Přejít k obsahu

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VIII Směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2017, Dodatek č. 1, Příloha č. 1, Příloha č. 1a, Příloha č. 2a

Aktuality:

Od 16. 11. 2017 byl zástupcem za FF v komisi POSTDOC jmenován doc. PhDr. Lukáš NOVOTNÝ, Ph.D., viz Příloha č. 2a

Do 10. 11. 2017 odevzdejte závěrečnou zprávu zástupci své součásti!!!
možný vzor ZZ zde

22. září 2017 se sešla komise POSTDOC za účelem kontroly průběžných zpráv. Komise se shodla na pokračování všech stávajících projektů POSTDOC 2017.

Byl zveřejněn Dodatek č. 1 k Pravidlům MS ZČU - část POSTDOC.

Nejpozději do 12. května 2017 odevzdejte formulář žádosti a podklady svému zástupci součásti.

Dne 26. května 2017 zasedala komise k projednání a posouzení obdržených žádostí. Výsledky hodnocení: Pro rok 2017 bylo podáno 31 žádostí (v celkovém zastoupení 32 osob) s měsíčními požadavky 253 000 Kč. Podpora byla schválena 27 osobám v částce 164 500 Kč měsíčně, 4 žádosti byly zamítnuty (v celkovém zastoupení 5. osob).

 

Závěrečné hodnocení podpořených osob v roce 2017:

V roce 2017 bylo podpořeno 27 osob, v závěrečném hodnocení bylo 8 osob hodnoceno jako „splněno vynikajícím způsobem“ a 19 osob jako „splněno“. V roce 2017 bylo celkem na podporu MS POSTDOC vyplaceno 1 107 000 Kč (náklady včetně povinných odvodů 1 483 380 Kč).

 

Kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Kožíková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

Patička