Přejít k obsahu

Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 136
NAXERA, V. "Islam or Russia?" The Czech President Miloš Zeman's Perception of Security Threats. Banská Bystrica, 2018.
  Detail publikace
VYORALOVÁ, T. 18th Century Bill of Exchage Legislation – Inspiration for or Roots of Czech Legal Provisions on Bills of Exchange?. The Lawyer Quarterly, 2018, roč. 8, č. 1, s. 51-63. ISSN: 1805-8396
  Detail publikace
CHOI, I., EKSTEIN, J., HOLUB, P., LIDICKÝ, B. 3-coloring triangle-free planar graphs with a precolored 9-cycle. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 2018, roč. 68, č. February, s. 38-65. ISSN: 0195-6698
  Detail publikace
DRÁBEK, P., ROBINSON, S. B. A new and extended variational characterization of the Fucik spectrum with application to nonresonance and resonance problems. CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2018, roč. 57, č. 1, s. 1-27. ISSN: 0944-2669
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Active photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Chalcogenide photocatalyst Ba2ZnSe3 under visible irradiation. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2018, roč. 221, č. FEB 2018, s. 17-26. ISSN: 0926-3373
  Detail publikace
PREIS, J., ZÁHOŘÍK, J., PIKNEROVÁ, L. Afrika snů a skutečností po 70 letech. Geografické rozhledy, 2018, roč. 27, č. 3, s. 4-7. ISSN: 1210-3004
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Algebra a aritmetika není jen matematika: Poznámka k dědictví středověké arabské/muslimské kultury. Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 2018.
  Detail publikace
HÄUSLER, J., NIKLAUS, R., MINÁR, J., SCHNICK, W. Ammonothermal Synthesis and Optical Properties of Ternary Nitride Semiconductors Mg-IV-N2, Mn-IV-N2 and Li-IV2-N3 (IV = Si, Ge). CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2018, roč. 24, č. 7, s. 1686-1693. ISSN: 0947-6539
  Detail publikace
KABELA, A. An update on non-Hamiltonian 5/4-tough maximal planar graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2018, roč. 341, č. 3, s. 579-587. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
SYKA, T., MATAS, R., KŇOUREK, J. Analýza chování směsi plynů v separačním zařízení 158. Škoda Jaderné strojírenství, a.s., 2018.
  Detail publikace
PARTINGL, M., KAŠPAR, P., SMÍTKA, V. Aplikace pro dýchací přístroje. 2018.
  Detail publikace
ŠAŠKOVÁ, K. Asyrský král Asarhaddon v péči dvorních lékařů. In Pecha, L. Historie a kultura asijských zemí. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 24-39. ISBN: 978-80-261-0715-6
  Detail publikace
VEIS, M., MINÁR, J., STECIUK, G., PALATINUS, L., RINALDI, C., CANTONI, M., KRIEGNER, D., TIKUIŠIS, K. K., HAMRLE, J., ZAHRADNÍK, M., ANTOŠ, R., ŽELEZNÝ, J., ŠMEJKAL, L., MARTÍ, X., WADLEY, P., CAMPION, R. P., FRONTERA, C., UHLÍŘOVÁ, K., DUCHOŇ, T., KUŽEL, P., NOVÁK, V., JUNGWIRTH, T., VÝBORNÝ, K. Band structure of CuMnAs probed by optical and photoemission spectroscopy. Physical Review B, 2018, roč. 97, č. 12, s. nestránkováno. ISSN: 2469-9950
  Detail publikace
KARBAN, P., KROPÍK, P., KOTLAN, V., DOLEŽEL, I. Bayes approach to solving T.E.A.M. benchmark problems 22 and 25 and its comparison with other optimization techniques. Applied Mathematics and Computation, 2018, roč. 319, č. 15 February, s. 681-692. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Bollywood na Cestovatelském festivalu Letem světem. 2018.
