Přejít k obsahu

Základní informace

Odbor Výzkumu a vývoje odpovídá za rozdělení dotace na specifický vysokoškolský výzkum a dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro potřeby tvorby rozpočtu ZČU. Administruje grantový systém a zabezpečuje činnost grantového výboru, zajišťuje evidenci účasti ZČU v jiných právnických osobách a zástupců ZČU v jiných právnických osobách. Dále zajišťuje habilitační a jmenovací řízení z pozice ZČU, zabezpečuje agendu vědecké rady ZČU, zpracovává statistické výkaznictví v oblasti výzkumu a vývoje, provádí agendu prorektora.
 
 
Adresa: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 631 044
WWW: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyz                                                        

PhDr. Irena GÖRNEROVÁ

foto
Nadřazené pracoviště: Úsek prorektora pro výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí odboru Výzkum a vývoj
Telefon +420 37763 1033 volat

Pracoviště: Výzkum a vývoj

Nadřazené pracoviště Úsek prorektora pro výzkum a vývoj (PR-V)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník

Další informace

Poznámka Od 13. 10. 2015 mateřská dovolená.

Patička