIEV, V., BERGMANN, B., POSPÍŠIL, S. Particle telescope with Timepix3 pixel detectors. Journal of Instrumentation, 2018, roč. 13, č. January, s. 0-12. ISSN: 1748-0221
  Detail publikace
KRČÁL, P. Političtí aktéři jako překladatele (ne)bezpečnosti: Analýzy diskurzů prezidenta a politických stran. Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská Bystrica, Slovensko, 2018.
  Detail publikace
HOBL, J. Problematika odměny právního zastoupení v exekuci na peněžité plnění. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
KUPKA, P., WALACH, V., BRENDZOVÁ, A. Proměny mediálního obrazu „byznysu s chudobou“ v historické perspektivě. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
KOLSKÁ, Z., POLANSKÝ, R., PROSR, P., ZEMANOVÁ, M., RYŠÁNEK, P., SLEPIČKA, P., ŠVORČÍK, V. Properties of polyamide nanofibers treated by UV-A radiation. Materials Letters, 2018, roč. 214, č. 1 March, s. 264-267. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
HRDINA, A., SZABO, M. Právní moc rozsudku v kanonickém právu. Revue církevního práva, 2018, roč. 24, č. 1, s. 11-21. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny dítěte (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
GALETA, P., SLÁDEK, V., ČECHURA, M., PANKOWSKÁ, A. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezón 2016-2017. 2018.
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Recenzní posudek na studii do popularizačního periodika. 2018.
  Detail publikace
CHIA, G. L., EKSTEIN, J., FLEISCHNER, H. Revisiting the Hamiltonian theme in the square of a block: the Case of DT-graphs. Journal of Combinatorics, 2018, roč. 9, č. 1, s. 119-161. ISSN: 2156-3527
  Detail publikace
KUPKA, P. Rezidenční odcizení, stížnosti a nejistota: Jak vzniká napětí v sociálně vyloučené lokalitě?. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
UZEL, D., PEROUTKA, Z., ŠMÍDL, V., KOŠAN, T., ZEMAN, K. Self-sensing control of wound rotor synchronous motor drive for mine hoist. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, roč. 65, č. 3, s. 2009-2017. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
HAVLÍK, J., STRAKA, O., DUNÍK, J., AJGL, J. Stochastic Integration Filter with Improved State Estimate Mean-Square Error Computation. In Informatics in Control, Automation and Robotics, Volume 430. Heidelberg, Německo: Springer International Publishing, 2018. s. 423-439. ISBN: 978-3-319-55010-7 , ISSN: 1876-1100
  Detail publikace
CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., KRUGER, A. Y. Strong metric subregularity of mappings in variational analysis and optimization. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018, roč. 457, č. 2, s. 1247–1282. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
ZHANG, M., JIANG, J., ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., VLČEK, J., MELETIS, E. I. Study of the high-temperature oxidation resistance mechanism of magnetron sputtered Hf7B23Si17C4N45 film. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2018, roč. 36, č. 2, s. "021505-1"-"021505-13". ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
KŘÍŽEK, D. Sufism in the Europe and the role of converts in intercultural dialogue: The case of Naqshbandiyya Haqqaniyya. al-Mustafá International University, Qom, Írán, 2018.
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Sulfide Oxide XZnSO (X =Ca or Sr) as Novel Active Photocatalytic Water Splitting Solar-to-Hydrogen Energy Conversion. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2018, roč. 225, č. JUN 5 2018, s. 273-283. ISSN: 0926-3373
  Detail publikace
CHHETRI, M., GIRG, P. Superlinear elliptic systems with reaction terms involving product of powers. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2018, roč. 75, č. January 2018, s. 121-127. ISSN: 0893-9659
  Detail publikace
MAYORGA-MARTÍNEZ, C. C., SOFER, Z. B., LUXA, J., HUBER, Š. P., SEDMIDUBSKÝ, D., BRÁZDA, P., PALATINUS, L., MIKULICS, M., LAZAR, P., MEDLÍN, R., PUMERA, M. TaS3 Nanofibers: Layered Trichalcogenide for 2 High-Performance Electronic and Sensing 3 Devices. ACS Nano, 2018, roč. 12, č. 1, s. 464-473. ISSN: 1936-0851
  Detail publikace
QUINLAN, N.J., LOBOVSKÝ, L. The Finite Volume Particle Method: Toward a Meshless Technique for Biomedical Fluid Dynamics. In Numerical Methods and Advanced Simulation in Biomechanics and Biological Processes. London : Elsevier Ltd., 2018, s. 341-354. ISBN: 978-0-12-811718-7
  Detail publikace
ZUZJAKOVÁ, Š., ZEMAN, P., HAVIAR, S., ČERSTVÝ, R., HOUŠKA, J., REZEK, J., VLČEK, J. Thermal stability of structure, microstructure and enhanced properties of Zr–Ta–O films with a low and high Ta content. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 335, č. 15 February 2018, s. 95-103. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J., JIŘÍK, M. Towards image-based analysis of the liver perfusion using a hierarchical flow model. VipIMAGE 2017, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics 27, 2018, roč. 27, č. November 2017, s. 593-598. ISSN: 2212-9391
  Detail publikace
ZÍTEK, M., ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., KOTRLOVÁ, M., ČERSTVÝ, R. Tuning properties and behavior of magnetron sputtered Zr–Hf–Cu metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, roč. 739, č. 30 March 2018, s. 848-855. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
KRISTENSEN, M. B., CATALANO, J., HALDRUP, S., BĚLSKÝ, P., TOMÁŠ, M., BENTIEN, A. Tuning the Ion Channel Network of Perfluorosulfonated Membranes via a Facile Sacrificial Porogen Approach. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, roč. 545, č. JAN 1 2018, s. 275-283. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 19 - February 23 2018. 2018.
  Detail publikace
PETRÁŠ, V., PÁNEK, D., KARBAN, P., DOLEŽEL, I., VEJVARA, L., BRADÁČOVÁ, I. Utilization of numerical continuation method for calculating the critical intensity of the radiant heat component. Acta Technica ČSAV, 2018, roč. 63, č. 1, s. 57-64. ISSN: 0001-7043
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě Franka Weniga. Muzeum jižního Plzeňska, Blovice, Zámek Hradiště, 2018.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., VNENK, V. Výše bezdůvodného obohacení při neplatnosti nájemní smlouvy. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 13-16. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P., KUBÍNOVÁ, L., PETŘÍK, P., VLASÁKOVÁ, B. When Philosophers Experiment. Malá Skála, 2018.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zvláštní povinnosti vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 1, s. 14-29. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně: (bez)cenné přírodní kuriozity i „mocné léky“ z Nového světa v raně novověkých českých zemích. Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, 2018.
  Detail publikace
DOSTAL, M. Úvod do Dockeru. Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň, 2018.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních II.. 2018.
  Detail publikace

Patička