  Detail publikace
EKSTEIN, J., FUJITA, S., KABELA, A., TESKA, J. Bounding the distance among longest paths in a connected graph. DISCRETE MATHEMATICS, 2018, roč. 341, č. 4, s. 1155-1159. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., SIMBARTL, P. CHRISTMAS awareness of Czech Children. European Journal of Science and Theology, 2018, roč. 14, č. 1, s. 21-34. ISSN: 1841-0464
  Detail publikace
BRŮHA, P., MOUČEK, R., VACEK, V., ŠNEJDAR, P., ČERNÁ, K., ŘEHOŘ, P. Collection of human reaction times and supporting health related data for analysis of cognitive and physical performance. Data in Brief, 2018, roč. 17, č. April 2018, s. 469-511. ISSN: 2352-3409
  Detail publikace
VRÁNA, J., CHARVÁT, , MAZÚR, P., BĚLSKÝ, P., DUNDÁLEK, J., POCEDIČ, J., KOSEK, J. Commercial perfluorosulfonic acid membranes for vanadium redox flow battery: effect of ion-exchange capacity and membrane internal structure. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, roč. 552, č. APR 15 2018, s. 202-212. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
ADÁMEK, V. Comparison of 1D and 2D solutions for a beam under transverse impact. In MATEC Web of Conferences (Vol 148). United Kingdom: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T., DOKOUPIL, J. Conclusions: The Borderlands After Schengen—Self-sufficient, Oscillatory and/or Transit Regions?. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 229-239. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
BLAHNÍK, V., KOŠAN, T., PEROUTKA, Z., TALLA, J. Control of a single-phase cascaded H-bridge active rectifier under unbalanced load. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, roč. 33, č. 6, s. 5519-5527. ISSN: 0885-8993
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P., ANDERLOVÁ, S., NOCAR, J., BÁRKOVÁ, D. Daňové právo de lege lata. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 156 s. ISBN: 978-80-7380-687-3
  Detail publikace
TENZER, R., FOROUGHI, I., SJOBERG, L., BAGHERBANDI, M., HIRT, C., PITOŇÁK, M. Definition of Physical Height Systems for Telluric Planets and Moons. Surveys in Geophysics, 2018, roč. 39, č. 3, s. 313-335. ISSN: 0169-3298
  Detail publikace
BLAHAK, B. Deutsch und Jiddisch im Kontakt. Jüdische Sprachvarietäten im Umkreis Franz Kafkas im Spannungsfeld von Ethnolekt, Literatur- und Lernersprache. Erfurt, 2018.
  Detail publikace
DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M. Development in the Border Areas as Part of the European Integration Process. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 37-48. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
ŠMÍDL, V., JANOUŠ, Š., ADAM, L., PEROUTKA, Z. Direct speed control of a PMSM drive using SDRE and convex constrained optimization. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, roč. 65, č. 1, s. 532-542. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability. In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
  Detail publikace
QUINN, J.J. Eavan Boland. In The Cambridge companion to Irish poets. Cambridge, Velká Británie : Cambridge University Press, 2018, s. 335-345. ISBN: 978-1-108-41419-7
  Detail publikace
MATIKAINEN, V., KOIVULUOTO, H., VUORISTO, P., SCHUBERT, J., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š. Effect of Nozzle Geometry on the Microstructure and Properties of HVAF Sprayed WC-10Co4Cr and Cr3C2 -25NiCr Coatings. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2018, roč. 27, č. 4, s. 680-694. ISSN: 1059-9630
  Detail publikace
PALÁN, J., ŠUTTA, P., KUBINA, T., DOMANKOVÁ, M. Effect of Severe Plastic and Heavy Cold Deformation on the Structural and Mechanical Properties of Commercially Pure Titanium. Materials and Technology, 2018, roč. 51, č. 5, s. 849-853. ISSN: 1580-2949
  Detail publikace
ŘEBOUN, J., HLÍNA, J., TOTZAUER, P., HAMÁČEK, A. Effect of copper- and silver-based films on alumina substrate electrical properties. Ceramics International, 2018, roč. 44, č. 3, s. 3497-3500. ISSN: 0272-8842
  Detail publikace
KUČERA, M., NAVRÁTIL, J. Eigenvalues and bifurcation for problems with positively homogeneous operators and reaction-diffusion systems with unilateral terms. Nonlinear Analysis, 2018, roč. 166, č. January, s. 154-180. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
EGER, L., MIČÍK, M., ŘEHOŘ, P. Employer branding on social media and recruitment websites: symbolic traits of an ideal employer. E+M Ekonomie a management, 2018, roč. 21, č. 1, s. 224-237. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
REZEK, J., VLČEK, J., HOUŠKA, J., ČAPEK, J., BAROCH, P. Enhancement of the deposition rate in reactive mid-frequency ac magnetron sputtering of hard and optically transparent ZrO2 films. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 336, č. FEB 25 2018, s. 54-60. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T., DOKOUPIL, J. Euroregions as a Platform for Cross-Border Cooperation. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 67-91. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
