Přejít k obsahu

Motivační systém - část RIV

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem či SJR, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015 a Dodatek č. 1; Dodatek č. 2; Dodatek č. 3; Dodatek č. 4

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část RIV v roce 2018

Patička