Přejít k obsahu

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem či SJR, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015 a dodatek č.1.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část RIV v roce 2017

Aktuality:

Oceněné osoby budou vyrozuměny emailem v průběhu března 2017.

Výsledky jednotlivých kol

Celkový přehled                                       součást           katedry            k verifikaci           oceněno
1. kolo (listopad 2016 - únor 2017)           

2. kolo (březen - květen 2017)             
 
3. kolo (červen - srpen 2017)              
 
4. kolo (září - říjen 2017)                     

 

Kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Kožíková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

Patička