Přejít k obsahu

Semilineární a kvazilineární diferenciální rovnice: existence a násobnost řešení

Kód projektu: GA13-00863S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

skákající nelinearity, Fučíkovo spektrum, p-laplacián, nelineární úlohy na vlastní čísla, nelinearity typu "semipositone", subkritický růst, singulární nelinearity, rovnice s degenerovanými a singulárními koeficienty, topologický stupeň, variační metody, dolní a horní řešení, intervalová aritmetika.

Zpět na seznam projektů

Patička