Přejít k obsahu

Titulek

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora motivačního systému POSTDOC je popsána v části VIII Směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2018, Příloha č. 1, Příloha č. 1a, Příloha č. 2, Příloha č. 3

Vyplněné žádosti o podporu v rámci MS ZČU - část POSTDOC 2018 předají žadatelé nejdéle do 10. 5. 2018 zástupci své součásti (příloha č. 2) na předepsaných formulářích. Zástupci součástí předají žádosti na odbor Výzkum a vývoj do 16. 5. 2018

Dne 25. května 2018 zasedala komise k projednání a posouzení obdržených žádostí. Pro rok 2018 bylo podáno 22 žádostí s měsíčními požadavky 185 000 Kč. Podpora byla schválena 20 osobám v částce 139 000 Kč měsíčně, 2 žádosti byly zamítnuty.

Patička