ŠESTÁK, J., FIALA, J., GAVRICHEV, K. S. Evaluation of the professional worth of scientific papers, their citation responding and the publication authority. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2018, roč. 131, č. 1, s. 463-471. ISSN: 1388-6150
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 116 s. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
ŠIPR, O., VACKÁŘ, J., MINÁR, J. Finite lifetime broadening of calculated X-ray absorption spectra: possible artefacts close to the edge. JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION, 2018, roč. 25, č. MAR 2018, s. 523-528. ISSN: 1600-5775
  Detail publikace
CIAIAN, P., CUPÁK, A., POKRIVČÁK, J., RIZOV, M. Food consumption and diet quality choices of Roma in Romania: a counterfactual analysis. Food Security, 2018, roč. 10, č. 2, s. 437-456. ISSN: 1876-4517
  Detail publikace
VLAS, T. Funkční testy v průtokové cytometrii. Praha, 2018.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., BÍBA, O. Grundprobleme, or Popper meets with Kant. Organon F, 2018, roč. 25, č. 1, s. 100-119. ISSN: 1335-0668
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P., XIONG, L. Hamiltonian properties of 3-connected {claw,hourglass}-free graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2018, roč. 341, č. 6, s. 1806-1815. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
FRIESL, M. Hokejové góly. Rybník, 2018.
  Detail publikace
KRČÁL, P. Illiberal discourses of liberal regimes: CAQDAS of presidential and electoral discourse in Czech Republic. University of Greifswald, 2018.
  Detail publikace
MINÁR, J., DI MARCO, I., KOLORENČ, J. Implementation of Exact Diagonalization in KKR DMFT. In Multiple Scattering Theory for Spectroscopies. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2018, s. 369-374. ISBN: 978-3-319-73810-9
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Indicko-nepálské odpoledne. 2018.
  Detail publikace
MENTLÍK, V., MICHAL, O. Influence of SiO2 nanoparticles and nanofibrous filler on the dielectric properties of epoxy-based composites. Materials Letters, 2018, roč. 223, č. 15 July, s. 41-44. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T., DOKOUPIL, J. Introduction. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 1-13. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
BASTL, B., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., TURNEROVÁ, E., MICHÁLKOVÁ, K. Isogeometric analysis for turbulent flow. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, roč. 145, č. březen 2018, s. 3-17. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
CIMRMAN, R., NOVÁK, M., KOLMAN, R., TŮMA, M., VACKÁŘ, J. Isogeometric analysis in electronic structure calculations. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, roč. 145, č. MAR 2018, s. 125-135. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
TARANT, Z. Jeruzalém - tváře svatého města. Harmonie, 2018, roč. Neuveden, č. 5, s. 10-14. ISSN: 1210-8081
  Detail publikace
MINÁR, J., ŠIPR, O., BRAUN, J., EBERT, H. KKR Green’s Function Method in Reciprocal and Real Space. In Multiple Scattering Theory for Spectroscopies. Švýcarsko : Springer Proceedings in Physics, 2018, s. 93-142. ISBN: 978-3-319-73810-9
  Detail publikace
FLEISCHMANNOVÁ, Š. Klasifikace vědění v Obraně básnictví Philipa Sidneyho. Ostium, 2018, roč. 14, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1336-6556
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z., KASTL, P. Kostel sv. Markéty v Poleni. In Dějiny staveb. Plzeň: Petr Mikota, 2018. s. 63-68. ISBN: 978-80-87170-52-6 , ISSN: 1803-0777
  Detail publikace
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Large scattered data interpolation with radial basis functions and space subdivision. Integrated Computer-Aided Engineering, 2018, roč. 25, č. 1, s. 49-62. ISSN: 1069-2509
  Detail publikace
KINDL, V., SKALA, B., PECHÁNEK, R., KŮS, V., HORNAK, J. Low-pass filter for HV partial discharge testing. Sensors, 2018, roč. 18, č. 2, s. 1-14. ISSN: 1424-8220
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., BASL, J., CIMLER, P., EGEROVÁ, D., GANGUR, M., JAKUBÍKOVÁ, D., PLEVNÝ, M., POKRIVČÁK, J., PREIS, J., TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., VACEK, J., EGER, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 100 s. ISBN: 978-80-261-0759-0
  Detail publikace
ŠÍMOVÁ, V., VLČEK, J., ZUZJAKOVÁ, Š., HOUŠKA, J., SHEN, Y., JIANG, J., MELETIS, E. I., PEŘINA, V. Magnetron sputtered Hf–B–Si–C–N films with controlled electrical conductivity and optical transparency, and with ultrahigh oxidation resistance. Thin Solid Films, 2018, roč. 653, č. 1 MAY 2018, s. 333-340. ISSN: 0040-6090
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Metafyzika a matematika. Praha, Filosofický ústav AV ČR, 2018.
