Přejít k obsahu

O vydavatelské činnosti

Vydavatelská činnost ZČU vychází ze zásady umožnit pracovníkům a pracovištím univerzity seznámit veřejnost se svou odbornou činností i jejími výsledky a poskytnout studentům a široké veřejnosti odborné texty, učební texty, skripta s aktuální náplní a vědecké publikace. Pro akademickou komunitu ZČU tím vytváří obecnou podporu jejího odborného a vědeckého života. Předmětem vydavatelské činnosti ZČU je zejména vydávání neperiodických publikací didaktického charakteru určených převážně pro studijní potřeby. Jsou orientovány do oborů zajišťovaných fakultami a mohou mít lokální i celostátní určení. Vydavatelská činnost rovněž zahrnuje vydávání odborných, interdisciplinárních publikací reprezentujících ZČU v pedagogické a vědeckovýzkumné oblasti doma i v zahraničí. Ediční činnost univerzity se řídí od 1.2.2017 směrnicí rektora č. 3R/2017.

Vydavatelství zajišťuje zejména tyto činnosti:

  • nabízíme komplexní vydavatelské služby
  • pomůžeme Vám s grafickým návrhem publikací
  • zajistíme pro Vás korektorské služby
  • provedeme sazbu Vašich publikací do tiskových pdf nebo interaktivních pdf v programu Adobe InDesgin
  • zajistíme tisk odborných publikací, skript, sborníků, letáků apod.
  • přidělíme Vašim publikacím ISBN či ISSN
  • ujmeme se rozeslání povinných výtisků knihovnám v ČR a splníme za Vás nabídkovou povinnost
  • zajistíme pro Vás distribuci publikací (v našem e-shopu, v prodejnách vydavatelství a prostřednictvím sítě prodejen KOSMAS)
  • nově vydáváme a distribuujeme elektronické publikace - spolupracujeme s mezinárodním distributorem EBSCO E-books!
  • zajišťujeme rovněž prodej propagačních předmětů ZČU

Máte jakékoli přání, připomínku, otázku nebo nápad?

Kontaktujte nás e-mailem (vydavatel@uk.zcu.cz) nebo telefonicky na čísle +420 377 631 950.

Patička