Přejít k obsahu

Vzděláním k úspěchu bez bariér

Kód projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.06.2017 - 31.05.2020
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

kariérové poradenství, začleňování, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze, podpora

Zpět na seznam projektů

Patička