Přejít k obsahu

Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 436
PEŠKOVÁ, M. "Avtoimidž" i "geteroimidž" naroda v jazykovoj kartině mira i ich metodičeskaja razrabotka. In Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kul´ture i literature : zborník štúdií z konference. Brno: Tribun EU, 2018. s. 151-160. ISBN: 978-80-263-1402-8
  Detail publikace
HOMOLKA, P. "Dary od strýčka Sama" - Potrestáni a vykoupeni. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
NAXERA, V. "Islam or Russia?" The Czech President Miloš Zeman's Perception of Security Threats. Banská Bystrica, 2018.
  Detail publikace
NAXERA, V., KRČÁL, P. "Islam or Russia?" The Czech President Miloš Zeman's Perception of Security Threats. In Security Forum. Conference Proceedings from 10th Annual International Scientific Conference, February 7th-8th, 2018, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 90-99. ISBN: 978-80-972673-6-0
  Detail publikace
VYORALOVÁ, T. 18th Century Bill of Exchage Legislation – Inspiration for or Roots of Czech Legal Provisions on Bills of Exchange?. The Lawyer Quarterly, 2018, roč. 8, č. 1, s. 51-63. ISSN: 1805-8396
  Detail publikace
CHOI, I., EKSTEIN, J., HOLUB, P., LIDICKÝ, B. 3-coloring triangle-free planar graphs with a precolored 9-cycle. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 2018, roč. 68, č. February, s. 38-65. ISSN: 0195-6698
  Detail publikace
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M., KOSINKA, J., VRŠEK, J. A direct and local method for computing polynomial Pythagorean-normal patches with global G1 continuity. COMPUTER-AIDED DESIGN, 2018, roč. 102, č. SEP 2018, s. 44-51. ISSN: 0010-4485
  Detail publikace
DRÁBEK, P., ROBINSON, S. B. A new and extended variational characterization of the Fucik spectrum with application to nonresonance and resonance problems. CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2018, roč. 57, č. 1, s. 1-27. ISSN: 0944-2669
  Detail publikace
THUMMA, R., BHAJANA, V. K., DRÁBEK, P., JÁRA, M. A new high-voltage gain non-isolated zero-current-switching bidirectional DC–DC converter. Arabian Journal for Science and Engineering, 2018, roč. 43, č. 6, s. 2713-2723. ISSN: 2193-567X
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Active photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Chalcogenide photocatalyst Ba2ZnSe3 under visible irradiation. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2018, roč. 221, č. FEB 2018, s. 17-26. ISSN: 0926-3373
  Detail publikace
TALLA, J., LEU, V. Q., ŠMÍDL, V., PEROUTKA, Z. Adaptive speed control of induction motor drive with inaccurate model. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, roč. 65, č. 11, s. 8532-8542. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
HODINOVÁ, A. Adopce dětí registrovanými partnery. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 151-166. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
PREIS, J., ZÁHOŘÍK, J., PIKNEROVÁ, L. Afrika snů a skutečností po 70 letech. Geografické rozhledy, 2018, roč. 27, č. 3, s. 4-7. ISSN: 1210-3004
  Detail publikace
PIKNEROVÁ, L., ŠANC, D. Afrika v zorném poli nových globálních hráčů. Geografické rozhledy, 2018, roč. 27, č. 4, s. 24-27. ISSN: 1210-3004
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Algebra a aritmetika není jen matematika: Poznámka k dědictví středověké arabské/muslimské kultury. Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 2018.
  Detail publikace
SIMBARTL, P. Algoritmické myšlení na 1. st. ZŠ s robotickými včelkami. In Trendy ve vzdělávání 2018 : technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 38. ISBN: 978-80-244-5318-7
  Detail publikace
ŠULCOVÁ, M., DOSTÁLOVÁ, M. Alija - návrat domů. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
HÄUSLER, J., NIKLAUS, R., MINÁR, J., SCHNICK, W. Ammonothermal Synthesis and Optical Properties of Ternary Nitride Semiconductors Mg-IV-N2, Mn-IV-N2 and Li-IV2-N3 (IV = Si, Ge). CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2018, roč. 24, č. 7, s. 1686-1693. ISSN: 0947-6539
  Detail publikace
ŠEVČÍK, J., ŠMÍDL, V., ŠROUBEK, F. An adaptive correlated image prior for image restoration problems. IEEE Signal Processing Letters, 2018, roč. 25, č. 7, s. 1024-1028. ISSN: 1070-9908
  Detail publikace
KABELA, A. An update on non-Hamiltonian 5/4-tough maximal planar graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2018, roč. 341, č. 3, s. 579-587. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
FRANC, J., PECHÁNEK, R. Analysis of rotor ventilation system of air cooled synchronous machine through computational fluid dynamics. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 257-264. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
MARTAN, J., TESAŘ, J., KUČERA, M., HONNEROVÁ, P., BENEŠOVÁ, M., HONNER, M. Analysis of short wavelength infrared radiation during laser welding of plastics. Applied Optics, 2018, roč. 57, č. 18, s. D145-D154. ISSN: 2155-3165
  Detail publikace
BLAHNÍK, V., TALLA, J. Analysis of single-phase voltage-source active rectifier under PWM. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 34-42. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
SYKA, T., MATAS, R., KŇOUREK, J. Analýza chování směsi plynů v separačním zařízení 158. Škoda Jaderné strojírenství, a.s., 2018.
  Detail publikace
DOSTAL, M. Android a REST api. Moving station, Plzeň, 2018.
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Antroponymum jako součást francouzských frazémů. Cizí jazyky, 2018, roč. 61, č. 3, s. 13-23. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Aplikace principu appointing authority jako součásti doktríny veřejného pořádku (orde public) při posuzování transparentnosti určování rozhodců ad hoc třetí osobu v České republice. Košice, 2018.
  Detail publikace
PARTINGL, M., KAŠPAR, P., SMÍTKA, V. Aplikace pro dýchací přístroje. 2018.
  Detail publikace
VAŘEKA, P. Archeologický výzkum tábora v Letech. Archeologie modernity a výzkum táborů z druhé světové války. Dějiny a současnost, 2018, roč. 40, č. 4, s. 10-14. ISSN: 0418-5129
  Detail publikace
HERCIG, T. Aspects of Sentiment Analysis. 1. vyd. Plzeň : 2018, 146 s.
  Detail publikace
ŠAŠKOVÁ, K. Asyrský král Asarhaddon v péči dvorních lékařů. In Pecha, L. Historie a kultura asijských zemí. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 24-39. ISBN: 978-80-261-0715-6
  Detail publikace
SIMBARTL, P. Ausbildung für Ausländer in dem IT Bereich an der pädagogischen Fakultät in Pilsen. Graz, 2018.
  Detail publikace
GANGUR, M., PLEVNÝ, M., SOVA MARTINOVSKÝ, V. Automatické parametrizované generování úloh a testů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, 120 s. ISBN: 978-80-261-0770-5
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. AÖCZ-Habilitationsstipendium (10/2017-03/2018), Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt. 2018.
  Detail publikace
ALLAFOVÁ, S. B-17 - americký sen. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
JIRÁSEK, P. Babyboxy. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 141-150. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Badatelský pobyt v Österreichische Nationalbibliothek. 2018.
  Detail publikace
VEIS, M., MINÁR, J., STECIUK, G., PALATINUS, L., RINALDI, C., CANTONI, M., KRIEGNER, D., TIKUIŠIS, K. K., HAMRLE, J., ZAHRADNÍK, M., ANTOŠ, R., ŽELEZNÝ, J., ŠMEJKAL, L., MARTÍ, X., WADLEY, P., CAMPION, R. P., FRONTERA, C., UHLÍŘOVÁ, K., DUCHOŇ, T., KUŽEL, P., NOVÁK, V., JUNGWIRTH, T., VÝBORNÝ, K. Band structure of CuMnAs probed by optical and photoemission spectroscopy. Physical Review B, 2018, roč. 97, č. 12, s. nestránkováno. ISSN: 2469-9950
  Detail publikace
KARBAN, P., KROPÍK, P., KOTLAN, V., DOLEŽEL, I. Bayes approach to solving T.E.A.M. benchmark problems 22 and 25 and its comparison with other optimization techniques. Applied Mathematics and Computation, 2018, roč. 319, č. 15 February, s. 681-692. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Bollywood na Cestovatelském festivalu Letem světem. 2018.
  Detail publikace
EKSTEIN, J., FUJITA, S., KABELA, A., TESKA, J. Bounding the distance among longest paths in a connected graph. DISCRETE MATHEMATICS, 2018, roč. 341, č. 4, s. 1155-1159. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D., KREUTZER VITAL, A. Brazilian Tax System. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
VALKOUN, J., FISCHEROVÁ, E. Britsko-dominiální vztahy, imperiální preference a imperiální ekonomická konference v Ottawě v roce 1932. Moderní dějiny, 2018, roč. 26, č. 1, s. 91-109. ISSN: 1210-6860
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 2. část. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 11, s. 386-393. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti občanského zákoníku - 1. část. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 10, s. 343-354. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
Frei, J., Krocová, J., Bejvančická, P., Horová, J., Janoušková, K. CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský „NEMOCNICE PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Plzeň, 14.05.2018 - 14.05.2018.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., SIMBARTL, P. CHRISTMAS awareness of Czech Children. European Journal of Science and Theology, 2018, roč. 14, č. 1, s. 21-34. ISSN: 1841-0464
  Detail publikace
Holub, P., Mockovčiaková, M., Soták, R., Fabrici, I. CXL Workshop. Mikulov, 05.02.2018 - 08.02.2018.
  Detail publikace
HRUŠKA, K., DVOŘÁK, P. Calculation of a lap winding coil geometry. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 236-247. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
ČAPEK, L., PREUSZ, M. Changes in Pottery Production, Distribution and Consumption in the Post-medieval Period in the Southern Bohemia. Praha, 2018.
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., SLAVÍK, J., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., RANDA, M. Cilene smerovani oborovych didaktik do skolniho prostredi v ramci projektu Zvysovani kvality pregradualního vzdelavani na fakulte pedagogicke Zapadoceske univerzita v Plzni. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2018, roč. 7, č. 1, s. 3-10. ISSN: 1339-8660
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P., WANG, S. Closure for {K(1,4),K(1,4) e}-free graphs. Sendai, Japonsko, 2018.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Co se míní tím, když respondenti volí z možných odpovědí po důvodech ztráty stálého bydlení kategorii "jiné"?. : statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, 2018.
