Přejít k obsahu

Základní informace

Odbor Vnější vztahy je rozdělen na oddělení komunikace a oddělení marketingu. Zajišťuje komunikaci v rámci univerzity i mimo ni, propagaci a prezentaci ZČU.

Hlavní činnosti:

Oddělení komunikace:

Oddělení marketingu:

  • Zajišťuje propagaci a prezentaci ZČU formou výstav a reklamních kampaní
  • Organizuje akce na celouniverzitní úrovni: Dny vědy a techniky, Běh s rektorem, Pivo s rektorem, reprezentační ples ZČU
  • Koordinuje vztahy s absolventy – spravuje webové stránky absolvent.zcu.cz, zajišťuje činnost Klubu absolventů, pořádá Festival absolventů
  • Spravuje prezentaci ZČU na sociálních sítích – Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn
  • Zajišťuje propagační předměty ZČU
  • Zajišťuje rezervaci reklamních ploch v menzách, půjčování roll up bannerů a stánků
  • Zajišťuje komunikaci s partnery ZČU a přípravu smluv
  • Vytváří mediální obraz ZČU a součástí
  • Zajišťuje účast ZČU na kulturních, společenských, propagačních a jiných akcích


Hana KALAŠOVÁ

foto
Nadřazené pracoviště: Vnější vztahy
Oddělení marketingu
Místnost:
Telefon:
37763 1071 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce referentka odboru Vnější vztahy

Pracoviště: Oddělení marketingu

Nadřazené pracoviště Vnější vztahy (VV)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník
Telefon +420 37763 1071 volat  UR315 (VV)

Pracoviště: Oddělení řízení celouniverzitních projektů

Nadřazené pracoviště Projektové centrum (PC)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník

Další informace

Patička