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A., HREŠANOVÁ, E., GLAJCHOVÁ, A. Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen. Sociologický časopis, 2018, roč. 54, č. 1, s. 63-99. ISSN: 0038-0288
  Detail publikace
HECZKO, J., KOTTNER, R. Modeling of material damage using finite elements and time homogenization in case of finite strain. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 264-273. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
VAŘEKA, L., MAUTNER, P. Modifications of unsupervised neural networks for single trial P300 detection. Neural Network World, 2018, roč. 28, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1210-0552
  Detail publikace
VOLEK, J. Multiple critical points of saddle geometry functionals. Nonlinear Analysis, 2018, roč. 170, č. May, s. 238-257. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte z jiného úhlu. Nad kritikou nálezu Ústavního soudu ve věci uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 20-24. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Noninvasive assessment of carotid artery stenoses by the principle of multiscale modelling of non-Newtonian blood flow in patient-specific models. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 598-616. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
PÁNEK, D., KOTLAN, V., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Novel algorithm for modeling combined laser and induction welding respecting keyhole effect. Applied Mathematics and Computation, 2018, roč. 319, č. 15 February, s. 254-263. ISSN: 0096-3003
  Detail publikace
SOVÁKOVÁ, J. Nové překlady současné ruské literatury. Český jazyk a literatura, 2018, roč. 68, č. 4, s. 190-197. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., TOMÁŠEK, P., WITTER, K., TONAR, Z. Numerical and length densities of microvessels in the human brain: Correlation with preferential orientation of microvessels in the cerebral cortex, subcortical grey matter and white matter, pons and cerebellum. JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY, 2018, roč. 88, č. March 2018, s. 22-32. ISSN: 0891-0618
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. O švestky a brambory: prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778-1779. 1. vyd. Praha : Epocha, 2018, 206 s. ISBN: 978-80-7557-101-4
  Detail publikace
AZAM, S. A., KHAN, S. A., GOUMRI-SAID, S. Optoelectronic and Thermoelectric Properties of Bi2OX2 (X = S, Se, Te) for Solar Cells and Thermoelectric Devices. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2018, roč. 47, č. 5, s. 2513-2518. ISSN: 0361-5235
  Detail publikace
BENEDIKT, J., GIRG, P., KOTRLA, L., TAKÁČ, P. Origin of the p-Laplacian and A. Missbach. Electronic Journal of Differential Equations, 2018, roč. 2018, č. 16, s. 1-17. ISSN: 1072-6691
  Detail publikace
FREI, J., STIBOROVÁ, D. Paliativní péče a umírání v domácím prostředí. 1. vyd. Sedlec - Prčice : Stiborová Denisa, Sedlec-Prčice, 2018, 66 s. ISBN: 978-80-270-3719-3
  Detail publikace
BURIAN, P., BROULÍM, P., GEORGIEV, V., BERGMANN, B., POSPÍŠIL, S. Particle telescope with Timepix3 pixel detectors. Journal of Instrumentation, 2018, roč. 13, č. January, s. 0-12. ISSN: 1748-0221
  Detail publikace
MAZÚR, P., MRLÍK, J., BENEŠ, J., POCEDIČ, J., VRÁNA, J., DUNDÁLEK, J., KOSEK, J. Performance evaluation of thermally treated graphite felt electrodes for vanadium redox flow battery and their four-point single cell characterization. JOURNAL OF POWER SOURCES, 2018, roč. 380, č. MAR 15 2018, s. 105-114. ISSN: 0378-7753
  Detail publikace
ŠTORK, M., MAYER, D. Peristaltic pump with magnetoelastic drive. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, roč. 54, č. 5, s. 1-4. ISSN: 0018-9464
  Detail publikace
CHOCHOLATÝ, M. Plynové komory v táborech smrti Treblinka a Sobibor z archeologické perspektivy. In Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 108. Praha: Česká archeologická společnost, 2018. s. 39-51. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1211-992X
  Detail publikace
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2018, 256 s. ISBN: 978-80-271-0689-9
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Poezie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018, 157 s. ISBN: 978-80-7465-301-8
  Detail publikace
KRČÁL, P. Političtí aktéři jako překladatele (ne)bezpečnosti: Analýzy diskurzů prezidenta a politických stran. Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská Bystrica, Slovensko, 2018.