  Detail publikace
BRŮHA, P., MOUČEK, R., VACEK, V., ŠNEJDAR, P., ČERNÁ, K., ŘEHOŘ, P. Collection of human reaction times and supporting health related data for analysis of cognitive and physical performance. Data in Brief, 2018, roč. 17, č. April 2018, s. 469-511. ISSN: 2352-3409
  Detail publikace
PIKNEROVÁ, L., ZÁHOŘÍK, J., STRYCH, F., KYDLÍČEK, J., DVOŘÁČEK, J., RUDINCOVÁ, K. Colonialism on the Margins of Africa. Abingdon : Routledge, 2018, 108 s. ISBN: 978-1-138-03794-6
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., NOVÁK, P., ŠPRLÁK, M., TENZER, R. Combining solutions to the spherical gravitational curvature boundary value problem using the condition adjustment model. Faculty of Civil and Industrial Engineering of the Sapienza University of Rome, 2018.
  Detail publikace
VRÁNA, J., CHARVÁT, , MAZÚR, P., BĚLSKÝ, P., DUNDÁLEK, J., POCEDIČ, J., KOSEK, J. Commercial perfluorosulfonic acid membranes for vanadium redox flow battery: effect of ion-exchange capacity and membrane internal structure. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, roč. 552, č. APR 15 2018, s. 202-212. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
ADÁMEK, V. Comparison of 1D and 2D solutions for a beam under transverse impact. In MATEC Web of Conferences (Vol 148). United Kingdom: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
  Detail publikace
MAREK, P., VÁVRA, F. Comparison of Home Team Advantage in English and Spanish Football Leagues. Bratislava, Slovensko, 2018.
  Detail publikace
MAREK, P., VÁVRA, F. Comparison of Home Team Advantage in English and Spanish Football Leagues. In 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 724-732. ISBN: 978-80-227-4765-3
  Detail publikace
BRICÍN, D., KŘÍŽ, A. Comparison of metallography and mechanical properties of samples printed from WC-Co powder mix using SLM technology in protective atmospheres of argon and nitrogen. Journal of International Scientific Publications, 2018, roč. 12, č. 2018, s. 326-334. ISSN: 1314-7269
  Detail publikace
ŠOBRA, J., KAVALÍR, T., SIKA, J. Comparison of vibration and noise measurement of induction machine under static eccentricity. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 592-598. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T., DOKOUPIL, J. Conclusions: The Borderlands After Schengen—Self-sufficient, Oscillatory and/or Transit Regions?. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 229-239. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
ANTONÍN, V., BOROVIČKA, J., HOLEC, J., HUBKA, V., KNUDSEN, K., KOLAŘÍK, M., KOUKOL, O., KOUT, J. Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus, 2018, roč. 9, č. 1, s. 167-175. ISSN: 2210-6340
  Detail publikace
BLAHNÍK, V., KOŠAN, T., PEROUTKA, Z., TALLA, J. Control of a single-phase cascaded H-bridge active rectifier under unbalanced load. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, roč. 33, č. 6, s. 5519-5527. ISSN: 0885-8993
  Detail publikace
FREI, J., SEDLÁČEK, D. DOPAD AKTUÁLNÍCH TRENDŮ V PÉČI O HIV POZITIVNÍ PACIENTY NA KVALITU JEJICH ŽIVOTA. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
HÖPPNEROVÁ, V. Das konjunkturelle Auf und Ab im Spiegel der Verben. In Themenfelder, Erkenntnisinteressen und Perspektiven in der Germanistik in Mitteleuropa. Tübingen : Narr Francke Attempto, 2018, s. 55-65. ISBN: 978-3-8233-8078-8
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P., ANDERLOVÁ, S., NOCAR, J., BÁRKOVÁ, D. Daňové právo de lege lata. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 156 s. ISBN: 978-80-7380-687-3
  Detail publikace
TENZER, R., FOROUGHI, I., SJOBERG, L., BAGHERBANDI, M., HIRT, C., PITOŇÁK, M. Definition of Physical Height Systems for Telluric Planets and Moons. Surveys in Geophysics, 2018, roč. 39, č. 3, s. 313-335. ISSN: 0169-3298
  Detail publikace
BHAJANA, V. K., DRÁBEK, P., JÁRA, M. Design and analysis of a full bridge LLC DC-DC converter for auxiliary power supplies in traction. Sadhana : Academy Proceedings in Engineering Sciences, 2018, roč. 43, č. 6, s. 1-8. ISSN: 0256-2499
  Detail publikace
KOŠAN, T., TALLA, J., GLAC, A. Design and verification of FPGA-based real-time HIL simulator of induction motor drive. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 475-483. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
JIRÁSKO, J., FORMÁNEK, J., KECKSTEIN, T. Design of a Low Cost Master Control System for a Training Robot. In Proceedings of the 13th International Conference on e-Learning ICEL 2018. United Kingdom: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2018. s. 149-156. ISBN: 978-1-911218-90-6 , ISSN: 2048-8882
  Detail publikace
BLAHAK, B. Deutsch und Jiddisch im Kontakt. Jüdische Sprachvarietäten im Umkreis Franz Kafkas im Spannungsfeld von Ethnolekt, Literatur- und Lernersprache. Erfurt, 2018.
  Detail publikace
HÖPPNEROVÁ, V. Deutschunterricht an der Wirtschaftsuniversität Prag : Geschichte und Gegenwart. In Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte. Praha: Oeconomics, 2018. s. 7-16. ISBN: 978-80-245-2257-9
  Detail publikace
DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M. Development in the Border Areas as Part of the European Integration Process. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 37-48. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
MENTLÍK, V., TRNKA, P., HORNAK, J., TOTZAUER, P. Development of a biodegradable electro-insulating liquid and its subsequent modification by nanoparticles. Energies, 2018, roč. 11, č. 3, s. 1-16. ISSN: 1996-1073
  Detail publikace
FUNDA, O. Die Entstehung des Christlichen Glaubens. IDEAS. PHILOSOPHICAL JOURNAL. SPECIAL SCIENTIFIC ISSUES, 2018, roč. VI, č. I(II), s. 40-52. ISSN: 1313-9703
  Detail publikace
EGER, L., MIČÍK, M. Digital marketing course: A study on the effectiveness of blended learning. In DIVAI 2018. Prague: Wolters Kluwer, 2018. s. 263-272. ISBN: 978-80-7598-059-5 , ISSN: 2464-7470
  Detail publikace
ŠMÍDL, V., JANOUŠ, Š., ADAM, L., PEROUTKA, Z. Direct speed control of a PMSM drive using SDRE and convex constrained optimization. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, roč. 65, č. 1, s. 532-542. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
MERGL, M., HOŞGÖR, I., YILMAZ, O., ZAMORA, S., COLMENAR, J. Divaricate patterns in Cambro-Ordovician obolid brachiopods from Gondwana. Historical Biology, 2018, roč. 30, č. 7, s. 1015-1029. ISSN: 0891-2963
  Detail publikace
EGEROVÁ, D., NOSKOVÁ, M. Does Gender Diversity in Top Management Team Relate to Financial Performance? – Implication for Strategic Management. In Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association, 2018. s. 615-622. ISBN: 978-0-9998551-0-2
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., BÍBA, O. Dopady Průmyslu 4.0 na společnost. Účetnictví, 2018, roč. 2018, č. 5, s. 45. ISSN: 0139-5661
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Dočasnost úpravy vztahů a opakované podání návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability. In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
  Detail publikace
VNENK, V. Důsledky konkursního nálezu na rozhodovací činnost obecných soudů při aplikaci mezinárodních smluv o lidských právech. Košice, 2018.
  Detail publikace
VNENK, V. Důsledky konkursního nálezu na rozhodovací činnost obecných soudů při aplikaci mezinárodních smluv o lidských právech. In Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. s. 30-40. ISBN: 978-80-8152-595-7
  Detail publikace
MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M. Early Medieval Landscape and Burials in Southwestern Bohemia. Záhřeb, 2018.
  Detail publikace
QUINN, J.J. Eavan Boland. In The Cambridge companion to Irish poets. Cambridge, Velká Británie : Cambridge University Press, 2018, s. 335-345. ISBN: 978-1-108-41419-7
  Detail publikace
MATIKAINEN, V., KOIVULUOTO, H., VUORISTO, P., SCHUBERT, J., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š. Effect of Nozzle Geometry on the Microstructure and Properties of HVAF Sprayed WC-10Co4Cr and Cr3C2 -25NiCr Coatings. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2018, roč. 27, č. 4, s. 680-694. ISSN: 1059-9630
  Detail publikace
PALÁN, J., ŠUTTA, P., KUBINA, T., DOMANKOVÁ, M. Effect of Severe Plastic and Heavy Cold Deformation on the Structural and Mechanical Properties of Commercially Pure Titanium. Materials and Technology, 2018, roč. 51, č. 5, s. 849-853. ISSN: 1580-2949
  Detail publikace
ŘEBOUN, J., HLÍNA, J., TOTZAUER, P., HAMÁČEK, A. Effect of copper- and silver-based films on alumina substrate electrical properties. Ceramics International, 2018, roč. 44, č. 3, s. 3497-3500. ISSN: 0272-8842
  Detail publikace
IRFAN, M., ABBAS, Z., KHAN, S. A., SOHAIL, M., RANI, M., AZAM, S. A., KITYK, I. V. Effects of compressed strain on thermoelectric properties of Cu3SbSe4. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, roč. 750, č. 25 June 2018, s. 804-810. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
KUČERA, M., NAVRÁTIL, J. Eigenvalues and bifurcation for problems with positively homogeneous operators and reaction-diffusion systems with unilateral terms. Nonlinear Analysis, 2018, roč. 166, č. January, s. 154-180. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., PROSR, P., ZEMANOVÁ, M., PIHERA, J., DŽUGAN, T., CHVOJKA, J. Electrospun nanofibres as a tool for controlling the gas bubble size distribution in fibre/thermoset-matrix composites. Composites Science and Technology, 2018, roč. 163, č. 28 July, s. 96-104. ISSN: 0266-3538
  Detail publikace
HROMADA, M. Elektronizace justice. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
EGER, L., MIČÍK, M., ŘEHOŘ, P. Employer branding on social media and recruitment websites: symbolic traits of an ideal employer. E+M Ekonomie a management, 2018, roč. 21, č. 1, s. 224-237. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
ŠVARNÝ, J. Emulator of harmonic distortion of bias port of the Mach-Zehnder intensity modulator. Journal of Electrical Engineering = Elektrotechnický časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 212-218. ISSN: 1335-3632
  Detail publikace
IRFAN, M., AZAM, S., HUSSAIN, S., KHAN, S. A., SOHAIL, M., AHMAD, M., GOUMRI-SAID, S. Enhanced thermoelectric properties of ASbO3 due to decreased band gap through modified becke johnson potential scheme. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2018, roč. 119, č. AUG 2018, s. 85-93. ISSN: 0022-3697
  Detail publikace
REZEK, J., VLČEK, J., HOUŠKA, J., ČAPEK, J., BAROCH, P. Enhancement of the deposition rate in reactive mid-frequency ac magnetron sputtering of hard and optically transparent ZrO2 films. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 336, č. FEB 25 2018, s. 54-60. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
CABADA, L., CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Environmental Cooperation as the Instrument of Conflict Transformation in East Asia. Journal of Comparative Politics, 2018, roč. 11, č. 2, s. 4-17. ISSN: 1338-1385
  Detail publikace
LAKSAR, J., SVĚTLÍK, P., VEG, L. Equivalent magnetic circuit method usage in the synchronous reluctance machine rotor design. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 248-256. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
PAVLÍČEK, K., KOTLAN, V., DOLEŽEL, I. Estimation of laser weld parameters using surrogate modelling technique. Journal of Electrical Engineering = Elektrotechnický časopis, 2018, roč. 69, č. 2, s. 170-176. ISSN: 1335-3632
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T., DOKOUPIL, J. Euroregions as a Platform for Cross-Border Cooperation. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 67-91. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
ŠESTÁK, J., FIALA, J., GAVRICHEV, K. S. Evaluation of the professional worth of scientific papers, their citation responding and the publication authority. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2018, roč. 131, č. 1, s. 463-471. ISSN: 1388-6150
  Detail publikace
ZAMPA, L., TENZER, R., ESHAGH, M., PITOŇÁK, M. Evidence of mantle upwelling/downwelling and localized subduction on Venus from the body-force vector analysis. Planetary and Space Science, 2018, roč. 157, č. August 2018, s. 48-62. ISSN: 0032-0633
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Evropská úprava DPH a vliv judikatury SDEU na rozhodování soudů ČR. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 116 s. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
FINTA, J. Evropský zatýkací rozkaz. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 232-245. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
ČEJKOVÁ, P. Experimentální vyhodnocení heterogenních svarových spojů měď-ocel. In Technická konference TESYDO 2018. Brno: TESYDO, s.r.o., 2018. s. 150-154. ISBN: 978-80-87102-19-0
  Detail publikace
KURZ, P. Finanční náročnost insolvenčního řízení a řízení o žalobě na zaplacení - dostupnost soudní ochrany. Znojmo, 2018.
