Přejít k obsahu

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VIII Směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2017, Dodatek č. 1, Příloha č. 1, Příloha č. 1a, Příloha č. 2, Příloha č. 3

Aktuality:

Byl zveřejněn Dodatek č. 1 k Pravidlům MS ZČU - část POSTDOC.

Nejpozději do 12. května 2017 odevzdejte formulář žádosti a podklady svému zástupci součásti.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Kožíková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

Patička