  Detail publikace
HOBL, J. Problematika odměny právního zastoupení v exekuci na peněžité plnění. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
SMUTKA, L., HINKE, J., PULKRÁBEK, J., ZIELIŃSKA-CHMIELEWSKA, A. Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1210-3306
  Detail publikace
DUDÁČEK, O., ČADA, V. Project Catastrum Grenzsteine - State of the Art in Czechia. In Dynamics in GIscience. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. s. 47-55. ISBN: 978-3-319-61296-6 , ISSN: 1863-2246
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Promlčení nebo prekluze claimu při pozdní notifikaci?. Silnice železnice, 2018, roč. 13, č. 1, s. 84-86. ISSN: 1803-8441
  Detail publikace
KUPKA, P., WALACH, V., BRENDZOVÁ, A. Proměny mediálního obrazu „byznysu s chudobou“ v historické perspektivě. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
KOLSKÁ, Z., POLANSKÝ, R., PROSR, P., ZEMANOVÁ, M., RYŠÁNEK, P., SLEPIČKA, P., ŠVORČÍK, V. Properties of polyamide nanofibers treated by UV-A radiation. Materials Letters, 2018, roč. 214, č. 1 March, s. 264-267. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
HRDINA, A., SZABO, M. Právní moc rozsudku v kanonickém právu. Revue církevního práva, 2018, roč. 24, č. 1, s. 11-21. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny dítěte (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny dítěte (2.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 2, s. 5-8. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
GALETA, P., SLÁDEK, V., ČECHURA, M., PANKOWSKÁ, A. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezón 2016-2017. 2018.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 2, s. 16-21. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
KURZ, P. Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a vázaná specifika. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 3, s. 106-119. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
MATUŠKOVÁ, A., PREIS, J., ROUSOVÁ, M. Quality of Life and Cross-Border Relations in Selected Czech Euroregions. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 179-196. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
VĚTROVCOVÁ, M. Recenzní posudek na studii do popularizačního periodika. 2018.
  Detail publikace
CHIA, G. L., EKSTEIN, J., FLEISCHNER, H. Revisiting the Hamiltonian theme in the square of a block: the Case of DT-graphs. Journal of Combinatorics, 2018, roč. 9, č. 1, s. 119-161. ISSN: 2156-3527
  Detail publikace
KUPKA, P. Rezidenční odcizení, stížnosti a nejistota: Jak vzniká napětí v sociálně vyloučené lokalitě?. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
BEYER, D., HINKE, J. SECTORAL ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN PROFITABILITY OF CZECH AND GERMAN BUSINESS VENTURES - AN EMPIRICAL BENCHMARK STUDY. E+M Ekonomie a management, 2018, roč. 21, č. 1, s. 127-143. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
MUDROCHOVÁ, R. Scuppie, huppie, guppie et d’autres nouvelles tribus humaines et leur circulation en français et en tchèque. Romanistica Comeniana, 2018, roč. 1/2018, č. 1, s. 132-145. ISSN: 2585-8483
  Detail publikace
UZEL, D., PEROUTKA, Z., ŠMÍDL, V., KOŠAN, T., ZEMAN, K. Self-sensing control of wound rotor synchronous motor drive for mine hoist. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, roč. 65, č. 3, s. 2009-2017. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
KOTLAN, V., PÁNEK, D., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Shape optimization of deposited layer produced by combined cladding process. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, roč. 54, č. 3, s. 1-4. ISSN: 0018-9464
  Detail publikace
PÁNEK, D., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Shape optimization of devices taking Into account production tolerances. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, roč. 54, č. 3, s. 1-4. ISSN: 0018-9464
  Detail publikace
HAVLÍK, J., STRAKA, O., DUNÍK, J., AJGL, J. Stochastic Integration Filter with Improved State Estimate Mean-Square Error Computation. In Informatics in Control, Automation and Robotics, Volume 430. Heidelberg, Německo: Springer International Publishing, 2018. s. 423-439. ISBN: 978-3-319-55010-7 , ISSN: 1876-1100
  Detail publikace
CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., KRUGER, A. Y. Strong metric subregularity of mappings in variational analysis and optimization. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018, roč. 457, č. 2, s. 1247–1282. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
ZHANG, M., JIANG, J., ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., VLČEK, J., MELETIS, E. I. Study of the high-temperature oxidation resistance mechanism of magnetron sputtered Hf7B23Si17C4N45 film. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2018, roč. 36, č. 2, s. "021505-1"-"021505-13". ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
KŘÍŽEK, D. Sufism in the Europe and the role of converts in intercultural dialogue: The case of Naqshbandiyya Haqqaniyya. al-Mustafá International University, Qom, Írán, 2018.