  Detail publikace
ŠIPR, O., VACKÁŘ, J., MINÁR, J. Finite lifetime broadening of calculated X-ray absorption spectra: possible artefacts close to the edge. JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION, 2018, roč. 25, č. MAR 2018, s. 523-528. ISSN: 1600-5775
  Detail publikace
CIAIAN, P., CUPÁK, A., POKRIVČÁK, J., RIZOV, M. Food consumption and diet quality choices of Roma in Romania: a counterfactual analysis. Food Security, 2018, roč. 10, č. 2, s. 437-456. ISSN: 1876-4517
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Frank Wenig a jeho spolupráce s Josefem Skupou a Loutkovým divadlem feriálních osad. Kuděj, 2018, roč. 19, č. 1, s. 64-91. ISSN: 1211-8109
  Detail publikace
TARANT, Z. Friends or Foes? Attitudes of the Czech Antisemitic Scene towards Islam and Muslims. In The ISGAP Papers: Antisemitism in Comparative Perspective. New York : Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, 2018, s. 257-278. ISBN: 978-1-72489-851-7
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Funkce správce stavby prizmatem zákoníku práce. Znojmo, 2018.
  Detail publikace
MENCLOVÁ, H. Funktionsverbgefüge im Wirtschaftsdeutsch. In Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte. Praha: Oeconomica, 2018. s. 33-40. ISBN: 978-80-245-2257-9
  Detail publikace
KOTT, O., STAŠKOVÁ, Š., RYBA, L., RYBOVÁ, Š., VLČKOVÁ, I., FIRÝTOVÁ, R., PAVLÍKOVÁ, L. Funkční anatomie nohy. Praha 2, Sokolská 31, Lékařský dům, 2018.
  Detail publikace
VLAS, T. Funkční testy v průtokové cytometrii. Praha, 2018.
  Detail publikace
MENŠÍK, P., PLZÁK, J. Grodzisko „Kněží hora“ koło Katovic (region południowych Czech) w świetle lotniczego skaningu laserowego. In Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologie. Warszawa : Fundacja Res Publica Multietnica, 2018, s. 279-288. ISBN: 978-83-946496-6-1
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., BÍBA, O. Grundprobleme, or Popper meets with Kant. Organon F, 2018, roč. 25, č. 1, s. 100-119. ISSN: 1335-0668
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P., XIONG, L. Hamiltonian properties of 3-connected {claw,hourglass}-free graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2018, roč. 341, č. 6, s. 1806-1815. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P., XIONG, S. Hamiltonian results in a subclass of claw-free graphs. Praha, 2018.
  Detail publikace
FUNDA, O. Hans Albert a Antigona. Filosofický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 37-54. ISSN: 0015-1831
  Detail publikace
MUSIL, J., JAROŠ, M., KOS, Š., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S. Hard TiN2 dinitride films prepared by magnetron sputtering. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2018, roč. 36, č. 4, s. „040602-1“-„040602-3“. ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
VOBECKÁ, L., SVOBODA, M., BENEŠ, J., BELLOŇ, T., SLOUKA, Z. Heterogeneity of heterogeneous ion-exchange membranes investigated by chronopotentiometry and X-ray computed microtomography. Journal of Membrane Science, 2018, roč. 559, č. AUG 1 2018, s. 127-137. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
VEG, L., SVĚTLÍK, P., LAKSAR, J. High-speed electrical machines : review of concepts and currently used solutions with synchronous machines with permanent magnets. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 265-272. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
HAVRÁNKOVÁ, T. Hodina plná insirace. The International School of Prague Nebušická 700 164 00 Praha 6, 2018.
  Detail publikace
FRIESL, M. Hokejové góly. Rybník, 2018.
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. Honour as a political-legal argument: The French July Monarchy, national dignity and Europe 1830-1840. Český časopis historický (The czech historical review), 2018, roč. 116, č. 1, s. 86-111. ISSN: 0862-6111
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z., KASTL, P. Hrad v Janovicích nad Úhlavou. Plasy, 2018.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Hradiště Katovice z pohledu archeologie. Strakonice, 2018.
  Detail publikace
ONDŘÍČKOVÁ, M. Hudba dávno zapomenutá. Zach´s Café Lucca Plzeň, 2018.
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D., KREUTZER VITAL, A. Hybrid Mismatches. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Hydropolitics of the Nile. Khartoum, Sudan, 2018.
  Detail publikace
KRČÁL, P. Illiberal discourses of liberal regimes: CAQDAS of presidential and electoral discourse in Czech Republic. University of Greifswald, 2018.
  Detail publikace
CALTA, P., ŠUTTA, P., MEDLÍN, R., NETRVALOVÁ, M. Impact of sublayer thickness and annealing on silicon nanostructures formation in alpha-Si:1-1/alpha-SiNx:H superlattices for photovoltaics. Vacuum, 2018, roč. 153, č. July 2018, s. 154-161. ISSN: 0042-207X
  Detail publikace
MINÁR, J., DI MARCO, I., KOLORENČ, J. Implementation of Exact Diagonalization in KKR DMFT. In Multiple Scattering Theory for Spectroscopies. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2018, s. 369-374. ISBN: 978-3-319-73810-9
  Detail publikace
REZEK, J., HOUŠKA, J., PROCHÁZKA, M., HAVIAR, S., KOZÁK, T., BAROCH, P. In-Ga-Zn-O thin films with tunable optical and electrical properties prepared by high-power impulse magnetron sputtering. Thin Solid Films, 2018, roč. 658, č. 31 July 2018, s. 27-32. ISSN: 0040-6090
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Indicko-nepálské odpoledne. 2018.
  Detail publikace
VAIMANN, T., ŠOBRA, J., BELAHCEN, A., RASSÕLKIN, A., ROLAK, M., KALLASTE, A. Induction machine fault detection using smartphone recorded audible noise. IET Science Measurement & Technology, 2018, roč. 12, č. 4, s. 554-560. ISSN: 1751-8822
  Detail publikace
MENTLÍK, V., MICHAL, O. Influence of SiO2 nanoparticles and nanofibrous filler on the dielectric properties of epoxy-based composites. Materials Letters, 2018, roč. 223, č. 15 July, s. 41-44. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
NOVÁK, P., KOZÁK, T., ŠUTTA, P., KOLEGA, M., BLÁHOVÁ, O. Influence of oxygen on the resistivity of co-sputtered transparent AZO films. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, 2018, roč. 215, č. 13, s. nestránkováno. ISSN: 1862-6300
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Integrace loutek a loutkového divadlo do RVP PV jako metody rozvoje psychomotorické dovednosti. Slatinice, 2018.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Intimate Relationships in Later Life in Europe - Specificities of Partnership Unions Formed in Later Stages of Life-biography. Hong Kong, 2018.
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T., DOKOUPIL, J. Introduction. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 1-13. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
BASTL, B., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., TURNEROVÁ, E., MICHÁLKOVÁ, K. Isogeometric analysis for turbulent flow. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, roč. 145, č. březen 2018, s. 3-17. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
CIMRMAN, R., NOVÁK, M., KOLMAN, R., TŮMA, M., VACKÁŘ, J. Isogeometric analysis in electronic structure calculations. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, roč. 145, č. MAR 2018, s. 125-135. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Jazyk i duchovnaja kul´tura: problemnyje voprosy i rešenija. Lingvistika. Lingvokuľturologija, 2018, roč. 12, č. 1, s. 132-139. ISSN: 2409-3238
  Detail publikace
PEZL, T. Je třeba novela Ústavy?. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 20-28. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
FRANK, J., VRBÍK, V. Jedno méně obvyklé užití programu GeoGebra. Matematika-fyzika-informatika, 2018, roč. 27, č. 4, s. 300-305. ISSN: 1210-1761
  Detail publikace
TARANT, Z. Jeruzalém - tváře svatého města. Harmonie, 2018, roč. Neuveden, č. 5, s. 10-14. ISSN: 1210-8081
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P., HOUFKOVÁ, P., ŠÁLKOVÁ, T. K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy, 2018, roč. 70, č. 2, s. 195-238. ISSN: 0323-1267
  Detail publikace
MINÁR, J., ŠIPR, O., BRAUN, J., EBERT, H. KKR Green’s Function Method in Reciprocal and Real Space. In Multiple Scattering Theory for Spectroscopies. Švýcarsko : Springer Proceedings in Physics, 2018, s. 93-142. ISBN: 978-3-319-73810-9
  Detail publikace
CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., PREININGER, J., VELIOV, V. M., ROUBAL, T. Kantorovich-Type Theorems for Generalized Equations. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS, 2018, roč. 25, č. 2, s. 459-486. ISSN: 0944-6532
  Detail publikace
KRÁL, V., MENŠÍK, P. Katovice - Kněží hora. Průzkum hradiště 2016-2018. České Budějovice, 2018.
