Přejít k obsahu

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem či SJR, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015 a Dodatek č. 1; Dodatek č. 2; Dodatek č. 3; Dodatek č. 4

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část RIV v roce 2017

Dodatek č. 3.

Aktuality:

Oceněné osoby budou vyrozuměny emailem v průběhu března 2017.

Výsledky jednotlivých kol

Celkový přehled                                          součást          katedry                k verifikaci           oceněno                                 


1. kolo (listopad 2016 - únor 2017)           součást          katedry                 329                       132

2. kolo (březen - květen 2017)                    součást          katedry                 167                       72
 
3. kolo (červen - srpen 2017)                     součást          katedra                  85                        60

4. kolo (září - říjen 2017)                            součást          katedra                   128                      87

 

Kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Kožíková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

Patička