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Sulfide Oxide XZnSO (X =Ca or Sr) as Novel Active Photocatalytic Water Splitting Solar-to-Hydrogen Energy Conversion. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2018, roč. 225, č. JUN 5 2018, s. 273-283. ISSN: 0926-3373
  Detail publikace
CHHETRI, M., GIRG, P. Superlinear elliptic systems with reaction terms involving product of powers. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2018, roč. 75, č. January 2018, s. 121-127. ISSN: 0893-9659
  Detail publikace
ŠAŠKOVÁ, K. Svátek akītu v novoasyrském období. In Pecha, L. Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 102-121. ISBN: 978-80-261-0744-6
  Detail publikace
MAYORGA-MARTÍNEZ, C. C., SOFER, Z. B., LUXA, J., HUBER, Š. P., SEDMIDUBSKÝ, D., BRÁZDA, P., PALATINUS, L., MIKULICS, M., LAZAR, P., MEDLÍN, R., PUMERA, M. TaS3 Nanofibers: Layered Trichalcogenide for 2 High-Performance Electronic and Sensing 3 Devices. ACS Nano, 2018, roč. 12, č. 1, s. 464-473. ISSN: 1936-0851
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. The Austrian ‘occupation’ of Ferrara in 1847: its legal aspect between myth and reality. Journal of Modern Italian Studies, 2018, roč. 23, č. 2, s. 139-155. ISSN: 1354-571X
  Detail publikace
QUINLAN, N.J., LOBOVSKÝ, L. The Finite Volume Particle Method: Toward a Meshless Technique for Biomedical Fluid Dynamics. In Numerical Methods and Advanced Simulation in Biomechanics and Biological Processes. London : Elsevier Ltd., 2018, s. 341-354. ISBN: 978-0-12-811718-7
  Detail publikace
HOUDKOVÁ, Š., ČESÁNEK, Z., SMAZALOVÁ, E., LUKÁČ, F. The High-Temperature Wear and Oxidation Behavior of CrC-Based HVOF Coatings. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2018, roč. 27, č. 1-2, s. 179-195. ISSN: 1059-9630
  Detail publikace
HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. The Schengen Phenomenon—Fact or Fiction?. In Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s. 49-65. ISBN: 978-3-319-63015-1
  Detail publikace
MICHALEK, J., CIAIAN, P., POKRIVČÁK, J. The impact of producer organizations on farm performance: The case study of large farms from Slovakia. Food Policy, 2018, roč. 75, č. FEB 2018, s. 80-92. ISSN: 0306-9192
  Detail publikace
ZUZJAKOVÁ, Š., ZEMAN, P., HAVIAR, S., ČERSTVÝ, R., HOUŠKA, J., REZEK, J., VLČEK, J. Thermal stability of structure, microstructure and enhanced properties of Zr–Ta–O films with a low and high Ta content. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 335, č. 15 February 2018, s. 95-103. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J., JIŘÍK, M. Towards image-based analysis of the liver perfusion using a hierarchical flow model. VipIMAGE 2017, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics 27, 2018, roč. 27, č. November 2017, s. 593-598. ISSN: 2212-9391
  Detail publikace
EBERT, H., BRAUN, J., MINÁR, J., MANKOVSKY, S. Treatment of Thermal Effects by Means of the Alloy Analogy Model. In Multiple Scattering Theory for Spectroscopies. Cham, Switzerland : Springer Proceedings in Physics, 2018, s. 339-344. ISBN: 978-3-319-73810-9
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři. Komenský, 2018, roč. 142, č. 3, s. 26-35. ISSN: 0323-0449
  Detail publikace
ZÍTEK, M., ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., KOTRLOVÁ, M., ČERSTVÝ, R. Tuning properties and behavior of magnetron sputtered Zr–Hf–Cu metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, roč. 739, č. 30 March 2018, s. 848-855. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
KRISTENSEN, M. B., CATALANO, J., HALDRUP, S., BĚLSKÝ, P., TOMÁŠ, M., BENTIEN, A. Tuning the Ion Channel Network of Perfluorosulfonated Membranes via a Facile Sacrificial Porogen Approach. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, roč. 545, č. JAN 1 2018, s. 275-283. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 19 - February 23 2018. 2018.