  Detail publikace
KNOLL, V. Katovské meče, jejich podoba a symbolický význam. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
JAKLOVÁ, L., BOHADLO, S., HAŠEK, P., ERLEBACH, D., PODHRÁZSKÝ, M., KUČERA, M., HRDINA, A. Když snít, tak o Kuksu. Místní kultura. Aktuální kulturní zpravodajství z domova, 2018, roč. Neuveden, č. leden, s. nestránkováno. ISSN: 1803-2818
  Detail publikace
FLEISCHMANNOVÁ, Š. Klasifikace vědění v Obraně básnictví Philipa Sidneyho. Ostium, 2018, roč. 14, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1336-6556
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Klasifikace vědění v Obraně básnictví Philipa Sidneyho. Slovensko : Ostium, 2018.
  Detail publikace
MENŠÍK, P., KRÁL, V. Kněží Hora u Katovic. Archeologický výzkum raně středověké pevnosti. Horažďovice, 2018.
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N., ŠPICLOVÁ, Z., FLEISCHMANNOVÁ, Š. Komunikace, vědění a nové technologie II. 2018.
  Detail publikace
Fleischmannová, Š., Špiclová, Z., Hlaváčková, N., Kastnerová, M., Komunikace, vědění a nové technologie II.. KFI FF ZČU (SP 319); Sedláčkova 19, Plzeň, 03.05.2018 - 03.05.2018.
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M. Konkrete pragmatische Strategien in wirtschaftlich orientierten online-Texten. In Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte. Praha: Oeconomica, 2018. s. 41-53. ISBN: 978-80-245-2257-9
  Detail publikace
KLUFOVÁ, P., CHOCHOLATÝ, O. Korozní odolnost laserem navařené slitiny Inconel 625 se zvýšeným obsahem molybdenu. In Technická konference TESYDO 2018. Brno: TESYDO, s.r.o., 2018. s. 159-164. ISBN: 978-80-87102-19-0
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z., KASTL, P. Kostel sv. Markéty v Poleni. In Dějiny staveb. Plzeň: Petr Mikota, 2018. s. 63-68. ISBN: 978-80-87170-52-6 , ISSN: 1803-0777
  Detail publikace
ZEMKOVÁ, D., MAŘÍK, I., MAŘÍKOVÁ, A., PETRÁŠOVÁ, Š., HUDÁKOVÁ, O. Kostní denzita u genetických chorob skeletu - úvod do problematiky.. Praha 2, Sokolská 31, Lékařský dům, 2018.
  Detail publikace
HULEJOVÁ, H., HUDÁKOVÁ, O., MAŘÍKOVÁ, A., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍK, I. Kostní markery a jejich referenční hodnoty u dětí a dospívajících - dříve a dnes. Praha 2, Sokolská 31, Lékařský dům, 2018.
  Detail publikace
CIAIAN, P., GURI, F., RAJČÁNIOVÁ, M., DRABIK, D., PALOMA, S. G. Y. Land fragmentation and production diversification: A case study from rural Albania. Land Use Policy, 2018, roč. 76, č. July 2018, s. 589-599. ISSN: 0264-8377
  Detail publikace
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Large scattered data interpolation with radial basis functions and space subdivision. Integrated Computer-Aided Engineering, 2018, roč. 25, č. 1, s. 49-62. ISSN: 1069-2509
  Detail publikace
PEZL, T. Legal Aspects of Establishment of Israel. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z. Line graphs, claw-free graphs and closure operations. Yokohama, Japonsko, 2018.
  Detail publikace
MUZIKA, L., ŠVANTNER, M., KUČERA, M. Lock-in and pulsed thermography for solar cells testing. Applied Optics, 2018, roč. 57, č. 18, s. D90-D97. ISSN: 1559-128X
  Detail publikace
GOJDA, M., KOBYLIŃSKI, Z. Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie badawcze archeologii. In Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii. Wroclaw : Fundacja Res Publica Multiethnica, 2018, s. 5-9. ISBN: 978-83-946496-6-1
  Detail publikace
KINDL, V., SKALA, B., PECHÁNEK, R., KŮS, V., HORNAK, J. Low-pass filter for HV partial discharge testing. Sensors, 2018, roč. 18, č. 2, s. 1-14. ISSN: 1424-8220
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., BASL, J., CIMLER, P., EGEROVÁ, D., GANGUR, M., JAKUBÍKOVÁ, D., PLEVNÝ, M., POKRIVČÁK, J., PREIS, J., TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., VACEK, J., EGER, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 100 s. ISBN: 978-80-261-0759-0
  Detail publikace
KOTRLA, L. Maclaurin series for sin_p with p an Integer greater than 2. Electronic Journal of Differential Equations, 2018, roč. 135, č. JUL 1 2018, s. 1-11. ISSN: 1072-6691
  Detail publikace
HORNAK, J., TRNKA, P., KADLEC, P., MICHAL, O., MENTLÍK, V., ŠUTTA, P., CSÁNYI, G. M., TAMUS, Z. Á. Magnesium oxide nanoparticles : dielectric properties, surface functionalization and improvement of epoxy-based composites insulating properties. Nanomaterials, 2018, roč. 8, č. 6, s. 1-17. ISSN: 2079-4991
  Detail publikace
ŠÍMOVÁ, V., VLČEK, J., ZUZJAKOVÁ, Š., HOUŠKA, J., SHEN, Y., JIANG, J., MELETIS, E. I., PEŘINA, V. Magnetron sputtered Hf–B–Si–C–N films with controlled electrical conductivity and optical transparency, and with ultrahigh oxidation resistance. Thin Solid Films, 2018, roč. 653, č. 1 MAY 2018, s. 333-340. ISSN: 0040-6090
  Detail publikace
KNOLL, V. Manželské právo v běhu času. Praha, 2018.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Martin Luther, papežství a kanonické právo. In Sv. Augustin a jeho vzkaz pro dnešní svět v pohybu a Martin Luther: augustinián. Praha: ONYX, 2018. s. 54-58. ISBN: 978-80-906835-1-8
  Detail publikace
HONZÍK, L., KAŠPAROVÁ, M. Matematické úlohy v geocachingu. Učitel matematiky, 2018, roč. 26, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., LÁVIČKA, M., POTŮČEK, J. Matematika 6 pro 6. ročník základní školy. 3. vyd. Praha : Fortuna, 2018, 215 s. ISBN: 978-80-7373-144-1
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., HEJL, J., LÁVIČKA, M. Matematika 8 pro 8. ročník základní školy. 3. vyd. Praha : Fortuna, 2018, 192 s. ISBN: 978-80-7373-142-7
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Metafyzika a matematika. Praha, Filosofický ústav AV ČR, 2018.
  Detail publikace
BRICÍN, D., ŠPIRIT, Z., KŘÍŽ, A. Metallographic Analysis of the Suitability of a WC-Co Powder Blend for Selective Laser Melting Technology. Materials Science Forum, 2018, roč. 919, č. 2018-04-10, s. 3-9. ISSN: 1662-9752
  Detail publikace
HRUŠKA, Z., HINKE, J., MIČUDOVÁ, K. Methods to Efficiently Achieve High-Quality Teaching of Accounting at the University – A Teaching Innovation Evaluation. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018, roč. 17, č. 1, s. 113-124. ISSN: 2146-7242
  Detail publikace
CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., KRASTANOV, M. I., VELIOV, V. M. Metrically Regular Differential Generalized Equations. SIAM Journal on Control and Optimization, 2018, roč. 56, č. 1, s. 316-342. ISSN: 0363-0129
  Detail publikace
PODANÝ, P., REARDON, C., KOUKOLÍKOVÁ, M., PROCHÁZKA, R., FRANC, A. Microstructure, Mechanical Properties and Welding of Low Carbon, Medium Manganese TWIP/TRIP Steel. Metals, 2018, roč. 8, č. 4, s. 263-281. ISSN: 2075-4701
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A., HREŠANOVÁ, E., GLAJCHOVÁ, A. Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen. Sociologický časopis, 2018, roč. 54, č. 1, s. 63-99. ISSN: 0038-0288
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Migration, childbirth and trust: barriers and stigma in maternal and perinatal care.. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.
  Detail publikace
KINDL, V., ZAVŘEL, M., KAVALÍR, T. Minimization of equivalent series resistance of coupling coils for wireless power transfer applications. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 43-49. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
HECZKO, J., KOTTNER, R. Modeling of material damage using finite elements and time homogenization in case of finite strain. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 264-273. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
DILAWARY, S. A. A., MOTALLEBZADEH, A., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., MEDLÍN, R., HAVIAR, S., LUKÁČ, F., AFZAL, M. N., ÇÏMENOǦLU,, H. Modification of M2 hardfacing: Effect of molybdenum alloying and laser surface melting on microstructure and wear performance. WEAR, 2018, roč. 404-405, č. 15 June 2018, s. 111-121. ISSN: 0043-1648
  Detail publikace
VAŘEKA, L., MAUTNER, P. Modifications of unsupervised neural networks for single trial P300 detection. Neural Network World, 2018, roč. 28, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1210-0552
  Detail publikace
MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M., STARKOVÁ, L. Mohylovité objekty u Malých Kyšic na Kladensku. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň: 2018. s. 61-70. ISBN: 978-80-87170-51-9
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Multiple Layers of Migration in the Broader Horn of Africa. Khartoum, Sudan, 2018.
  Detail publikace
VOLEK, J. Multiple critical points of saddle geometry functionals. Nonlinear Analysis, 2018, roč. 170, č. May, s. 238-257. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
MERGL, M., DVOŘÁK, L., KREJČÍKOVÁ, A., PRAŽANOVÁ, B. Měkkýši Plzeňského kraje. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda, 2018, roč. 121, č. 2018, s. 5-74. ISSN: 0232-0738
  Detail publikace
Burešová, K., Benešová, E., Kurz, P. Naděje právní vědy 2018. Plzeň, 17.05.2018 - 18.05.2018.
