Přejít k obsahu

Základní informace

Odbor Vnější vztahy je rozdělen na oddělení komunikace a oddělení marketingu. Zajišťuje komunikaci v rámci univerzity i mimo ni, propagaci a prezentaci ZČU.

Hlavní činnosti:

Oddělení komunikace:

Oddělení marketingu:

  • Zajišťuje propagaci a prezentaci ZČU formou výstav a reklamních kampaní
  • Organizuje akce na celouniverzitní úrovni: Dny vědy a techniky, Běh s rektorem, Pivo s rektorem, reprezentační ples ZČU
  • Koordinuje vztahy s absolventy – spravuje webové stránky absolvent.zcu.cz, zajišťuje činnost Klubu absolventů, pořádá Festival absolventů
  • Spravuje prezentaci ZČU na sociálních sítích – Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn
  • Zajišťuje propagační předměty ZČU
  • Zajišťuje rezervaci reklamních ploch v menzách, půjčování roll up bannerů a stánků
  • Zajišťuje komunikaci s partnery ZČU a přípravu smluv
  • Vytváří mediální obraz ZČU a součástí
  • Zajišťuje účast ZČU na kulturních, společenských, propagačních a jiných akcích


Mgr. Hana PRAŽÁKOVÁ

foto
Nadřazené pracoviště: Vnější vztahy
Oddělení komunikace
Místnost:
Telefon:
37763 1078 volat

Pracoviště: Oddělení komunikace

Nadřazené pracoviště Vnější vztahy (VV)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník
Telefon +420 37763 1078 volat  UR315 (90541)
Mobil +420 725879281  UR315 (90541)

Další informace

Patička