Přejít k obsahu

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem či SJR, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015 a dodatku č.1.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část RIV v roce 2016, Dodatek č. 1.

 

Aktuality:

 

Výsledky jednotlivých kol

Celkový přehled součást katedry  k verifikaci oceněno
1. kolo (listopad 2015 - únor 2016) součást katedry 338  132
2. kolo (březen - květen 2016) součást katedry  272  122
3. kolo (červen - srpen 2016) součást katedry  75  32
4. kolo (září - říjen 2016) součást katedry  116  49

 

Kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: markovas@rek.zcu.cz

Patička