  Detail publikace
CHMELAŘ, J., BĚLSKÝ, P., MRÁZEK, J., ŠVADLÁK, D., HERMANNOVÁ, M., ŠLOUF, M., KRAKOVSKÝ, I., ŠMEJKALOVÁ, D., VELEBNÝ, V. Nanostructure of hyaluronan acyl-derivatives in the solid state. CARBOHYDRATE POLYMERS, 2018, roč. 195, č. SEP 1 2018, s. 468-475. ISSN: 0144-8617
  Detail publikace
MOLLEROVÁ, M., KOHOUT, J., FEŘT, L., MASOPUST, P. Nedostatek aprobovaných učitelů fyziky na západě Čech: bude hůř. Matematika-fyzika- informatika, 2018, roč. 27, č. 1, s. 46-54. ISSN: 1805-7705
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte jako hodnota v právu a morálce. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzity v Plzni, 2018. s. 3-14. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte z jiného úhlu. Nad kritikou nálezu Ústavního soudu ve věci uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 20-24. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HÁJKOVÁ, N. Neutuchající spor o Jihočínské moře: strategie zajišťování jako vhodná reakce států jihovýchodní Asie na aktivity Číny v oblasti?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 10, č. 1, s. 49-70. ISSN: 2336-6346
  Detail publikace
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Noninvasive assessment of carotid artery stenoses by the principle of multiscale modelling of non-Newtonian blood flow in patient-specific models. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 598-616. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
PÁNEK, D., KOTLAN, V., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Novel algorithm for modeling combined laser and induction welding respecting keyhole effect. Applied Mathematics and Computation, 2018, roč. 319, č. 15 February, s. 254-263. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
BYSZOWIEC, M. Novela shromažďovacího zákona v Polské republice. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 118-140. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
MENTLÍK, V., TRNKA, P., HORNAK, J. Nová elektroizolační kapalina a možnosti jejího nasazení do praxe. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 2018, roč. 28, č. 1, s. 6-10. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
KROTKÝ, J., TOŠNEROVÁ, M., HAJDÚCHOVÁ, M. Nové pohľady do vyučovania predmetu Technika. Senec, Slovensko, 2018.
  Detail publikace
SOVÁKOVÁ, J. Nové překlady současné ruské literatury. Český jazyk a literatura, 2018, roč. 68, č. 4, s. 190-197. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
FREI, J. Nové trendy v oblasti HIV/AIDS. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., TOMÁŠEK, P., WITTER, K., TONAR, Z. Numerical and length densities of microvessels in the human brain: Correlation with preferential orientation of microvessels in the cerebral cortex, subcortical grey matter and white matter, pons and cerebellum. JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY, 2018, roč. 88, č. March 2018, s. 22-32. ISSN: 0891-0618
  Detail publikace
HOBL, J. Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci. Komorní listy, 2018, roč. 10, č. 1, s. 15-20. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
PERŠÍN, J., MERGL, M., BUDIL, P., TASÁRYOVÁ, Z. Nález nejstarší ordovické fauny v severovýchodním křídle v pražské pánve (v Praze–Troji a v Praze–Vokovicích). Geoscience Research Reports, 2018, roč. 51, č. 1, s. 81-87. ISSN: 0514-8057
  Detail publikace
STOČES, J. Nástin vývoje nekatolických církví na Tachovsku v uplynulých sto letech. Kuděj, 2018, roč. 19, č. 1, s. 13-42. ISSN: 1211-8109
  Detail publikace
LINDOVÁ, J. Několik poznámek k ochraně osobních údajů při výkonu studentské odborné praxe. In Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 63-73. ISBN: 978-80-210-8930-3
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Některé problematické paragrafy nového občanského zákoníku. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. O kommunikativnoj kompetenciji učitelja (po dannym sociolingvističeskovo oprosa). In Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches : proceedings of the conference. Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. s. 52-55. ISBN: 978-9934-571-38-1
  Detail publikace
URBAN, M., VRBA, V. O obraně státu a na ochranu republiky…. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. O vzdělávacím systému, maturitě a studiu učitelství matematiky v Bavorsku. Část 1. Učitel matematiky, 2018, roč. 26, č. 2, s. 81-97. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. O švestky a brambory: prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778-1779. 1. vyd. Praha : Epocha, 2018, 206 s. ISBN: 978-80-7557-101-4
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., KUBÍNOVÁ, L., JEDLIČKA, P., VLASÁKOVÁ, B., PETŘÍK, P. Objectivity in the Natural Sciences. Lednice na Moravě, 2018.
  Detail publikace
MUSIL, J., NETOLICKÝ, P., PREUSZ, M. Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku. Korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica, 2018, roč. 43, č. 1, s. 281-309. ISSN: 0231-5823
  Detail publikace
HURDÍK, J., BĚLOHLÁVEK, A., PLECITÝ, V., RABAN, P., DOBEŠOVÁ, L., PELECH, J., ČIHÁK, L. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 302 s. ISBN: 978-80-7380-718-4
  Detail publikace
HABLOVIČ, J. Ochrana osobnosti po smrti člověka. Hradec Králové, 2018.
  Detail publikace
HROMADA, M. Ochrana osobnosti zaměstnanců v soudní praxi. In Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 96-101. ISBN: 978-80-210-8930-3
  Detail publikace
FRANK, J. Olympiáda techniky Plzeň 2018. 2018.
  Detail publikace
FISCHEROVÁ, E. Omezení svéprávnosti a volebního práva. In Proměny Ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 167-178. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
GOLI, M., FOROUGHI, I., NOVÁK, P. On estimation of stopping criteria for iterative solutions of gravity downward continuation. Canadian Journal of Earth Sciences, 2018, roč. 55, č. 4, s. 397-405. ISSN: 0008-4077
  Detail publikace
CERISARA, C., KRÁL, P., LENC, L. On the Effects of Using word2vec Representations in Neural Networks for Dialogue Act Recognition. Computer Speech and Language, 2018, roč. 47, č. JAN 2018, s. 175-193. ISSN: 0885-2308
  Detail publikace
DRÁBEK, P., KY, H., SARKAR, A. On the eigenvalue problem involving the weighted p-Laplacian in radially symmetric domains. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018, roč. 468, č. 2, s. 716-756. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
PROFANT, M. Ondřej Lánský: Je třeba zavrhnout liberalismus?. Filosofický časoopis, 2018, roč. 64, č. 2, s. 283-289. ISSN: 0015-1831
  Detail publikace
VNENK, V. Opatrovník právnické osoby a právo na obhajobu. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 109-116. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
ZAVŘEL, M., KINDL, V. Optimal efficiency and power control of high efficient wireless power transfer system. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 50-57. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
AZAM, S. A., KHAN, S. A., GOUMRI-SAID, S. Optoelectronic and Thermoelectric Properties of Bi2OX2 (X = S, Se, Te) for Solar Cells and Thermoelectric Devices. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2018, roč. 47, č. 5, s. 2513-2518. ISSN: 0361-5235
  Detail publikace
TENZER, R., ZAMPA, L., ESHAGH, M., PITOŇÁK, M. Origin of Venusian surface deformations from gravity and topographic models. Faculty of Civil and Industrial Engineering of the Sapienza University of Rome, 2018.
  Detail publikace
BENEDIKT, J., GIRG, P., KOTRLA, L., TAKÁČ, P. Origin of the p-Laplacian and A. Missbach. Electronic Journal of Differential Equations, 2018, roč. 2018, č. 16, s. 1-17. ISSN: 1072-6691
  Detail publikace
DEJMALOVÁ, L. Osobní organizace vysokoškolských studentů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, 191 s. ISBN: 978-80-261-0726-2
  Detail publikace
GVARDOVÁ, K. Osvojení dítěte registrovaným partnerem. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 4, s. 6-14. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
MUSIL, J., KOS, Š., REMNEV, G., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S., ZENKIN, S., ČIPEROVÁ, Z., JAROŠ, M. Overstoichiometric transition-metal nitride coatings: Is magnetron sputtering a way to form hard dinitride coatings?. Nagoya, Japonsko, 2018.
  Detail publikace
ŤOUPAL, T., ŠEDIVÁ, B. POSSIBLE COMPARISON BETWEEN TWO TIME SERIES. Bratislava, Slovensko, 2018.
  Detail publikace
FREI, J., STIBOROVÁ, D. Paliativní péče a umírání v domácím prostředí. 1. vyd. Sedlec - Prčice : Stiborová Denisa, Sedlec-Prčice, 2018, 66 s. ISBN: 978-80-270-3719-3
  Detail publikace
BURIAN, P., BROULÍM, P., GEORGIEV, V., BERGMANN, B., POSPÍŠIL, S. Particle telescope with Timepix3 pixel detectors. Journal of Instrumentation, 2018, roč. 13, č. January, s. 0-12. ISSN: 1748-0221
  Detail publikace
MAZÚR, P., MRLÍK, J., BENEŠ, J., POCEDIČ, J., VRÁNA, J., DUNDÁLEK, J., KOSEK, J. Performance evaluation of thermally treated graphite felt electrodes for vanadium redox flow battery and their four-point single cell characterization. JOURNAL OF POWER SOURCES, 2018, roč. 380, č. MAR 15 2018, s. 105-114. ISSN: 0378-7753
  Detail publikace
ŠTORK, M., MAYER, D. Peristaltic pump with magnetoelastic drive. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, roč. 54, č. 5, s. 1-4. ISSN: 0018-9464
  Detail publikace
FLEISCHMANNOVÁ, Š. Philip Sidney a poezie jako disciplína vedoucí k dobru. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
TENZER, R., PITOŇÁK, M., FOROUGHI, I. Physical Heights for Telluric Planets. Honolulu, Hawaii, 2018.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Places of (in)visibility. LGB ageing and the changing means of articulation and experiencing non-heterosexual relationships. Louvain-la-Neuve, 2018.
  Detail publikace
DVOŘÁK, Z., KABELA, A., KAISER, T. Planar graphs have two-coloring number at most 8. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 2018, roč. 130, č. MAY 2018, s. 144-157. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
CHOCHOLATÝ, M. Plynové komory v táborech smrti Treblinka a Sobibor z archeologické perspektivy. In Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 108. Praha: Česká archeologická společnost, 2018. s. 39-51. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1211-992X
  Detail publikace
PETER, M. Plán na rozdělení Palestiny a jeho (ne)aplikace v praxi dle rezoluce valného shromáždění OSN č. 181 ze dne 29. 11. 1947. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2018, 256 s. ISBN: 978-80-271-0689-9
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Poezie jako disciplína vedoucí k dobru: geneze poetického konceptu Philipa Sidneyho. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Poezie jako disciplína vedoucí k dobru: poetický koncept Philipa Sidneyho a společenská funkce umění. Nový Smokovec, Prešovsko, SR, 2018.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Poezie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018, 157 s. ISBN: 978-80-7465-301-8
  Detail publikace
JUREK, P., ŠANC, D., CABADA, L., HLAVÁČEK, P., KUBÁT, M., ŠTOLLOVÁ, S., ZÁKRAVSKÝ, J. Politika nejmenších evropských států. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 255 s. ISBN: 978-80-7325-455-1
  Detail publikace
KRČÁL, P. Političtí aktéři jako překladatele (ne)bezpečnosti: Analýzy diskurzů prezidenta a politických stran. Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská Bystrica, Slovensko, 2018.
