Přejít k obsahu

Pravidla pro získání a využití podpory v rámci MS ZČU část TALENT v roce 2018, Příloha č. 1., Příloha č. 2, Příloha č. 3

Vyplněné žádosti o podporu v rámci I. kola MS ZČU - část TALENT 2018 předají žadatelé nejdéle do 11. 5. 2018 zástupci své součásti (příloha č. 2) na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Vzor vyplnění formuláře k dispozici v příloze č. 4.

Informace pro školitele, odpovědné osoby a zástupce součástí:

Školitelé a odpovědné osoby - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů
prosím použijte hodnotící formulář - Hodnotící formulář - školitel nebo odpovědná osoba.

Zástupci součástí - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů, po
hodnocení školiteli a odpovědnými osobami, prosím použijte hodnotící
formulář - Hodnotící formulář - zástupce součásti.

Důležité - Věnujte prosím pozornost vyplnění části - zdůvodnění odměny.

Finanční limity pro následující kola:

1. kolo - 600 000 Kč

2. kolo - 600 000 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Vavřičková, DiS., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1037, e-mail: lvavrick@rek.zcu.cz

 

Patička