Přejít k obsahu

Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části IX Směrnice rektora č. 03R/2015 a Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4.

Pravidla pro získání a využití podpory v rámci MS ZČU - část TALENT v roce 2017, Příloha č. 1,Příloha č. 2, Příloha č. 2a

Příloha č. 3,Příloha č. 4

Aktuality

Od 16. 11. 2017 byl novým zástupcem pro FF jmenován doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (viz příloha č. 2a).

Z důvodu mimořádného navýšení celkové částky vyčleněné pro MS ZČU - část Talent pro rok 2017 se zvyšuje limit 3. kola  o 115 300 Kč na 350 000 Kč.

Vyplněné žádosti o podporu v rámci III. kola MS ZČU - část TALENT předají žadatelé spolu s vyplněným hodnotícím formulářem školitele či odpovědné osoby (viz níže - Školitelé a odpovědné osoby) nejdéle do 7. 11. 2017 zástupci součásti (příloha č. 2) na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Vzor vyplnění formuláře k dispozici v příloze č. 4.

Pozor změna pro žadatele z FF - V rámci III. kola MS ZČU - část TALENT 2017 dochází ke změně zástupce Fakulty filosofické - žádosti pro toto kolo odevzdávejte k rukám proděkance pro strategii a rozvoj - Mgr. Ludmile Dostálové, Ph.D.

Informace pro školitele, odpovědné osoby a zástupce součástí:

Školitelé a odpovědné osoby - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů
prosím použijte hodnotící formulář - Hodnotící formulář - školitel nebo odpovědná osoba.

Zástupci součástí - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů, po
hodnocení školiteli a odpovědnými osobami, prosím použijte hodnotící
formulář - Hodnotící formulář - zástupce součásti.

Důležité - Věnujte prosím pozornost vyplnění části - zdůvodnění odměny.

1. kolo - podáno 66 žádostí ve výši 605 000 Kč, podpora přiznána 59 osobám ve výši 386 500 Kč, 7 žádostí nebylo podpořeno.

2. kolo - podáno 54 žádostí ve výši 440 300 Kč, podpora přiznána 51 osobám ve výši 378 800 Kč, 3 žádosti nebyly podpořeny.

Finanční limity pro následující kola:

3. kolo - 234 700 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Vavřičková, DiS., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1037, e-mail: lvavrick@rek.zcu.cz

Patička