  Detail publikace
KRČÁL, P., NAXERA, V. Političtí aktéři jako překladatelé (ne)bezpečnosti: analýza diskurzů prezidenta a politických stran. In Bezpečnostné fórum 2018. Zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 260-267. ISBN: 978-80-972673-5-3
  Detail publikace
KNOLL, V. Popravy a popraviště z pohledu právní archeologie. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
POTUŽÁK, D. Postavení notáře v České republice po žalobě Evropskou komisí. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 213-231. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
FRANK, J. Pozitivně definitní polynomy a matice ve školských souvislostech. Hradec Králové, 2018.
  Detail publikace
HROMADA, M. Pracovní poměry na dobu určitou v zahraničí - SRN. Znojmo, 2018.
  Detail publikace
ČERNÝ, P., KOSTEAS, A., DRNKOVÁ, J. Praktické možnosti 3D technologie v korzetoterapii. Praha 2, Sokolská 31, Lékařský dům, 2018.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Prarodičovství v současné české společnosti. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018, 232 s. ISBN: 978-80-7419-265-4
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Predikce intenzity slunečního záření s využitím interpolace pomocí spline funkce. Praha : Asociace energetických manažerů (AEM), 2018.
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Predmet Technika: jednoducho, účinne a s radosťou. Senec, Slovensko, 2018.
  Detail publikace
VÁNĚ, J., DIRGA, L. Prison and religion – example from the Czech Republic. Stockholm, 2018.
  Detail publikace
HOBL, J. Problematika odměny právního zastoupení v exekuci na peněžité plnění. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Problém virtuální identity na internetu. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
SMUTKA, L., HINKE, J., PULKRÁBEK, J., ZIELIŃSKA-CHMIELEWSKA, A. Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1210-3306
  Detail publikace
DUDÁČEK, O., ČADA, V. Project Catastrum Grenzsteine - State of the Art in Czechia. In Dynamics in GIscience. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. s. 47-55. ISBN: 978-3-319-61296-6 , ISSN: 1863-2246
  Detail publikace
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Projednání úpadku a rozhodnutí o něm (§ 97 až 135). In Insolvenční zákon. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2018, s. 332-472. ISBN: 978-80-7400-691-3
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Promlčení nebo prekluze claimu při pozdní notifikaci?. Silnice železnice, 2018, roč. 13, č. 1, s. 84-86. ISSN: 1803-8441
  Detail publikace
KUPKA, P., WALACH, V., BRENDZOVÁ, A. Proměny mediálního obrazu „byznysu s chudobou“ v historické perspektivě. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
KOLSKÁ, Z., POLANSKÝ, R., PROSR, P., ZEMANOVÁ, M., RYŠÁNEK, P., SLEPIČKA, P., ŠVORČÍK, V. Properties of polyamide nanofibers treated by UV-A radiation. Materials Letters, 2018, roč. 214, č. 1 March, s. 264-267. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
HOUŠKA, J., KOLENATÝ, D., VLČEK, J., ČERSTVÝ, R. Properties of thermochromic VO2 films prepared by HiPIMS onto unbiased amorphous glass substrates at a low temperature of 300 °C. Thin Solid Films, 2018, roč. 660, č. AUG 30 2018, s. 463-470. ISSN: 0040-6090
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Práva a povinnosti osob zúčastněných na provozu rodinného závodu. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
HABLOVIČ, J., VRBA, V. Právní existence československého dobrovolnického sboru pro Izrael. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
HRDINA, A., SZABO, M. Právní moc rozsudku v kanonickém právu. Revue církevního práva, 2018, roč. 24, č. 1, s. 11-21. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
HANÍK, V. Právní následky ilegální formy pomoci vznikajícímu státu Izrael. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
HABLOVIČ, J. Právní pojmy - čest a vážnost. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. Psychológia v pôrodnej asistencii. Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018.
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., POTUŽÁK, D., BEŇOVÁ, B., KRŠEK, P. Psychometric properties of the Czech version of the Stigma Scale of Epilepsy. PLoS ONE, 2018, roč. 13, č. 3, s. ´e0195225-1´-´e0195225-10´. ISSN: 1932-6203
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J. Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu. E-psychologie, 2018, roč. 12, č. 1, s. 37-52. ISSN: 1802-8853
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K., MARCHENKO, I. Péče o ženu s poporodní depresí. Pardubice, 2018.
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny dítěte (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny dítěte (2.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 2, s. 5-8. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. Péče porodní asistentky o ženu při porodu mrtvého dítěte (EBM). Pardubice, 2018.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Přebývající a chybějící paragrafy nového občanského zákoníku. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
LINDOVÁ, J. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu vývoje rozhodnutí českých a evropských soudů. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí v kontextu principu proporcionality. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 15-30. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
GALETA, P., SLÁDEK, V., ČECHURA, M., PANKOWSKÁ, A. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezón 2016-2017. 2018.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 2, s. 16-21. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
KURZ, P. Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a vázaná specifika. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 3, s. 106-119. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
VNENK, V. Přímo volený prezident České republiky jako pouvior neutre?. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 29-44. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
BRADA, J. Přímá demokracie v komparativním pojetí. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 45-64. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
SPERK, P. Případný postup vystoupení České republiky z Evropské unie. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 181-199. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
MATUŠKOVÁ, A., PREIS, J., ROUSOVÁ, M. Quality of Life and Cross-Border Relations in Selected Czech Euroregions. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 179-196. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
KABEŠOVÁ, Z., TŮMOVÁ, O. Quality of life and environmental noise issues – draft methodology for municipalities. Jemná mechanika a optika (JMO), 2018, roč. 63, č. 1, s. 11-13. ISSN: 0447-6441
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Recenzní posudek na studii do popularizačního periodika. 2018.
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ESHAGH, M., NOVÁK, P., ŠPRLÁK, M., TENZER, R. Recovery of surface gravity anomalies by spectral combination of first-, second- and third-order radial derivatives of the gravitational potential measured by satellite sensors. Faculty of Civil and Industrial Engineering of the Sapienza University of Rome, 2018.
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ESHAGH, M., NOVÁK, P., ŠPRLÁK, M., TENZER, R. Recovery of the gravitational potential at the Earth’s surface by spectral combination of first-, second- and third-order radial derivatives of the gravitational potential measured by satellite sensors. Vienna, Austria, 2018.
  Detail publikace
SIKA, J., KINDL, V., PECHÁNEK, R., KAVALÍR, T. Reduction of pulsating torque of the synchronous motor using magnetic wedges. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 227-235. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
Ratislavová, K., Sosnovcová, L. Regionální konference porodních asistentek. Plzeň, 07.04.2018 - 07.04.2018.
  Detail publikace
BLAHAK, B. Relikte städtischer Umgangssprachen als sprachliche Erinnerungsorte. Das Beispiel Pilsen/Plzeň.. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
CHIA, G. L., EKSTEIN, J., FLEISCHNER, H. Revisiting the Hamiltonian theme in the square of a block: the Case of DT-graphs. Journal of Combinatorics, 2018, roč. 9, č. 1, s. 119-161. ISSN: 2156-3527
  Detail publikace
KUPKA, P. Rezidenční odcizení, stížnosti a nejistota: Jak vzniká napětí v sociálně vyloučené lokalitě?. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
KALVAS, F. Role učitelů (matematiky) v rozhodování maturantů studovat (ZČU). Plzeň, Česká Republika, 2018.
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Rol´ temporal´nych tropov v formirovaniji poetičeskoj kartiny mira (na materiale poeziji Borisa Pasternaka). In Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kul´ture i literature : zborník štúdií z konference. Brno: Tribun EU, 2018. s. 131-137. ISBN: 978-80-263-1402-8
  Detail publikace
ANÝŽOVÁ, T., ZEMKOVÁ, D., MORVOVÁ, Z., MAŘÍKOVÁ, A., PETRÁŠOVÁ, Š., MAŘÍK, I. Růst českých pacientů s achondroplazií. Praha 2, Sokolská 31, Lékařský dům, 2018.
  Detail publikace
BEYER, D., HINKE, J. SECTORAL ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN PROFITABILITY OF CZECH AND GERMAN BUSINESS VENTURES - AN EMPIRICAL BENCHMARK STUDY. E+M Ekonomie a management, 2018, roč. 21, č. 1, s. 127-143. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., SIMBARTL, P. Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2018. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, 77 s. ISBN: 978-80-261-0793-4
  Detail publikace
MUDROCHOVÁ, R. Scuppie, huppie, guppie et d’autres nouvelles tribus humaines et leur circulation en français et en tchèque. Romanistica Comeniana, 2018, roč. 1/2018, č. 1, s. 132-145. ISSN: 2585-8483
  Detail publikace
UZEL, D., PEROUTKA, Z., ŠMÍDL, V., KOŠAN, T., ZEMAN, K. Self-sensing control of wound rotor synchronous motor drive for mine hoist. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, roč. 65, č. 3, s. 2009-2017. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
DACH, S. Sellars's two images as a philosopher's tool. Metaphilosophy, 2018, roč. 49, č. 4, s. 568-588. ISSN: 0026-1068
  Detail publikace
KOTLAN, V., PÁNEK, D., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Shape optimization of deposited layer produced by combined cladding process. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, roč. 54, č. 3, s. 1-4. ISSN: 0018-9464
  Detail publikace
PÁNEK, D., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Shape optimization of devices taking Into account production tolerances. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, roč. 54, č. 3, s. 1-4. ISSN: 0018-9464
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Shortening gestational age at term and organisation of birth care in the Czech Republic. The International Journal of Health Planning and Management, 2018, roč. 33, č. 2, s. 357-363. ISSN: 0749-6753
  Detail publikace
HODINOVÁ, A., BYSZOWIEC, M. Sionistické spiknutí v Československu – projev antisemitismu a nepřátelství vůči státu Izrael v procesu s Protistátním spikleneckým centrem. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Slavnostní vyřazení maturantů Gymnázia Františka Křižíka v Plzni. 2018.