  Detail publikace
PETRÁŠ, V., PÁNEK, D., KARBAN, P., DOLEŽEL, I., VEJVARA, L., BRADÁČOVÁ, I. Utilization of numerical continuation method for calculating the critical intensity of the radiant heat component. Acta Technica ČSAV, 2018, roč. 63, č. 1, s. 57-64. ISSN: 0001-7043
  Detail publikace
CIAIAN, P., RAJČÁNIOVÁ, M., KANCS, D. Virtual relationships: Short- and long-run evidence from BitCoin and altcoin markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2018, roč. 52, č. Neuveden, s. 173-195. ISSN: 1042-4431
  Detail publikace
HORNAK, J., MENTLÍK, V., TRNKA, P., GUTTEN, M. Vliv funkcionalizace povrchu oxidu hořečnatého na dielektrické vlastnosti kompozitního dielektrika. Chemické listy, 2018, roč. 112, č. 4, s. 246-249. ISSN: 0009-2770
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě Franka Weniga. Muzeum jižního Plzeňska, Blovice, Zámek Hradiště, 2018.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., VNENK, V. Výše bezdůvodného obohacení při neplatnosti nájemní smlouvy. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 13-16. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P., KUBÍNOVÁ, L., PETŘÍK, P., VLASÁKOVÁ, B. When Philosophers Experiment. Malá Skála, 2018.
  Detail publikace
NG, S., KUBERSKÝ, P., KRBAL, M., PRIKRYL, J., GÄRTNEROVÁ, V., MORAVCOVÁ, D., SOPHA, H., ZAZPE, R., YAM, F. K., JÄGER, A., HROMÁDKO, L., BENEŠ, L., HAMÁČEK, A., MACÁK, J. M. ZnO coated anodic 1D TiO2 nanotube layers : efficient photo-electrochemical and gas sensing heterojunction. Advanced Engineering Materials, 2018, roč. 20, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1438-1656
  Detail publikace
PULKRÁBEK, Z. Znovu a trochu jinak o dokazování negativních skutečností. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zvláštní povinnosti vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 1, s. 14-29. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně: (bez)cenné přírodní kuriozity i „mocné léky“ z Nového světa v raně novověkých českých zemích. Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, 2018.
  Detail publikace
ONDŘEJ, J., MRÁZEK, J., KUNZ, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2018, 271 s. ISBN: 978-80-7400-487-2
  Detail publikace
DOSTAL, M. Úvod do Dockeru. Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň, 2018.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních II.. 2018.
  Detail publikace
ZAHRADNÍKOVÁ, R., BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., GEŠKOVÁ, K., SEDLAČKO, F., ŠORL, R., ŠTEVČEK, M. Ȏsmy diel. Procesné úkony účastníkov konania a osȏb zúčastnených na konaní. In Spravny súdny poriadok. Praha : C.H.Beck, 2018, s. 370-418. ISBN: 978-80-7400-678-4
  Detail publikace
MUSIL, J., KOS, Š., ZENKIN, S., ČIPEROVÁ, Z., JAVDOŠŇÁK, D., ČERSTVÝ, R. β- (Me1, Me2) and MeNx films deposited by magnetron sputtering: Novel heterostructural alloy and compound films. Surface and Coatings Technology, 2018, roč. 337, č. 15 March 2018, s. 75-81. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace

Patička