  Detail publikace
HODA, D. Slib prezidenta České republiky a úvahy de constitutione ferenda. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 76-82. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. Služební poměr a nároky pozůstalých po zemřelém státním zaměstnanci. In Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 165-172. ISBN: 978-80-210-8930-3
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Smlouva o výstavbě jednotky podle občanského zákoníku po rekodifikaci českého soukromého práva. In Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018. s. 52-66. ISBN: 978-80-568-0104-8
  Detail publikace
VRBA, V. Smlouva č. 410001. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
TOUŠEK, L., WALACH, V., KUPKA, P., PLACHÝ, O., TVRDÁ, K., LUPTÁK, Ľ., BRENDZOVÁ, A. Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2018, roč. 60, č. 1, s. 21-35. ISSN: 0011-8265
  Detail publikace
LINDOVÁ, J. Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice. 1. vyd. Praha : Leges, 2018, 127 s. ISBN: 978-80-7502-276-9
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Sovětská verze nového člověka v proměnách doby. In Svůdnost sociálního experimentu / Nový člověk 20. století. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 21-33. ISBN: 978-80-7422-606-9
  Detail publikace
NOVÁK, P., ŠPRLÁK, M. Spheroidal integral equations for geodetic inversion of geopotential gradients. Surveys in Geophysics, 2018, roč. 39, č. 2, s. 245-270. ISSN: 0169-3298
  Detail publikace
HAVLÍK, J., STRAKA, O., DUNÍK, J., AJGL, J. Stochastic Integration Filter with Improved State Estimate Mean-Square Error Computation. In Informatics in Control, Automation and Robotics, Volume 430. Heidelberg, Německo: Springer International Publishing, 2018. s. 423-439. ISBN: 978-3-319-55010-7 , ISSN: 1876-1100
  Detail publikace
CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., KRUGER, A. Y. Strong metric subregularity of mappings in variational analysis and optimization. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018, roč. 457, č. 2, s. 1247–1282. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Stručná úvaha o multikulturalismu a potřebě tolerance. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 109-117. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
Janoušková, K. Studentská konference porodních asistentek. Plzeň, 29.01.2018 - 29.01.2018.
  Detail publikace
FLEISCHMANNOVÁ, Š. Studium v Österreichische Nationalbibliothek. 2018.
  Detail publikace
ZHANG, M., JIANG, J., ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., VLČEK, J., MELETIS, E. I. Study of the high-temperature oxidation resistance mechanism of magnetron sputtered Hf7B23Si17C4N45 film. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2018, roč. 36, č. 2, s. "021505-1"-"021505-13". ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
Knoll, V., Pezl, T. Střední Evropa a vznik Státu Izrael. Plzeň, 20.04.2018 - 20.04.2018.
  Detail publikace
AUGUSTÝNOVÁ, M. Střední Čechy a metalurgie bronzu doby bronzové. Archeologie ve středních Čechách, 2018, roč. Neuveden, č. 22, s. 121-145. ISSN: 1214-3553
  Detail publikace
KŘÍŽEK, D. Sufism in the Europe and the role of converts in intercultural dialogue: The case of Naqshbandiyya Haqqaniyya. al-Mustafá International University, Qom, Írán, 2018.
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Sulfide Oxide XZnSO (X =Ca or Sr) as Novel Active Photocatalytic Water Splitting Solar-to-Hydrogen Energy Conversion. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2018, roč. 225, č. JUN 5 2018, s. 273-283. ISSN: 0926-3373
  Detail publikace
CHHETRI, M., GIRG, P. Superlinear elliptic systems with reaction terms involving product of powers. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2018, roč. 75, č. January 2018, s. 121-127. ISSN: 0893-9659
  Detail publikace
KŘÍŽ, A. Svařování mikrolegovaných ocelí. In Technická konference TESYDO 2018. Brno: TESYDO, s.r.o., 2018. s. 139-149. ISBN: 978-80-87102-19-0
  Detail publikace
ŠAŠKOVÁ, K. Svátek akītu v novoasyrském období. In Pecha, L. Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 102-121. ISBN: 978-80-261-0744-6
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Svěřenský fond jako společník obchodní korporace?. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
SKALA, B., KINDL, V. Synchronous machine model including damper. In Mechatronics 2017 : Recent Technological and Scientific Advances (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 644). Cham: Springer, 2018. s. 219-226. ISBN: 978-3-319-65959-6 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
EGER, L. Systematický přehled smíšeného výzkumu publikovaného ve výzkumných studiích v časopise Pedagogická orientace v období 2006-2016. Pedagogická orientace, 2018, roč. 28, č. 1, s. 135-161. ISSN: 1211-4669
  Detail publikace
MAYORGA-MARTÍNEZ, C. C., SOFER, Z. B., LUXA, J., HUBER, Š. P., SEDMIDUBSKÝ, D., BRÁZDA, P., PALATINUS, L., MIKULICS, M., LAZAR, P., MEDLÍN, R., PUMERA, M. TaS3 Nanofibers: Layered Trichalcogenide for 2 High-Performance Electronic and Sensing 3 Devices. ACS Nano, 2018, roč. 12, č. 1, s. 464-473. ISSN: 1936-0851
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Taneční vystoupení na mezinárodní soutěži Flamenco copa Plzeň 2018. 2018.
  Detail publikace
KALVAS, F. Teorie her a multiagentní modelování: Ukázka řešení The Retirement Problem. Praha, 2018.
  Detail publikace
VNENK, V. Test racionality v judikatuře Ústavního soudu České republiky.. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Teória a prax hospitácií. DTI v Dubnici na Váhom : Vysoká škola DTI v Dubnici nad Výhom, 2018.
  Detail publikace
SCHUSTER, R. The Analogy Between Goodman’s Riddle of Induction and Wittgenstein’s Paradox of Rule-following. In Philosophy of Logic and Mathematics. Kirchberg am Wechsel: ALWS, 2018. s. 224-226. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1022-3398
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. The Austrian ‘occupation’ of Ferrara in 1847: its legal aspect between myth and reality. Journal of Modern Italian Studies, 2018, roč. 23, č. 2, s. 139-155. ISSN: 1354-571X
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. The Decline of the Congress System: Metternich, Italy and European Diplomacy. Londýn : I.B.Tauris, 2018, 351 s. ISBN: 978-1-78453-852-1
  Detail publikace
QUINLAN, N.J., LOBOVSKÝ, L. The Finite Volume Particle Method: Toward a Meshless Technique for Biomedical Fluid Dynamics. In Numerical Methods and Advanced Simulation in Biomechanics and Biological Processes. London : Elsevier Ltd., 2018, s. 341-354. ISBN: 978-0-12-811718-7
  Detail publikace
DRÁBEK, P., HO, N. K., SARKAR, A. The Fredholm alternative for the p-Laplacian in exterior domains. Nonlinear Analysis, 2018, roč. 174, č. September 2018, s. 17-53. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
HOUDKOVÁ, Š., ČESÁNEK, Z., SMAZALOVÁ, E., LUKÁČ, F. The High-Temperature Wear and Oxidation Behavior of CrC-Based HVOF Coatings. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2018, roč. 27, č. 1-2, s. 179-195. ISSN: 1059-9630
  Detail publikace
HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. The Schengen Phenomenon—Fact or Fiction?. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 49-65. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
NAXERA, V. The West, Golbalization, and Pussy Riot. Portrayals of Russia and Eurasia’s enemies in the work of Aleksandr G. Dugin. Central European Journal of International and Security Studies, 2018, roč. 12, č. 1, s. 119-141. ISSN: 1802-548X
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. The archaeology and anthropology of music and sound. Institute of Archaeology, Faculty of History, University of Warsaw, 2018.
  Detail publikace
LAKSAR, J., HRUŠKA, K. The aspects of usage of four-layer windings in open-slot induction machines. Electrical Engineering. Archiv für Elektrotechnik, 2018, roč. 100, č. 3, s. 1719-1728. ISSN: 0948-7921
  Detail publikace
MICHALEK, J., CIAIAN, P., POKRIVČÁK, J. The impact of producer organizations on farm performance: The case study of large farms from Slovakia. Food Policy, 2018, roč. 75, č. FEB 2018, s. 80-92. ISSN: 0306-9192
  Detail publikace
VÁVRA, Z. Themenzentrierter Fremdsprachenunterricht im Freien. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
TENZER, R., FOROUGHI, I., SJOBERG, L., BAGHERBANDI, M., HIRT, C., PITOŇÁK, M. Theoretical and practical aspects of defining the heights for planets and moons. Faculty of Civil and Industrial Engineering of the Sapienza University of Rome, 2018.
  Detail publikace
ZUZJAKOVÁ, Š., ZEMAN, P., HAVIAR, S., ČERSTVÝ, R., HOUŠKA, J., REZEK, J., VLČEK, J. Thermal stability of structure, microstructure and enhanced properties of Zr–Ta–O films with a low and high Ta content. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 335, č. 15 February 2018, s. 95-103. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
HORŇANOVÁ, S., TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V. Tieň reformácie po 500 rokoch. 1. vyd. Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2018, 104 s. ISBN: 978-80-972945-0-2
  Detail publikace
ŠPICLOVÁ, Z. Tomáš Juda Dydimos Aplikace vědeckých metod uživaných v religionistice na konkrétní fenomén z dějin raného křesťanství. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J., JIŘÍK, M. Towards image-based analysis of the liver perfusion using a hierarchical flow model. VipIMAGE 2017, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics 27, 2018, roč. 27, č. November 2017, s. 593-598. ISSN: 2212-9391
  Detail publikace
EBERT, H., BRAUN, J., MINÁR, J., MANKOVSKY, S. Treatment of Thermal Effects by Means of the Alloy Analogy Model. In Multiple Scattering Theory for Spectroscopies. Cham, Switzerland : Springer Proceedings in Physics, 2018, s. 339-344. ISBN: 978-3-319-73810-9
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři. Komenský, 2018, roč. 142, č. 3, s. 26-35. ISSN: 0323-0449
  Detail publikace
ZÍTEK, M., ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., KOTRLOVÁ, M., ČERSTVÝ, R. Tuning properties and behavior of magnetron sputtered Zr–Hf–Cu metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, roč. 739, č. 30 March 2018, s. 848-855. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
KRISTENSEN, M. B., CATALANO, J., HALDRUP, S., BĚLSKÝ, P., TOMÁŠ, M., BENTIEN, A. Tuning the Ion Channel Network of Perfluorosulfonated Membranes via a Facile Sacrificial Porogen Approach. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, roč. 545, č. JAN 1 2018, s. 275-283. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N. Tělo a "virtuální" tělo. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
VAVERKA, P. Tři metodologické studie aneb za jiný starověk. 1. vyd. Domažlice : Zdeněk Procházka - Nakladatelství Českého Lesa, 2018, 167 s. ISBN: 978-80-87316-81-8
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 19 - February 23 2018. 2018.
  Detail publikace
KAVALÍR, T., KŘÍŽEK, M., SIKA, J., KINDL, V. Upgrading of the single point laser vibrometer into a laser scanning vibrometer. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2018, roč. 20, č. 1, s. 61-66. ISSN: 1335-4205
  Detail publikace
KECKSTEIN, T., MAX, A., JIRÁSKO, J. Using E-Learning Materials in the Teaching of Basic Mechanisms. In Proceedings of the 13th International Conference on e-Learning ICEL 2018. United Kingdom: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2018. s. 157-160. ISBN: 978-1-911218-90-6 , ISSN: 2048-8882
  Detail publikace
PETRÁŠ, V., PÁNEK, D., KARBAN, P., DOLEŽEL, I., VEJVARA, L., BRADÁČOVÁ, I. Utilization of numerical continuation method for calculating the critical intensity of the radiant heat component. Acta Technica ČSAV, 2018, roč. 63, č. 1, s. 57-64. ISSN: 0001-7043
  Detail publikace
CIAIAN, P., RAJČÁNIOVÁ, M., KANCS, D. Virtual relationships: Short- and long-run evidence from BitCoin and altcoin markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2018, roč. 52, č. Neuveden, s. 173-195. ISSN: 1042-4431
  Detail publikace
FLOREK, A., VILCSEK, I. Vlastnosti svarových spojů ocelových konstrukcí. In Technická konference TESYDO 2018. Brno: TESYDO, s.r.o., 2018. s. 155-158. ISBN: 978-80-87102-19-0
  Detail publikace
HORNAK, J., MENTLÍK, V., TRNKA, P., GUTTEN, M. Vliv funkcionalizace povrchu oxidu hořečnatého na dielektrické vlastnosti kompozitního dielektrika. Chemické listy, 2018, roč. 112, č. 4, s. 246-249. ISSN: 0009-2770
  Detail publikace
KRAWCZYK, P., MAŘÍK, I., MAŘÍK, J., SÝKORA, A., ZEMKOVÁ, D., PETRÁŠOVÁ, Š., UCHYTIL, J., JANDAČKA, D., BUŽGA, M. Vliv hmotnosti transtibiální protézy na posturální stabilitu a lokomoci - výsledky studie. Praha 2, Sokolská 31, Lékařský dům, 2018.
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P., STARKOVÁ, L. Vor- und frühgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen auf der Süd- und Westseite des Böhmerwaldes. Niederalteich, 2018.
  Detail publikace
PECHA, L. Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky. Plzeň, 2018., ISBN: 978-80-261-0716-3,
  Detail publikace
KURZ, P. Vybrané aspekty vymáhání pohledávek v civilním a insolvenční řízení. In Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018. s. 120-133. ISBN: 978-80-568-0104-8
  Detail publikace
KURZ, P. Vyloučení člena spolku - střet zájmů spolku a vylučovaného člena spolku. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
BÁRTOVÁ, A. Vymezení rozsahu a způsobů určování výživného na nezletilé děti. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Vystoupení sboru gymnázia Františka Křižíka na slavnostním zahájení výstavy Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného. 2018.
  Detail publikace
KNOLL, V., BYSZOWIEC, M., PEZL, T., VRBA, V. Vznik Státu Izrael a Československo. Praha, 2018.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě Franka Weniga. Bendova 10, Loosův interiér, Plzeň, 2018.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě Franka Weniga. Muzeum jižního Plzeňska, Blovice, Zámek Hradiště, 2018.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě Franka Weniga. Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 615, Cheb, 2018.
  Detail publikace
HÁTLOVÁ, S.M. Vztahuje se na maďarské notáře výjimka dle článku 51 Smlouvy o fungování Evropské unie? Evropský soudní dvůr již rozhodl. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 200-212. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
DITTRICH, M. Výkladové přístupy k § 309 odst. 5 zák. č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 6, s. 228-234. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. Výkon zaměstnání v zahraničí. Znojmo, 2018.
  Detail publikace
PEŠ, V. Význam tradic české státnosti a ústavních obyčejů při výkladu norem ústavního pořádku. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 83-105. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., VNENK, V. Výše bezdůvodného obohacení při neplatnosti nájemní smlouvy. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 13-16. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Vědecký a pedagogický přínos uchazeče pro rozvoj oboru oborová didaktika. SR - Nitra, 2018.
  Detail publikace
FLEISCHMANNOVÁ, Š. Vědění a poetika v Obraně básnictví Philipa Sidneyho. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
GOJDA, M. Wartość komplementarności. Integracja danych z badań lotniczych i ALS w Czechach. In Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii. Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica, 2018, s. 85-94. ISBN: 978-83-946496-6-1
  Detail publikace
DOSTAL, M. Webové aplikace a REST api. Moving station, Plzeň, 2018.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P., KUBÍNOVÁ, L., PETŘÍK, P., VLASÁKOVÁ, B. When Philosophers Experiment. Malá Skála, 2018.
  Detail publikace
HORÁK, J., PAVLÍČEK, J., KOUT, J., HALDA, J. Winners and losers in the wilderness: response of biodiversity to the abandonment of ancient forest pastures. Biodiversity and Conservation, 2018, roč. 27, č. 11, s. 3019-3029. ISSN: 0960-3115
  Detail publikace
SCHUSTER, R. Wittgensteinovo pojetí pravděpodobnosti. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018.
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move in search for preferred birth services.. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.
  Detail publikace
BÍBA, O., DVOŘÁKOVÁ, L. Zamyšlení nad čtvrtou průmyslovou revolucí. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 30. ISSN: 0139-5661
  Detail publikace
WALACH, V. Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě. Sociologický časopis, 2018, roč. 54, č. 2, s. 253-275. ISSN: 0038-0288
  Detail publikace
KURZ, P. Změna pozice soudu v současnosti. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 46-56. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Změny smlouvy o dílo dle FIDIC v předmětu a ceně díla. Silnice a železnice, 2018, roč. 13, č. 2, s. 127-130. ISSN: 1803-8441
  Detail publikace
NG, S., KUBERSKÝ, P., KRBAL, M., PRIKRYL, J., GÄRTNEROVÁ, V., MORAVCOVÁ, D., SOPHA, H., ZAZPE, R., YAM, F. K., JÄGER, A., HROMÁDKO, L., BENEŠ, L., HAMÁČEK, A., MACÁK, J. M. ZnO coated anodic 1D TiO2 nanotube layers : efficient photo-electrochemical and gas sensing heterojunction. Advanced Engineering Materials, 2018, roč. 20, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1438-1656
  Detail publikace
BÁROVÁ, V., BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J. Znalosti vysokoškolských studentů o poruchách autistického spektra měřené validovaným testem. e-Pedagogium, 2018, roč. Neuveden, č. 1, s. 16-32. ISSN: 1213-7758
  Detail publikace
PULKRÁBEK, Z. Znovu a trochu jinak o dokazování negativních skutečností. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Zpětvzetí jednostranného právního jednání s ohledem na meze smluvní svobody v pracovněprávních vztazích. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zvláštní povinnosti vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 1, s. 14-29. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně: (bez)cenné přírodní kuriozity i „mocné léky“ z Nového světa v raně novověkých českých zemích. Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, 2018.
  Detail publikace
ONDŘEJ, J., MRÁZEK, J., KUNZ, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2018, 271 s. ISBN: 978-80-7400-487-2
  Detail publikace
KUKRÁL, M. Zákonné opatření Senátu jako legislativní prostředek pro změny ústavního pořádku?. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 65-75. ISBN: 978-80-261-0758-3
  Detail publikace
JARÝ, Č. Zásoby a náklady spojené s jejich existencí z pohledu obecné ekonomické teorie. In Quaere. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 431-437. ISBN: 978-80-87952-26-9
  Detail publikace
ŠIMEK, F. Ústavní základy státního zastupitelství. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 67-82. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
FISCHEROVÁ, E. Ústavněprávní aspekty ochrany slabší strany. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 31-45. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Ústřední vytápění ze společného zdroje tepla jen části bytů v domě. Praha : Asociace energetických manažerů (AEM), 2018.
  Detail publikace
DOSTAL, M. Úvod do Dockeru. Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň, 2018.
  Detail publikace
DOSTAL, M. Úvod do Elasticsearch. Beer Factory, Dominikánská 8, Plzeň, 2018.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Úvod do problematiky dokumentace tzv. valečovského „městečka“, k. ú. Boseň, okr. Mladá Boleslav. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň: 2018. s. 41-49. ISBN: 978-80-87170-51-9
  Detail publikace
VNENK, V. Úřednické vlády a institut důvěry v ústavním systému České republiky s přihlédnutím k československé ústavní tradici. Praha, 2018.
  Detail publikace
VYORALOVÁ, T. Členové statutárních orgánů obchodních korporací a jejich odpovědnost za škodu v souvislosti se způsobením nebo neodvrácením úpadku. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
DOUBRAVOVÁ, J. Čtvrtý rozměr Miroslava Hanuše. Chrudimské vlastivědné listy, 2018, roč. 27, č. 2, s. 17-19. ISSN: 1214-7508
  Detail publikace
MAISNER, M., VLACHOVÁ, B. Řešení obchodních sporů v rozhodčím řízení. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 6, s. 206-213. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních II.. 2018.
  Detail publikace
HOROVÁ, J. Řízení rizik ve zdravotnictví. 2018.
  Detail publikace
KOMRSKA, T., BLÁHA, Š., PEROUTKA, Z. Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 2018, roč. 28, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
KRČÁL, P. Ženy Zlatého úsvitu / Host v rámci festivalu Jeden svět. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
ZAHRADNÍKOVÁ, R., BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., GEŠKOVÁ, K., SEDLAČKO, F., ŠORL, R., ŠTEVČEK, M. Ȏsmy diel. Procesné úkony účastníkov konania a osȏb zúčastnených na konaní. In Spravny súdny poriadok. Praha : C.H.Beck, 2018, s. 370-418. ISBN: 978-80-7400-678-4
  Detail publikace
MUSIL, J., KOS, Š., ZENKIN, S., ČIPEROVÁ, Z., JAVDOŠŇÁK, D., ČERSTVÝ, R. β- (Me1, Me2) and MeNx films deposited by magnetron sputtering: Novel heterostructural alloy and compound films. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 337, č. 15 March 2018, s. 75-81. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
ČERNÁ, J. “Piedras serpientes, remedios excelentes y otras cosas curiosas: historia naturalis y materia medica novohispanas en la red de los jesuitas bohemios“. Barcelona, Institución Milà i Fontanals, IMF, CSIC, 2018.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. „Apothecarii nostri in hac urbe summè ab omnibus aestimantur”: Jesuitas de la Provincia de Bohemia como boticarios, curanderos y médicos en la Nueva España. Barcelona, 2018.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. „Nechť stálost je dokladem tvé cti…“: „Constant Art“ Lady Mary Wroth. ESPES (Elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku), 2018, roč. 7, č. 1, s. 10-22. ISSN: 1339-1119
  Detail publikace
AVANESOVA, M., NAXERA, V. „Za ochranu křesťanství?“: postoje ruské pravoslavné církve vůči Západu a její místo v zahraniční politice Ruské federace. Mezinárodní vztahy, 2018, roč. 53, č. 2, s. 20-42. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace

Patička